.:Hovedsiden:.

Erling Bauck og Hjemmet sprer ondsinnet HoloCa$h-løgn:
2 millioner drept individuelt i Mauthausen?

Vigrid mottar en del henvendelser som stiller seg kritiske til vår fremstilling av det vi kaller HoloCa$h og som vi dokumenterer er en ren krigspropaganda for å sverte fienden under krigen og avlede oppmerksomhet fra det etterfølgende folkemordet på det tyske folk.

Det tjener samtidig som avledningsmanøver for det jødiske folkemord på palestinere og bolsjevistenes Holocaust på den Sentral- og Øst-Europeiske befolkning.

Etter at det aktive folkemordet på tyskerne avtar kraftig i 1949 kan man ikke lenger uten videre droppe krigspropagandaen fordi det var jo under henvisning til denne at man myrdet millioner og atter millioner tyskere etter at man okkuperte landet deres, delte en tredjedel permanent mellom seg, fordrev rundt 15-20 millioner mennesker under de mest bestialske forhold, demonterte industrien deres og sulteforet befolkningen.

Så enkelt er det.

Det hører også med til bildet at løgnhistoriene tjener en rent økonomisk hensikt; nemlig å fylle statskassen til banditt- og folkemorderstaten Israel og utallige jødiske organisasjoner og jødiske privatpersoners lommer. Tyskland og USA har betalt 100-vis av milliarder og for en tre års tid siden ble Sveits utsatt for pengeutpressing i beste gangsterstil ved å bli truet med å bli nektet å drive bankvirksomhet i verdens ledende banksentrum: delstaten New York. Også kalt Jew York.

Et år senere var det Norges tur til å "forære" norske jøder rundt en halv milliard i "gave". Med utpressingen av Sveits i ferskt minne var det å anse som en rimelig sum. I tillegg kommer opprettelsen av et nytt tempel for jødedyrking i Norge som blir kalt noe slikt som "HoloCa$h"-minnested eller lignende. Tipper det blir på statens regning det også.

Vi har forresten fått en ny type verdensomspennende jødeskatt også: "Kosher"-avgiften. Også kalt KosherCa$h.

Vel, tilbake til dette med HoloCa$h og dokumentasjon. Et argument våre kritikere bruker mot oss er at det finnes så mange "tidsvitner" og tidligere internerte fra de tyske internerings- og arbeidsleirene som forteller disse skrekkhistoriene at det må være sant. Så mange mennesker kan jo ikke lyve om det samme, kan de vel? Og så grove løgner kan da ingen komme med? Jo da, det kan de og det gjør de, men la oss ta for oss en av dem.

Og da mener jeg ikke en eller annen tilfeldig løgnhals. Nei, la oss se litt på utsagnene til vår mest kjente og berømte internerte: Erling Bauck: Han fikk en NRK-pris i 1990 og i 1995 var han den første som ble tildelt den nyinnstiftede frivillighetsprisen av Norsk Kulturråd. Han nærmest viet store deler av livet sitt til å fortelle skrekkhistoriene sine til norske skoleelever som ledd i hjernevaskingen av dem. Han er også blant de internasjonalt mest kjente norske "overleverne".

Skal vi være enige om at klarer vi å avsløre han på en eneste grov og vesentlig løgn så står han ikke lenger til troende på sine andre påstander heller? Greit? La oss se på det sammen:

Foran oss har vi en utgave av ukebladet Hjemmet nr. 15 fra 6. April 1990. Hjemmet-reporter Trond Lothe Woldsdal har skrevet en artikkel som gir et konsentrert bilde av Bauck's krigsskjebne og hans vitnesbyrd. Vi hopper denne gangen bukk over Auschwitz og "dødsmarsjer" og går direkte på uttalelsene hans om Mauthausen:

"……….. De (internerte i Mauthausen) var solgt som slaver til et østerriksk entreprenørfirma som laget underjordiske fabrikker for tyskerne i byen Melk ved Donau.

Ganske alminnelige østerrikere gikk rundt og slo fangene til døde med gummikøller surret med piggtråd. 1000 fanger hver måned.

To millioner mennesker ble drept i Mauthausen og sideleirene. (Melk var en slik sideleir. Red.) Ikke kollektivt som i Auschwitz. - Nei, de ble drept en etter en, slått i hjel, sultet i hjel, frosset i hjel. Alt var lagt til rette for at vi skulle krepere i løpet av dager eller uker, forteller Erling".

Vel, hva tror du egentlig nå? Sant eller usant? Og da mener jeg ikke uoverensstemmelsen mellom det totale antallet og månedstallet han oppgir. Altså:
De ansvarlige for arbeidskraften selger den til et firma mot betaling for deretter å ha som mål å drepe dem etter et par dager eller uker? Tror neppe noe firma ville betalt for det, nei. To millioner internerte i Mauthausen myrdet en om gangen med gummikøller surret med piggtråd? Jeg gjentar: "Gummikøller med piggtråd". Gummikøller gir etter ved treff og dreper normalt ikke. Piggtråd river opp hud og kjøtt og dreper heller normalt ikke. To millioner?

