.:Vigrid Forsiden:.

HoloCa$hbok i 1981: 7.000.000 gasset ihjel i Auschwitz

Forfatteren nr 2 fra høyre i første rad. Bildet er fra en årlig jødisk sammenkomst i Troy, New York i USA.

Jøden Azriel Eisenberg skrev i 1981 en bok med tittelen "Witness to the Holocaust" basert på sine egne erfaringer sammen med andre som hadde vært i Auschwitz og altså var øyenvitner til det som skjedde der. Til sammen over 100 slike øyenvitner danner grunnlag for påstandene i boken.

"Witness to the Holocaust" av Azriel Eisenberg

Boken skiller seg lite fra andre slike propagandaskrifter hvor det er om å gjøre å presse flest mulig syke fantasier inn mellom to bokpermer. Enhver forfatter ble hyllet av jødisk media og andre som enten var jødiske eller jobber for den jødiske agenda. Her er noen påstander hentet fra kapittel elleve, "The Death Camps: Auschwitz":

Utdrag 1 fra boken - side 216

Oversatt til norsk: "Da transportene ankom ble mellom 60 og 90 prosent av de deporterte drevet direkte fra toget til gasskamrene. De ble fortalt de skulle bli avluset. Kvinner og barn var de første som ble drept; de sterkeste og best skikkede ble brukt til slavearbeide inntil de bukket under for "de normale forholdene" i leiren. Det er antatt at ovnene behandlet så mange som syv millioner internerte. Dette tallet inkluderer ikke de som døde av andre årsaker, som sult, sykdommer eller andre årsaker."

Utdrag 2 fra boken - side 216

Det morsomme her er at i et kort avsnitt får forfatteren med seg de fleste latrineryktene som ble satt i omløp under og etter krigen av de jødealliertes propagandamaskineri som at asken fra krematoriene ble brukt som gjødsel for SS-vaktenes blomsterbed og plener og at benene ble knust for å utvinne fosfater og at man i en periode lagde såpe av de internerte avdødes kroppsfett.

Det er på denne måten at hele HoloCa$h-mafiaen har bygget pengeutpressings-svindelen sin. Sannheten er at det aldri foregikk noe massemord på jøder under den 2. verdenskrig og at Europas jøder før, under og etter krigen spredde seg utover hele kloden og gjør hva de kan for å bruke hatpropagandaen og løgnene sine til egen vinning.

Utdrag 2 fra boken - side 215

For artighetens skyld tar jeg med et kort utdrag fra side 215 hvor de gjentar propagandaversjonen fra våren 1945 som ble spredd i hele den jøldeallierte medieverden; Løgnen om de 11 millioner drepte internerte hvorav 6 millioner jøder.

Her er side 215 og 216 i sin helhet