.:Hovedsiden:.

Babi Yar - Bestemorskløften - Ingen spor

Den andre verdenskrig ble formelt åpnet av den internasjonale jødedommen den 24. mars 1933 da den erklærte total krig mot Tyskland på vegne av verdens mektigste folk og nasjon: Den jødiske.

Jødene hadde spesialisert seg innen bank og finans og ved hjelp av pengemakten sin eide de politikerne i de fleste vestlige land. Også i Norge hvor den jødiske stortingspresident Hambro(bildet under til venstre) satt sentralt plassert. De dominerte også medie- og det øvrige propaganda-apparatet som for eksempel Hollywood i Jew$A.

I Russland hadde de samme internasjonale jødene som eide vestens finansverden finansiert det jødiske statskuppet i 1917. Flere hundre jøder var sendt til Russland fra Jew York sammen med enorme pengesummer fra jødiske banker i Jew York.

I Sovjetunionen var det jødene som styrte alt og myrdet for fote. Både direkte og indirekte gjennom dødsleirsystemet deres som kaltes for Gulag.

Da jødene til slutt vant den andre verdenskrig hadde de begått så mange forbrytelser mot menneskeheten og slaktet ned så store deler av Sentral-Europas befolkning at om det ble kjent i sin fulle målestokk ville jødene selv bli utryddet.

Dette er bakgrunnen for den intense og stadig sterkere hatkampanjen mot tyskerne og andre forsvarere av Europas frihet og selvstendighet. En kamp som raser videre og hvor den militære delen av den andre verdenskrig bare var en forbigående fase i jødenes totale kamp om verdensherredømmet.

I dag har løgnhistoriene som kalles HoloCa$h en sentral posisjon i den jødiske hatpropagandaen og jødene står igjen bak hatet som spres og det har de gjort hele tiden. Hollywood-jøden Stephen Spielberg(bilde under til venstre) er vel kjent gjennom propagandafilmene sine og i 1945 var det jødiske og zionistiske regissører fra Hollywood som lagde de såkalte dokumentarfilmene fra de tyske interneringsleirene.

I det jødestyrte bolsjevikdiktaturet hadde selvsagt jødene også kontroll med propagandaen og filmindustrien. Navn som filmskaperen Sergei Eisenstein, hatpropagandistene Ilja Ehrenburg(bilde over til høyre) og Vasily Grossman(bilde under til høyre) er de mest kjente, men de var mange flere.

Mens tyskerne og deres allierte ble slaktet som kveg etter at våpnene tiet dro jødiske filmteam rundt og lagde "dokumentarer". Rettsmedisinere obduserte tusener av lik i og rundt de tyske interneringsleirene uten å finne spor av det som påstås å ha vært et "industrielt massemord" på millioner av internerte.

Dødsårsakene de fant var identiske med de tyskerne oppga og hadde ført inn i loggene sine. Ingen spor av Zyklon-B.

Disse løgnhistoriene har tjent det jødiske Herrefolket vel etter krigen og de kan uhindret utøve folkemord i Palestina og angripe alle nabolandene i tur og orden fordi ingen tør å kritisere dem på grunn av "den spesielle lidelsen under HoloCa$h". For ikke å glemme alle milliardene de har sopet inn. Også fra Norge som måtte gi dem en halv milliard i 1999.

Ettersom jødenes griskhet og hat mot hvite økte på og ble tydeligere vokste også kunnskapen om HoloCa$h-industrien og de såkalte revisjonistene rev i filler hele myten.

Etter at internett ga mulighet for at også ikke-jøder kunne ytre seg ble det vedtatt lover som forbyr å betvile den offisielle løgnpropagandaen. Men skaden var allerede gjort og ingen vettuge og informerte folk tror lenger på gasskamrene i Auschwitz som det hele hadde dreid seg om.

Nye historier ble funnet på og gamle løgner og krigspropaganda børstet man støv av. "Utryddelsesleirene" ble flyttet østover hvor det ikke lenger var spor etter noe som helst og partisankrigen ble dratt inn i mytene mere aktivt.

Det samme ble en kløft i utkanten av storbyen Kiev i Ukraina. Der skal tyskerne ha myrdet rundt 200.000 jøder i et par omganger i 1941 og 1942. (Tallene varierer mellom 130.000 og 300.000).

Da den tyske offensiven ved Kursk-buen må oppgis starter en alminnelig tilbaketrekning av den tyske frontlinjen som av og til bar preg av panikk og flukt som sommeren 1944 hvor tyskerne går på det største militære tapet under hele krigen.

I denne hastverkstilbaketrekningen med den røde armé i hælene og partisaner som fører full krig i ryggen på de tyske troppene vil det jødiske propaganda-apparatet ha oss til å tro at tyskerne disponerte tropper til å grave opp likene av 200.000 drepte og begravde jøder i Babi Yar for deretter å brenne dem på svære stabler utendørs. Haha. Ja, det er faktisk så latterlig at det hele er til å le av. (Bilde av "en stabel klar for brenning" til høyre).

Igjen viser det seg også at det ikke finnes spor av noe massedrap i den størrelseorden løgnerne påstår. Flyfotografier fra den tiden massebrenningen skal ha foregått viser ingen spor overhodet av noen slik aktivitet. Intet nøytralt team har noengang undersøkt området vitenskapelig og når noen foreslår det fengsles de for å trekke jødeløgnene i tvil eller latterliggjøres av kosher massemedia som kun har et mål for øyet: Propagandere for det jødiske Herrefolket sitt syn.

Jødenes HoloCa$h-løgner er knust!