Helt vanlige østerrikere myrder for fote i en leir som er bevoktet av SS-vakter? Påstanden er ganske enkelt direkte latterlig.

Kan hele historien til Bauck ha noe å gjøre med at han i 1990 var i krangel med den østerrikske regjering og firmaet han var leiet ut til om erstatningskravet sitt? Jeg tror det. Jeg tror også at Bauck la inn noen "aksjer" hos det politiske regimet som bestemmer utdeling av "priser" her i landet. Og det gikk jo hjem i alle fall. Det kan også ha med det å gjøre at han ikke ble mafiaboss med egne tjenere i Mauthausen slik han var det i Auschwitz og vil hevne seg på østerrikerne i ettertid. En ting til klarte han også å få gjort: nemlig å fjerne enhver tillit til alle hans øvrige "vitnemål". Og alle andres i samme slengen.

Og skulle du tro at det virkelig ble drept to millioner internerte i Mauthausen på den beskrevne måten så vennligst dokumenter det for meg. Jeg tror det nemlig ikke.

En liten sluttkommentar om hva slags mann Bauck egentlig var (muligens også er) hentet fra hans egen munn i samme så avslørende artikkel:

"……..Etter flere dagers marsj ble fangene lastet over i åpne kullvogner (i transport-tog). Kampen for å stå i midten ble en kamp for livet. De ytterste hadde ikke en sjangse og ble et levende skjold for resten.
-Du var en av dem som fikk plass i midten?

-Ja, vi visste at det var den eneste sjansen til å overleve. Vi nordmenn var en ganske slagkraftig gruppe og vi trengte oss inn selv om vi visste at andre ville dø. Det kan høres brutalt ut, men slik var forholdene. Og slik måtte det være".

Vel, hva byr du meg for den? Er det tillatt å spørre deg hr. Bauck hvor mange du drepte den dagen av dine medfanger? Eller er det kanskje litt uhøflig? Og hvor slagkraftige var dere egentlig når du forteller om hvordan du utsultet og totalt utmattet nettopp hadde overlevd en såkalt "dødsmarsj"?

Hvis du som har lest dette deler vår oppfatning om at sannheten har en egenverdi uansett hva den er; så hjelp oss i arbeidet vårt mot løgn og løgnbasert undertrykkelse, egenberiking, pengeutpressing og historieforfalskning à la Bauck og Hjemmet.

Erling Bauck er kjent som såkalt Capo eller tillitsmann fra Auschwitz hvor han var med å plyndre medfangene for mat, klær og penger. Hvor mange som døde av sykdom, sult eller kulde og utmattelse etter å ha blitt frarøvet alt vites ikke. Andre medfanger gjorde han til private tjenere som redde sengen hans og pusset skoene hans og så videre. I havet av løgner som skapte HoloCa$h-myten fremstår hans intervju med et amerikansk magasin våren 1945 som et friskt pust.

Nå er ikke løgner noe nytt i HoloCa$h-svindelen, tvertimot er det slik den er bygget og holdt vedlike. Vi er heldige som kan vise til den mest kjente nordmannen som ble internert i Tyskland under krigen; Erling Bauck. Denne storløgneren har fått god uttelling for løgnhistoriene sine med egen vitnevideo hos Hvite Busser til Auschwitz i tillegg til priser blandt annet fra den statlige propagandasentralen NRK og masse positiv medieoppmerksomhet. Han fremstår som kronvitne for HoloCa$h-løgnerne og svindlerne i Norge.

Og her har du en kopi av hva denne løgneren presterer å si til ukebladet Hjemmet: "....Ganske alminnelige østerrikere gikk rundt og slo fangene til døde med gummikøller surret med piggtråd. To millioner mennesker ble drept i Mauthausen og sideleirene. Ikke kollektivt som i Auschwitz, men en etter en....". Vi gjentar med fete typer: "To millioner". Med slike løgner er HoloCa$h-myten bygget.

En ting er hva en mann lyver om for å oppnå berømmelse, priser og andre fordeler. En ganske annen er hva som gjør at et ukeblad som Hjemmet sprer den løgnaktige giften til sine lesere som tross alt er naive nok til å tro på det som bladet serverer dem. Er forlaget som utgir Hjemmet kanskje eid av jøder? eller ihuga zionister? eller fundamentalistiske kristne som tilber jøder som Frelserens eget folk? Ikke vet vi, men sykt er det. Sinnsykt. Og forbrytersk og kriminelt.

Hva som motiverer propagandisten som skrev denne løgnhistorien for Hjemmet kan han best svare for selv. Trøsten hans er at alle gjør det for hvis du forteller Sannheten som vi i Vigrid gjør det så mister du jobben din og forfølges som nazist. Ja, slik er det bare, men feige eller hjernevaskete virker de likevel. Eller bare redde fordi de er angrepet av den åndelige pest-epidemien FOJ? FOJ står for "Fear Of the Jews"(Frykt For Jødene) som er en alvorlig epidemi som ødelegger all intelligent og intellektuell virksomhet hos dem som er angrepet.

HoloCa$h = Løgn bygget på Løgn og Bauck og Hjemmet beviser det!