.:Hovedsiden:.

Erling Bauck - Tidsvitne og grov HoloCa$hløgner

En gjennomgang av Bauck's bok "Du skal leve" utgitt 1979
Riktig tittel burde være: "Du skal lyve" - for da får du priser, penger og berømmelse

Et argument de HoloCa$htroende og våre kritikere bruker mot oss er at det finnes så mange "tidsvitner" og tidligere internerte fra de tyske internerings- og arbeidsleirene som forteller disse skrekkhistoriene at det må være sant. Så mange mennesker kan jo ikke lyve om det samme, kan de vel? Og så grove løgner kan da ingen komme med? Jo da, det kan de og det gjør de, men la oss ta for oss en av dem.

Og da mener jeg ikke en eller annen tilfeldig løgnhals. Nei, la oss se litt på utsagnene til vår mest kjente og berømte internerte: Erling Bauck: Han fikk en NRK-pris i 1990 og i 1995 var han den første som ble tildelt den nyinnstiftede frivillighetsprisen av Norsk Kulturråd. Han nærmest viet store deler av livet sitt til å fortelle skrekkhistoriene sine til norske skoleelever som ledd i hjernevaskingen av dem.

Skal vi være enige om at klarer vi å avsløre han på en eneste grov og vesentlig løgn så står han ikke lenger til troende på sine andre påstander heller? Greit? La oss se på det sammen i form av en gjennomgang av fantasiromanen til Bauck. En slik bok er basert på en historisk ramme med tider og steder som grunnlag. På toppen av denne rammen er det produsert et makkverk av en fantasiroman som inneholder alle de momentene en eventyrbok skal ha.

Siden vår interesse er å se hvordan dette bekrefter eller avkrefter den offisielle HoloCa$h-myten hopper vi elegant over alt som ikke har med de såkalte "dødsleirene" å gjøre. Husk at HoloCa$h er navnet på den industrien som lever høyt på påstanden om at tyskerne under den andre verdenskrig utryddet 6 millioner jøder på ordre fra Hitler og med hjelp av industrialiserte metoder. Sentralt står myten om massegassinger av jøder i Auschwitz. Vi er spente og setter i gang:

Erling Bauck blir arrestert i 1942 og satt i fengsel i Oslo, Derretter flyttes han til Grini som han omtaler som en ferieleir. Ferden videre derfra til Sachsenhausen i Tyskland går i slutten av juli 1943. I Sachsenhausen er det mange nordmenn som organiserer seg selv og har det svært så trivelig. Bauck beskriver det på side 127 slik at han senere så på Sachsenhausen som: "....men å bli sendt tilbake til Sachsenhausen ble den store drømmen vi bar på i de neste femten månedene. Det ble den evige drømmen om paradis, om barndommens lykkelige dal". Sachsenhausens inngangsparti på bildet til høyre; Bauck's forjettete paradis.

I siste halvdel av januar 1944 bærer det videre og denne gangen østover med tog til internerings- og arbeidsleiren Majdanek. Om denne leiren som er interessant for oss sier Bauck på side 131: ".....Noen av fangene hadde hørt om Majdanek, konsentrasjonsleiren i Lublin, og det var langt fra oppløftende det de kunne fortelle. Leiren var en av de aller mest beryktete i hele tyskerne maktområde og ble nevnt på linje med med Auschwitz og Mauthausen. Bare Bergen-Belsen og Gross Rosen var verre".

Her kommer Bauck med interessant informasjon. Altså midt i den angivelige masseindustrielle utryddelsen av 6 millioner jøder og som myten påstår flere millioner andre så rangerer øyenvitnene leirene slik Bauck nevner. Majdanek på bildet til venstre er, som det er lett å se, en helt åpen og uskjermet interneringsleir helt inntil utkanten av storbyen Lublin.

To på topp er Bergen-Belsen og Gross Rosen. På delt andre plass ligger Auschwitz og Mauthausen. Spør du amerikanere vil de fleste voksne svare Dachau og Buchenwald. Spør du en elev som nettopp er undervist i Norge, jeg har gjort det, så konsentrerer læreren seg om; Auschwitz og "Reinhardleirene" Treblinka, Sobibor, Belzec og Majdanek. Og det blir spennende for nå er vi altså ankommet til Majdanek sammen med Bauck i den verste utryddelsestiden.

