.:Vigrid Forsiden:.

Auschwitz: Når løgnene floker seg

De Gaulle hylder HoloCa$h-løgnen i 1967

Når en løgnhistorie er basert på ren fantasi, latrinerykter, hatpropaganda og pengegriskhet og brukes som en hersketeknisk svøpe er det ikke rart at det går surrihypp med det meste. Det gjelder også løgnene om Auschwitz og det på alle områder. Over er et bilde fra de Gaulle sitt besøk i Auschwitz hvor han som fransk president er tvunget til å hylde jødenes spesielle lidelse hvis han vil bli regnet med på den internasjonale politiske arena. Her står han foran den offisielle minnetavlerekken hvor det angis at 4 millioner ble drept i Auschwitz. Teksten under bildet på mitt frie norsk:

"De Gaulle i Auschwitz - Frankrikes president, Charles de Gaulle, til høyre, besøkte i går Auschwitz, nazistenes dødsleir i Osviecim i Polen. Her ble det drept fire millioner i gasskamrene da Hitler skulle løse jødeproblemet en gang for alle."

Charles de Gaulle var en fransk forræder som rømte til England for å slåss mot den lovlige franske regjering sammen med sine anglozionistiske Herrer. Han satt sentralt i toppen av de alliertes styrker og hadde tilgang til alt etteretningsmateriale. Han visste at det aldri hadde foregått noen masseutryddelse i de tyske interneringsleirene som de allierte hadde full og hel konroll på gjennom Røde Kors og egen etterretning og sentralt plasserte informanter i det tyske makthierarkiet. Det siste var så fullt av spioner og forrædere at det var rart det fungerte overhodet.

De Gaulle sitt 4-bindsbokverk om den 2. Verdenskrig

Etter krigen skrev de Gaulle et 4-binds verk om den 2. Verdenskrig. HoloCa$h er overhodet ikke nevnt i disse bindene. Allikevel må altså den stakkars franske presidenten stå med bøyd nakke og hatten i hånden som en simpel tigger foran løgnene om HoloCa$h i Auschwitz tyve år etter. Ikke nok med det, det er faktisk mye verre.

Bildet: Fransk anklager legger frem skriftlig dokumentasjon i Nürnberg-farsen mot de tyske topplederne

29. januar 1946 er det den franske anklager Charles Dubost sin tur til å føre verbal krig mot det slagne tyske folk under hovedfarsen mot de tyske topplederne i Nürnberg, Han støtter seg på skriftlig dokumentasjon godkjent på toppnivå om forholdene i Auschwitz. Fremføringen er nedskrevet i Nürnbergprotokollene F-140. Under er en kopi av nevnte protokoll.

Teksten over er merket med rødt i bildet under.

Her er teksten fritt oversatt til norsk: "Den første siden av dokument nr F-140 slår fast - og jeg siterer slik at jeg ikke behøver å nevne det igjen - i den fjerde paragrafen som angår Auschwitz: "Omkring syv millioner internerte døde i denne leiren"."

Auda, auda, auda. Syv millioner bare i Auschwitz. De Gaulle var fransk toppmann hos de allierte under hele krigen og fransk president deretter til litt uti 1946. Som fransk president må han ha godkjent denne formuleringen som en del av den fortsatte utryddelseskrigen mot det tyske folk. Med andre ord et slag i en krig av større betydning enn noe militært slag under hele den 2. verdenskrig med mye større følger i så lang tid fremover at det er umulig å se slutten på den ulykken Nürnberg-farsen lagde for europeisk rettsoppfatning og oppfatning av hva krig er og ikke er. Fra nå av er all krig total og assymetrisk. Og alle tapere er krigsforbrytere uten noen form for balansert rettsprøving. Krigen er blitt så total som krig overhodet kan få blitt og forfølger i alle slektsledd dem som har tapt mot det zionistiske Herrefolket. I sannhet gjelder: "Aldri glemme - Aldri tilgi". Nå har resten av verden lært det også.

Bildet: kopi av Nürnbergprotokkelen. Klikk for stort format

Så der står altså en av verdens tilsynelatende mektigste menn, president Charles de Gaulle, sjef for en atommakt med sterkt og moderne miltære og bøyer nakken med luen i hånden og viser underdanighet og ydmykhet for en steintavle han vet er løgn og selv hadde godkjent et mye høyere tall bare for hat og hevn mot det tyske folk som i motsetning til det franske hadde satt seg opp mot det anglozionistiske Herrefolket.

Han hadde stått like feig og underdanig om det hadde stått syv millioner som fire eller som i dag en og en halv million eller som han selv visste og beviste ved å utelate fra de fire krigsbindene sine: Det ble aldri foretatt noen masseutryddelse av jøder i Auschwitz eller noe annet sted for den sakens skyld.