.:Hovedsiden:.

Luksus i en skrekk-leir
NEWSWEEK, 25. juni 1945. side 50

Nazi-yndlinger lever som Bør Børson.

NEWSWEEK's Stockholmkorrespondent sender denne omvendte skrekkhistorien om en Nazi-konsentrasjonsleir – hvordan leirpolitikken tillot noen innsatte å leve som Bør Børson:

"Denne historien ble fortalt meg av en 21 år gammel norsk student, Erling Bauck (bildet), som akkurat hadde kommet til Stockholm på vei til sin hjemby Oslo, etter å ha tilbragt tre år i Auschwitz konsentrasjonsleir. Bauck innrømmer at han var en av tillitsmennene i leiren. Han sier at ingen av de grusomme historiene fra konsentrasjonsleirene var overdrevet, men at han selv dels tilfeldig, dels på andre måter oppnådde en posisjon hvor han hadde sin egen skopusser til disposisjon, en annen mann til å stoppe sokkene, en tredjemann til å ta klesvasken sin og så videre. Han hadde rent sengetøy, røykte fete Havana-sigarer og han skaffet seg en klokke, fyllepenn og andre verdigjenstander. Den vanlige kosten som besto av en liter kålsuppe og et halvt kilo svart brød, foraktet han bare.

Årsaken til at Bauck kom i denne gunstige stillingen var at han klarte å bli leder for SS-vaktenes kantine og interne utsalg. Han svindlet til sitt eget forbruk sigaretter, brennevin og andre handelsvarer som var tiltenkt SS-vaktene. Med disse betalte han for privilegier og tjenester.

Bauck var ikke den eneste som nøt godt av denne type privilegier. Av de ca. 16 000 internerte i Auschwitz, var rundt 500 i nøkkelposisjoner, hvor de ikke bare kunne glede seg over materielle goder, men hvor de også var trygge fra gasskamrene og krematoriene. Disse 500 dannet en mafia som plyndret nykommerne som straks de ankom leiren ble frastjålet klokker, ringer, smykker, mat, pakker og andre eiendeler under påskudd av at de ga et bidrag til et ikke-eksisterende velferdsfond for de internerte.

Plyndringen gjorde at leirsvindlermafiaen kunne oppnå alt de ønsket gjennom byttehandel. For karer som kunne betale fantes det kinoer, kabareter, konserter og bordeller. Til og med nazivaktene deltok i disse begivenhetene til gjengjeld for mat, brennevin og lignende."

Dette er hva utplyndreren og en av leirmafialederne, Erling Bauck, sier i 1945!