På side 131 beskriver Bauck ankomsten til leiren slik: "Mottagelsen i avlusingsrommet........Under den tradisjonelle seremonien med klipping og barbering av alt som het hår og sprøytingen med den motbydelige, illeluktende sesam-sesamvæsken.....". Altså typisk tysk renslighet og grundighet for å prøve å hindre epidemier i å bryte ut. Standard prosedyre i alle tyske leirer som et ledd i å ta vare på de internerte. Til høyre er avlusingskammeret med sin typiske blåfarging fra Zyklon-B.

Siden Bauck og hans følge kom utenfra og var nye i leiren måtte alt gammelt tøy leveres og etter at avlusing, klipping og behandlig mot lus var unnagjort beskriver Bauck at de fikk utlevert nytt og rent tøy. Deretter føres Bauck og hans reisefølge til karantenebrakken i seksjon IV av de fem seksjonene han beskriver at leiren var delt opp i. Altså: Full renslighet og deretter karantene. Og Majdanek skal være en industriell dødsleir?

Bauck holder oss heldigvis ikke lenge på pinebenken. Øverst på side 134 avslører han hvordan de internerte ble utryddet i uhorvelige mengder: ".....I område I skulle det godt gjøres å holde seg i live mer enn to måneder. Der ble fangene slått ihjel eller de stupte under arbeidspresset. Der fantes det ingen fritid........". Så vet vi det, endelig, fangene skulle arbeides og slås ihjel. Dette er altså en av hovedleirene i den industrielle utryddelsen av 6 milloner jøder. Og litt lenger ned på samme side: "......Her var umenneskeligheten satt i system, fangene skulle pines i hjel. man grøsser over de 5-6 millionene som ble drept i gasskamrene i Auschwitz, men de lidelsene som drepte 2 millioner i Majdanek er nok langt mere å grøsse av, for der var det ikke en plutselig overgang ved hjelp av cyklongass, men slag, sult og kulde som drepte.....".

Tar vi med de to millioner Bauck annet steds vitner om som ble slått ihjel i Mauthausen kan altså det sentrale og prisvinnende vitnet Bauck bekrefte at det bare i de tre leirene ble myrdet minst 9 millioner internerte. Ikke rart at mannen ble overøst med æresbeviser, penger og priser og fikk undervise norske skoleelever gjennom mange år. Her er vi ved kjernen av HoloCa$h-myten og HoloCa$h-metodene for hjernevask basert på ren fantasi og løgn. Til venstre et bilde av livredderen Zyklon-B.

Etter karantenetiden i hovedleiren i Majdanek-systemet overføres Bauck til DAW-fabrikken i Lublin. DAW står for "Deutsche AusrüstungsWerke" og var den største og viktigste avdelingen av leirsystemet. På norsk betyr det "Tyske RustingsIndustrier". Her skulle de demontere maskiner før sovjeterne erobret området.

I denne "dødsleiren" opplever igjen Bauck nærmest paradisiske tilstander. De blir her en lang stund for fronten stivner og månedene går i fred og ro. Her er det kort arbeidstid, masse penger, gull og smykker som fangene finner og som gjøre fangene til herrer i leiren og lever i sus og i dus i en av de verste "dødsleirene". Tyskerne foretar adresseendring for Bauck slik at pakker blir ettersendt fra Sachsenhausen og deretter direkte fra Norge. Se sidene 146 til 150.

Bauck setter i gang en livlig brevveksling med sin mor i Norge og forteller hvor flott han har det og at han har lagt godt på seg og veier mere enn før på grunn av god mat og godt stell. Husk at vi fremdeles befinner oss i "dødsleiren" Majdanek. Og det til og med i den avdelingen hvor det i henhold til den løgnaktige HoloCa$h-myten et halvt år tidligere ble skutt 18.000 jøder.

På side 139 skriver Bauck til sin mor og starter slik: "Kjære mor! Som du ser er jeg nå kommet i nye omgivelser og har det enda bedre enn i Sachsenhausen......". Og Sachsenhausen var hans ungdoms herlige drømmedal? Hva blir da Majdanek? Det virkelige Holocaustet under den andre verdenskrig i Europa var terrorbombingen av de tyske byer. Sammenlignet med det tyske folkets lidelser var Bauck og de andre internerte en priviligert og beskyttet gruppe. Likbål i Dresden til høyre.

