.:Hovedsiden:.

Leirpersonalet ved internerings- og arbeidsleiren Auschwitz

Jødene og deres media og andre propagandainstitusjoner har konstruert og spredd noen vanvittige demoniseringshistorier om det tyske folk under den andre verdenskrig. Spesielt demonisert er alt som har med begrepet SS blitt. Spesielt leirvaktene og blant dem igjen spesielt de som hadde ansvaret for og betjente de internerte i Auschwitz. Sannheten er den motsatte - noe vi her kan se med egne øyne. Vi kan være stolte over det nordiske SS mens demonene og ondskapen er på den hatefulle jødesiden og deres løgnindustri som går under navnet HoloCa$h.

Under hvert av bildene er en fritt oversatt versjon av forklaringen som har fulgt med bildene: "Dette er forsiden til Karl Höcker sitt fotoalbum med fotos fra Auschwitz i 1944". Teksten midt på albumet: "Sammen med kommandant SS-Sturmbannführer Baer - Auschwitz 21. juni 1944".

Et av 116 fotos: "SS-hjelpepersonell sitter på gjerdet ved Solahütte mens de nyter blåbær som blir gitt dem av leirkommandantens adjutant, Karl Höcker. Solahütte er et hvile- og rekreasjonssted for SS-personellet og ligger 30 km syd for Auschwitz".

"Pause. Fra venstre; Leirkommandant Richard Baer, den berømte leirlegen doctor Josef Mengele, kommandanten i Birkenauleiren Josef Kramer (delvis skjult) og tidligere leirkommandant Rudolf Höss". Han helt til høyre er ukjent.

Bildet er tatt ved samme anledning som bildet over det, men fra en litt annen vinkel og oppstilling. Fra venstre den berømte doktor Josef Mengele, Rudolf Höss og Josef Kramer. Han til høyre er fortsatt ukjent.

SS-offiserer og kvinnelige SS-overseere slapper av sammen med en liten gutt i solveggen på Solahütte.

Solahütte var et ferie- og rekreasjonssted for SS-offiserer, SS-vakter og kvinnelige SS-overseere som arbeidet i Auschwitz. Her kunne de hvile ut i en avslappende atmosfære.

SS-Offiserer og SS-vakter slapper av med en allsang anført av en trekkspiller.

Her diskuterer fra venstre Josef Kramer, Josef Mengele, Richard Baer og Karl Höcker. SS-Offiseren til høyre er ukjent.

Småprat i det fri mellom avslappete SS-Offiserer.

SS-Offiserer slapper av og har det moro sammen med kvinnelige SS-overseere fra Auschwitz. I midten Karl Höcker.

Samme som over bare tatt noen sekunder senere.

Karl Höcker tenner Juletreet.

SS-Offiseren Karl Höcker steller med schäferhunden sin "Favoritt".

SS-Offiseren Karl Höcker hilser på "Favoritt".

En gruppe SS-Offiserer på inspeksjonsvisitt i en kullgruve som en del av Auschwitz-komplekset.

SS-Offiserer samler seg for å innvie det nye SS-sykehuset i Auschwitz-leiren.

SS-markering av det nye SS-hospitalet.

Et annet bilde av samme begivenhet (innvielsen av det ny SS-sykehuset i Auschwitz-leiren).

SS-vaktavdeling ved Auschwitz på utmarsj.

Underveis fra Auschwitz til Solahütte.

Hytten som kalles "Solahütte" fordi den ligger i Solatal (Soladalen). Navnet har den etter elven Sola som renner gjennom dalen og forbi Auschwitz.

SS-offiserer og kvinnelig personale.

SS-Offiserer og kvinnelige overseere slapper av på Solahütte og foreviger begivenheten med et foto.

SS-Personellet sikret liv og helse for de internerte!