.:Hovedsiden:.

"Himmelen slår sprekker"
Erling Bauck om jødene

Erling Bauck er en svært interessant person av flere grunner. Han har som tidligere internert i Auschwitz lært jødene å kjenne på kloss hold og han er et levende vitne på hva som virkelig foregikk i Auschwitz i 1944. Han var der og hadde som en av leirens tillitsvalgte (mafiaboss eller capo) tribuneplass til hva som skjedde der.

I boken "Himmelen slår sprekker" gir han oss del i kunnskapene sine. De følgende avsnittene er hentet fra side 20 i boken:

"I alle årene efter at Jahve var utformet til Israels sterke hånd, som bisto dem i trengsler, i væpnede konflikter, i erobringstokter, og som også har lovet dem gjennom sine tjenere profetene å gjøre Israel til verdens mektigste nasjon, har jahveismen (jødedommen) vært jødenes onde skjebne.

Jahve har forkynt at såsant de er absolutt lovlydige overfor hans bud og blidgjør ham med ofringer slik han har foreskrevet, og ikke tar til ekte noen fra andre folkeslag, så skal han, når tiden er inne, sende dem en ny stor hærfører og leder, en ny David, som skal undertvinge alle andre riker og innlede Israels storhetstid for evige tider, da Jahve skal flytte ned fra hvelvingen og bo sammen med jødene, og alle andre konger skal komme og falle på kne for Israel og dets store leder, som er salvet til jødenes konge.

Det ligger i religionens natur at en slik nasjonalgud vil oppfordre sitt utvalgte folk til segresjon (adskillelse) og til stadige væpnede konflikter helt til paktens må1 er nådd.

Det kan ikke bli fred mellom jødene og deres nabostater, like lite som den enkelte jahvetro jøde kan slutte fred med og smelte sammen med det folket han lever hos og skulle forventes å være en del av.

Han blir aldri noen del av sitt vertsfolk, ikke før han oppgir sin jahvetro og forventning om jødenes storhetstid."

Jeg kan ikke formulere det bedre selv og hadde jeg ikke visst bedre hadde jeg trodd det var hentet fra jødeinformatoren Julius Streicher som ble hengt i Nürnberg av de jødeallierte i 1946. Det eneste jeg vil føye til Bauck sine vurderinger er at jødene og deres jødedom har vært en ondere skjebne for de folkene jødene har tatt bopel blant enn for jødene selv.

Nå tror ikke jeg at Bauck blir hverken hengt eller fengslet fordi han har vært en av de viktigste brikkene i det jødiske HoloCash-spillet i Norge etter krigen. Et spill som innbrakte jødene en halv milliard i tillegg til fullt oppgjør i 1949 og Bauck selv to "priser" på sikkert noen hundre tusener og mye berømmelse. Når det regner på presten pleier det jo også å dryppe litt på klokkeren.

Brevene til mor

Det spørsmålet vi kan stille oss er hva som vil skje med Bauck dersom han forteller sannheten om oppholdene sine i Majdanek, Auschwitz og Mauthausen til det norske folk.

Vil "prisene" da bli tatt tilbake? Eller vil sjangsene for å presse Østerrike for arbeidspenger bortfalle når han innrømmer at han lyver så det renner av han om Mauthausen? Eller hva hvis han forteller åpent om sin virksomhet som Capo i Auschwitz, vil det føre til rettsak mot han? Eller hva om han offentligjør de brevene han sendte sin mor fra Auschwitz?

Vi i Vigrid venter i spenning på hva Bauck vil gjøre og hva som da vil skje. Vi sier med en liten omskriving av skiltet over hovedinngangen til Auschwitz I:

Wahrheit Macht Frei! (Sannhet gjør Fri!)