.:Vigrid Forsiden:.

ICRC - Røde Kors gir oss tallene

Gledelig melding for Jødene: Null HoloCa$h

Det er rart det der hvordan jødene og jødeelskerne henger ved svindelhistorien om HoloCa$h om de 6 millioner som aldri ble drept under den 2. Verdenskrig. Selvsagt er det forståelig at jødene og deres kristne dyrkere elsker den mest pengeinnbringende løgnhistorien i moderne tid. Alle som har et uhildet forhold til sannhet og historiske fakta (og det har dere som jevnlig besøker Vigridsiden og setter dere inn i det historiske stoffet) etterlyser at den zionistiske makteliten i verden skal si at nok er nok og slutte med pengesvindelen sin. Det vil selvfølgelig ikke skje før all makt er fratatt denne økonomisk/politiske maktgruppen.

Den tyske teksten på ICRC sin oversikt forteller at dette er en oppdatert liste over registrerte dødsfall i de tyske leirene som er nevnt. Den engelske teksten på bildet regner jeg med at dere kan lese.

HoloCa$h-svindelen har desverre fjernet alt som har med jødenes skjebne under den 2. verdenskrig's bort fra nøytral historie's område og over i pengemafiaens og religionens verden. Og der blir den inntil zionistenes verdensmakt er fullstendig knust. Mye av denne makten og beskyttelsen av denne i dag hviler imidlertid på løgnen om de 6 millioner, altså HoloCa$h, slik at vi får en dobbel binding: Zionistenes makt kan ikke knuses så lenge HoloCa$h-dogmet opprettholdes og HoloCa$h-dogmet kan ikke knuses så lenge zionistenes makt opprettholdes.

Det er derfor enhver ærlig og samfunnsansvarlig persons fremste oppgave å sørge for at begge disse elementene bringes til opphør. Og før det er gjort vil det aldri kunne oppnås fremgang og seier på noe annet område for noen som helst nasjonal-, alternativ- eller frihetsbevegelse på hele kloden. Her i Norge er vi i Vigrid den eneste bevegelsen som har den nødvendige konseptuelle forståelse og strategiske ledelse til å kunne gjøre det. Det vet også den zionistiske ledelsen av landet vårt, men å tro at vi kan vinne friheten vår uten alvorlig kamp er det ingen i dag som tror.