La oss dvele litt ved selve situasjonen vi er i: I 1944 på våren står sovjeterne klare til storoffensiv vestover. Tyskland bombes til ruiner og tusener dør i krigens helvete hver dag. Og her er altså nok en beskyttet ferieleir hvor de internerte blir betjent av et tapende Tyskland med posttjeneste og frakt av matpakker? For å si det rett ut: Hitler og Tyskland kan aldri ha forstått hva begrepet total krig betød. De levde og oppførte seg helt til krigens siste slutt som gentlemen og prioriterte fanger og internerte foran sin egen befolkning. Slik er tyskerne og da å besvare vennligheten med slike Bauckløgner er det laveste en mann kan synke.

På sidene 141 til 145 følger Bauck et par andre skjebner og serverer det tradisjonelle selvimotsigende vrøvlet som er obligatorisk for all omtale av Birkenau i Auschwitz. Det blir for løst og langt for å ta med her, men les boken og le av sprøytet. Til venstre har vi et avslørende bilde av internerte som ble latt igjen i Majdanek og overlatt sovjeterne fordi de var for svake til å bli evakuert vestover. Legenden forteller at det var SS-ordre at alle fanger som ble igjen skulle skytes for å drepe alle vitner. Det skjedde absolutt ingen steder. Årsak? Det var ikke noe å vitne om annet enn at tyskerne drev Europas beste og mest humane interneringleirer under og etter krigen. (Britene får godkjent etter krigen. Sånn stort sett bortsett fra noe tortur og drap. De andre allierte drev regulære dødsleirer).

På side 151 serverer Bauck en ren Munchhausen hvor fangene tok kontroll og dominerte SS-vaktene og ledelsen. Og som han selv sier det: ".....Og i leiren ble alt fredeligere enn før.....". Og freden fortsetter. På side 153 får vi vite at "....Jo, det var en fredelig tid. Det meste av maskiner, høvelbenker og materialer var sendt avgårde, så det var lite produktivt vi kunne foreta oss. Da det verste rushet var over ble de aller fleste fra hovedleiren og halvparten fra DAW-leiren, deriblant alle russerne og polakkene sendt vestover......". Sier ikke legenden at tyskerne drepte alle vitner før sovjeterne kom?

Så i midten av juli 1944 må Bauck og kameratene hans forlate ferieparadiset sitt i Majdanek hvor de hadde sittet fredelig og rolig og spist seg fete og sterke mens Europa gikk i grus rundt dem. I midten av juli setter sovjeterne inn sin storoffensiv og de internerte som kan klare strabasene evakueres mens de som ikke kan klare marsjen vestover blir igjen for å vente på sovjeterne. De som kunne foretrakk å bli med tyskerne og SS-vaktene sine.

Etter en lang marsj ankommer Bauck til Auschwitz. Kapittelet om Auschwitz starter på side 178 og det er her Bauck gir oss forklaringen til hvorfor boken er gitt ut: Han prøver å ta et flengende oppgjør med revisjonistene som på siste halvdel av 1970-tallet hadde erobret så mye terreng at jødesiden satte inn kraftige motstøt. Boken her må sees på som et bestillingsverk i den sammenhengen. På side 180 forteller Bauck oss at det kun var tildelt 300.000 fangenummer og at derfor over 5 millioner var ført utenom mottagelse og avlusing og rett i gasskamrene.

Vi siterer fra eventyrfortellingen hans fra nederst på siden: ".....Som en tung, gul, kvalmende røk hang de befridde fangene over hele området. Dag og natt spydde de høye pipene og hjelpegrøftene dem den eneste veien som førte ut av Auschwitz, men bindingen var så sterk at det tok lang tid før vinden greidde å føre dem helt ut i det fri......". Heisann, det var noe til samhold. Siden det i virkeligheten ikke var noen røyk måtte Wiesenthalsenteret forfalske et bilde med inntegnet røyk.

Bauck sine beskrivelser av forholdene i Auschwitz er vriene å ta helt seriøst. I det ene øyeblikket blir over 5 millioner gasset ihjel mens i det andre øyeblikket er alle redde for å bli så tynne at de ikke duger til å jobbe lenger for da blir de gasset. Dette gjaldt jødene også. Og på side 194 har han jøder rundt omkring seg på alle kanter. Og dette var altså i hovedleiren, Auschwitz I. Etterhvert blir også oppholdet i Auschwitz som et priviligert paradis for Bauck da han avanserer til Capo, som er oppsynsmann, og lever i sus og i dus, men også denne herligheten tar slutt. I januar 1945 evakueres de som kan marsjere vestover mens mellom 7 og 10.000 internerte får bli igjen til sovjeterne sammen med medisinsk personell.

