.:Hovedsiden:.

Belzec - Tømmerleir i øst-Polen

Belzec var en liten arbeidsleir i det østlige Polen. Frem til for noen få år siden var det ingen som tok notis av den, men etter at Zündelrettssakene i andre halvdel av 1980-tallet knuste løgnen om 4 millioner gassete jøder i Auschwitz måtte nye løsninger finnes for å beholde det magiske 6 millioner tallet.

Den lille tømmerhoggerleiren ble utrolig nok valgt som hovedåsted for industrielt massedrap på jøder med anslag fra HoloCa$hindustrien på alt fra 600.000 til to millioner. Og det i en leir på størrelse med en litt stor campingplass.Bildet til venstre er tatt 26. mai 1940 mens det til høyre over samme området er tatt 16. mai 1944. Ball bruker disse to som underlag for sammenligninger.

Her er en tegning foretatt av den canadiske flyfototolkeren John Ball som har en egen nettside med tolkinger av flyfotoer av de tyske leirene under krigen.

Tallhenvisning 1: Dette er hovedveien mellom storbyen Lublin og Tomaszow forbi Belzecleiren som bare var gjerdet inn med et nettinggjerde som ga fullt innsyn i hele leiren. Det passerte daglig flere hundre kjøretøyer på veien.

Tallhenvisning 2: Jernbanesporet med jernbanestasjonen 500 meter nord for leiren og landsbyen Belzec 1,5 kilometer nord for leiren.

Tallhenvisning 3: Her var det i 1940 en tett og storvokst skog i åssiden. På bildet fra 1944 er hele denne skogen avvirket. Med datidens metoder kan det regnes med å ha tatt rundt tre sesonger. Leiren var operativ fra 1941 til 1944 så det kan stemme godt.

Tallhenvisning 4: På motsatt side av hovedveien ligger det noen bondegårder med fritt innsyn til leiren og alt som foregår der.

Tallhenvisning 5: En sti over noe som kan være en vannledning.

Tallhenvisning 6: Et stikkspor inn i leiren.

Tallhenvisning 7: To bygninger som kan virke som tilhørende et sagbruk på stedet. Bruken er vanskelig å identifisere.

Tallhenvisning 8: Ved å trykke på 8-tallet kommer det fram en tegnet leirplan slik den polske regjering la fram i sin rapport om det påståtte massemordet den 1. mai 1945.

Vi fortsetter med gjennomgang av Ball sin oversikt:

Tallhenvisning 9: Omtrentlig posisjon for det påståtte gasskammeret på den polske tegningen hvor det skal ha blitt gasset 2.400 jøder per dag i omtrent hele 1942. Altså rundt 200 per time med 12 timers arbeidsdag. Leirbemanningen skal ha vært mellom 10 og 20 tyskere og i overkant av 100 ukrainske hjelpere. Leiren ligger i en skråning med fullt innsyn fra alle som reiser på veien eller med tog pluss de fastboende.

Tallhenvisning 10 og 11: I dette området skal tyskerne så ha fått alle de gassete jødene begravet etterhvert som de ble drept. Da massedrapet var over bestemte tyskerne seg for å grave opp igjen de 600.00 til 2 millioner likene og brenne dem for så å grave restene ned igjen. Dette skal ifølge legenden ha skjedd om vinteren 1942/43. Hallo? På den tiden er det frost og tele i bakken i denne delen av landet. Bare tanken er latterlig.

Tallhenvisning 12: Arbeidsmengden med å skulle ha gravet opp alle disse likene og transportert frem materiale til å brenne dem med ville vært totalt uoverkommelig. Det er heller intet som tyder på at det har vært gjort.

Tallhenvisning 13: Spor i grunnen som kan tyde på at det har vært en form for sklie for å lette transporten av tømmeret ned skråningen til jernbanevognene som står og venter på sidesporet.

Tallhenvisning 14: Jernbanespor for transportvogner til å hente tømmeret med.

Noen bilder fra Belzec

Bildet viser noen av de 10 til 20 tyske vaktmannskapene som hadde ansvaret for styring og drift av leiren uformelt stilt opp utenfor kommandantens bolig. Kanskje er det faktisk alle tyskerne som var der.

Et par tyske vakter i gemyttlig prat med en sivil utenfor et enkelt nettinggjerde som gir fullt innsyn i leiren.

Tre tyske offiserer poserer for kamera foran en skiltvakt utenfor vakthuset sitt.

Dette skal være jødiske hjelpemannskaper eller såkalte kapo'er; altså oppsynspersoner inne i leiren.

Vi avslutter med et trivelig og gemyttlig bilde av en gruppe jødiske arbeidere i Belzecleiren. Det ser ut som de tar en liten pause og forteller morsomme historier eller bare smiler og ler til ære for kameraet.