.:Vigrid Forsiden:.

Auchwitz-kommandant Richard Baer: Ingen gasskamre i Auschwitz

SS-offiserene skapte tillit og tiltro hos de internerte i Auschwitz

På bildet over ser vi tre sentrale personer i Auschwitz-legenden. Til høyre Obersturmbannführer (Oberstløytnant) Rudolf Höss, i midten Hauptsturmführer (kaptein) dr. Josef Mengele og til venstre Sturmbannführer (major) Richard Baer. Alle tre var tapre offiserer som var dekorert med Jernkorset for tapperhet utover det man kan kreve som vanlig plikt i direkte kamp med fienden. Rudolf Höss hadde vært kommandant over Auschwitz og var etter krigen torturert og presset til tilståelser som var så absurde at selv de mest ihuga HoloCa$-troende ikke nevner dem. Vanlig praksis for de allierte seierherrene, ved siden av vanlig tortur, var å true fram tilståelser med at hvis de ikke tilsto ville familiene deres lide for det. Höss ble senere hengt siden de allierte ikke kunne risikere at Höss på et senere tidspunkt trakk "tilståelsen" tilbake og ødela hele jødesvindelen.

Dr. Josef Mengele så hvordan de allierte massemyrdet tyskere i en talmudisk hevnorgie etter krigen og reiste til Syd-Amerika hvor han bodde til sin død i 1979. Han etterlot seg papirer hvor han benekter enhver beskyldning mot seg.

Kvinner som er evakuert går ombord i jernbanevogner i Gleiwitz, 55 km nordvest for Auschwitz

Richard Baer var kommandant i Auschwitz fra mai 1944 til evakueringen av leirkomplekset i løpet av januar 1945. Årsaken til de lange evakueringsmarsjene var at sovjeterne hadde erobret jernbaneknutepunktet Krakow slik at Gleiwitz i nordvest og Loslau 63 km rett vest var de nærmeste jernbaneknutepunktene tilgjengelig for tyskerne.

Etter krigen arbeidet Baer som skogsarbeider i den britiske sonen i Nord-Tyskland. Da jødene og deres tyske lakeier trengte å friske opp HoloCa$hmyten og holde liv i alle løgnene og hatet mot det tyske folk, slik at jødene kunne presse dem for mere penger og materielt utstyr til Israel, ble det satt igang en rekke lynsjeprosesser fra slutten av 1950-tallet og utover. De holder fremdeles på og Israel soper innn milliardbeløp i form av penger og militært utstyr.

Over ser vi noen av de 7-10.000 som ble igjen i leiren

Bildet over er et av mange bilder som ble tatt da sovjeterne uten kamp overtok Auschwitz-leirene. Mellom 7.000 og 10.000 internerte med leger og pleiepersonell ble igjen i leiren fordi det ikke var sikkert at de ville klare den tunge marsjen til jernbanen for evakuering videre vestover til andre arbeidsleirer. Som vi ser gir de inntrykk av at formen og humøret er godt og at de har fått god behandling av de tyske SS-vaktene. Den tilliten de internerte, også de jødiske som Julius Paltiel og Elie Wiesel, hadde til sine SS-vakter var enorm og rørende siden selv svake og syke jøder insisterte på å bli med SS-vaktene vestover fremfor å bli "befridd" av sovjeterne. Alle historiene om brutal behandling og dødsmarsjer er ren hatefull og løgnaktig jødebløff.

I 1960 etterlyser den jødiske okkupasjonsmakten i Tyskland Richard Baer som blir gjenkjent og arrestert. I løpet av høsten 1962 er hele forarbeidet til lynsjeprosessen mot Baer og en del andre tyske tjenestemenn fra krigens dager klart og saken kan starte. Men det er ikke så enkelt for i de tre årene Baer ble forhørt og forsøkt presset til en tilståelse nektet han konsekvent for at det hadde forekommet noen former for gassing av internerte i Auschwitz.

For tyskerne og jødene var dette en krise som ville velte hele HoloCa$hindustrien og skape kaos i den vestlige idéverden som jo var basert på at vår tids nullpunkt var de påståtte gasskamrene i Auschwitz med høydepunkt sommeren 1944 hvor nettopp Richard Baer var kommandant. Fra høsten 1962 var rettspapirene liggende mens den jødiske anklageren, Fritz Bauer, jada anklageren var jødisk, ventet på en løsning. Og siden Baer var sunn og frisk og nettopp erklært i topp form av en legeunderssøkelse i fengselet dør Baer beleilig den 17. juni 1963 i cellen sin. Dødsårsaken ble oppgitt av de jødestyrte myndigheteen som hjertesvikt. Haha.

Dette er et resultat av at Baer sannsynligvis ble myrdet i fengselet

Det hele er til å le av og minner om Heirich Himmler som ble forgiftet av engelskmennene da han sa som sant var at hele HoloCa$hmyten var en ren jødisk propagandaløgn. Rudolf Hess ble ogsså myrdet i cellen sin i 1987 for at Tyskland skulle kunne samles igjen. Hvis det er noe jødene og deres zionistiske lakeistater er eksperter på er det myrding av politiske fiender eller andre som står i veien for dem. Det har alltid vært det og er i dag helt åpen politikk.

Bildet over gir oss et par av de sentrale resultatene av at Baer sannsynligvis ble myrdet i fengselet. Slagordet "Auschwitz er Krig" gjelder og er basert på HoloCa$hmyten og gir Israel all makt over den vestlige verden og spesielt USA og gir jødene frie hender overfor alle andre land og folk. Skal det bli fred på jorden og Den Nye Jødiske Verdensorden knuses må løgnene og hatet som HoloCa$hindustrien bygger på erstattes med sannhet og historiske fakta. Til det trenger vi i Vigrid din hjelp.