Bauck går vestover og på side 208 ankommer han leiren Mauthausen avdeling Linz. Og her er hva Bauck bevitner om Mauthausen: "......De svakeste, de som ikke hadde flere ressurser igjen etter Auschwitz, kunne ikke regne med mange dagene. To millioner døde i Mauthausen. Ikke kollektivt som i Auschwitz. Nei, de ble drept en og en, slått ihjel, sultet ihjel, frosset ihjel......". Til venstre ser vi internerte slappe av ved leirens svømmebasseng for fangene. Merk armbåndsuret på en av de internerte.

Noe mere som har betydning for vårt formål er det ikke. Mauthausen evakueres og Bauck plukkes opp av de hvite busser og fraktes til karantene i Stockholm hvor han blir intervjuet av Newsweek og forteller om at han levde som en greve i Auschwitz. Det var hans inntrykk av 3 år i tyske interneringsleire.

Før vi konkluderer er det interssant å se på de tallene Bauck oppgir over antall drepte i leirene. Vi ser på Majdanek først.

Bauck oppgir 2 millioner drept ved vold, sult, kulde og overarbeiding. Han nevner ingen form for utryddelse ved hjelp av industrielle metoder.

Her er hva øyenvitnet Knut Jensen sier om Majdanek på nettsidene til "Hvite Busser Til Auschwitz": "Majdanek var noe helt annet enn han og de andre norske fangene var vant til. Oppholdet var ensbetydende med døden for de fleste fangene. Vel en og en halv million mennesker døde i leiren". Løgneren Knut Jensen på bildet til høyre.

Vi går videre med hva "Aktive Fredsreiser" sier om den saken: "Antatt antall ofre: 360.000 jøder, sovjetiske og polske fanger".

"Levande Historia" som er den svenske staten sin offisielle side: "Antal offer: 125 000 människor".

Her er det offisielle tallet fra museet i Majdanek selv: ".....they were executed and murdered in gas chambers. Among an estimated 150,000 prisoners who entered Majdanek, 80,000 people, including 60,000 Jews, were killed.....".

Vår sluttkommentar når det gjelder Majdanek er derfor at Bauck vinner den konkurransen og har gjort seg fortjent til alle priser og belønninger siden han har det høyeste tallet.

Vi går deretter over til Auschwitz hvor Bauck benytter seg av det våset den torturerte tidligere leirlederen Hoess oppgir pluss at Bauck legger på noen millioner for egen regning til tallet altså blir 5-6 millioner gassete. Ifølge Baucks bok.

Til venstre har vi offisielt tall frem til 1990. Deretter forandret de tallet fra 4 til 1,5 millioner som vi ser på plaketten til høyre. En elegant manøvre uten virkning på totalen 6 millioner.

Jean-Claude Pressac: har i mange år vært jødesidens fremste "ekspert" på krematoriene i Auschwitz. Han var sentral i rettferdigjøringen av å senke tallet til 1,5 millioner og har siden senket det ytterligere til ca. 670.000. Han har siden redusert tallet ytterligere til 470.000.

Vi avslutter med Mauthausen hvor Bauck oppgir 2 millioner drepte i boken sin.

Her er tallet fra Answers som viser til Wikipedia: Between 122,766 and 320,000 for the entire complex. Altså rundt et par hundre tusen for alle leirene i Mauthausen/Gusen-komplekset.

Fasiten foreligger faktisk i form av tallene fra det Tyske Røde Kors sitt sentrale dokumentasjonssenter i Arolsen. Her er tallene under, med de vanlige forbehold man må ta under stor usikkerhet, men dog størrelsesorden forandrer seg ikke:

Altså for de 3 leirene vi har sett på i Baucks bok: Majdanek avrundet oppover til nærmeste titusen 10.000, Auschwitz 60.000 og Mauthausen som den tyske arbeids- og interneringsleiren med det høyeste antall døde med 80.000.

Konklusjonen vår er at Bauck er helt typisk for de såkalte tidsvitnene og serverer et løgnaktig bestillingsverk i bytte mot oppmerksomhet, ære, penger og berømmelse.