.:Hovedsiden:.

Auschwitz-planer "funnet" i Berlin bekrefter at HoloCa$h er løgn - del I

Den tyske nettavisen rp-online.de bringer, den 27. august 2009, en artikkel med foto av en glad israelsk statsminister, Benjamin Netanyahu, som mottar de originale Auschwitz-planene som nylig ble funnet i Berlin. Netanyahu takker for gaven med disse ordene: "Danke für das Geshenk der Wahrheit". På norsk "Takk for denne sannhetens gave". I artikkelen ser vi Netanyahu stå ved siden av en av plantegningene som altså skal bevise at Auschwitz fra starten av var planlagt som en industriell dødsfabrikk for massegassing av jøder.

Moroa starter med en gang; Plantegningen er over Auschwitz I Stammlager som ingen idag påstår var noen dødsfabrikk, men hovedadministrasjonssenter for hele det enorme arbeids- og interneringskomplekset Auschwitz besto av. Ved siden av Stammlager besto Auschwitzkomplekset av Auschwitz II Birkenau, Auschwitz III Monowitz samt mange titalls uteleirer hvor de internerte arbeidet rimelig fritt med jordbruk, forskning, tømmerdrift, husdyrhold og så videre.

Denne første plantegningen som vises er altså helt ordinær og viser ganske enkelt administrasjonsleiren. Ingen dødsfabrikk med andre ord.

Den norske zioblekka Aftenposten bringer en artikkel om plantegningene som vi viser til videre i vår jakt på beviser for planlagt industriell massegassing av jøder i Auschwitz. Vi starter med en plantegning av et gasskammerbygg som Aftenposten har forsynt med et forstørrelsesglass slik at vi kan lese teksten på tegningen tydelig. Og ganske riktig; her har vi et autentisk gasskammeranlegg beregnet for Zyklon-B, så vidt vi kan bedømme:

Aftenposten har forsynt tegningen med følgende to tekstlinjer i fete, store typer under tegningen:

"Viser de detaljerte planene for jødeutryddelsen under andre verdenskrig".
"Beveg muspekeren over bildet for å se flere detaljer av tegningen".

Vi tar dette rolig: Aftenposten tekster denne tegningen med at den er et detaljert planbevis for jødeutryddelsen. Siden tegningen viser et gasskammer beviser den altså ifølge Aftenposten at massegassing av jøder i milliontall i Auschwitz var planlagt og gjennomført i dette gasskammeret. Over er jo tegningen som beviser det.

Så vidt oss bekjent er det ingen som benekter at denne bygningen har eksistert slik denne tegningen viser. Tvertimot, plantegningen viser jo nettopp at tyskerne var ekstremt opptatt av å sikre de internertes helse slik at de kunne utnytte arbeidskraften deres i krigsanstrengelsene sine. La oss se hva den tyske teksten på plantegningen egentlig forteller oss.

Øverst til venstre er navnet på bygningen angitt med: "Avlusingsanlegg for krigsfangeleir".

I selve behandlingsanlegget er merkingen fra venstre mot høyre: "Vindfang", "Skitten side, avkledningsrom", deretter følger nedenfra: "Vaske- og dusjrom", "Forrom", "Sluse", "Gasskammer", "Sluse", "Forrom" og til sist "Ren side, Påkledning", "Vindfang" og slutt. Merk at fra avkledingsrommet går det en dør til vaske- og dusjrommet og en annen dør til forrommet som fører til slusen og gasskammeret. Vaske- og dusjrommet er like bredt som begge slusene og har dør ut til påkledningsrommet, men ikke opp mot gasskammeret.

Over er et utsnitt av plantegningen som viser selve gasskammeret. Under det ser vi slusene og forrommene. Under der igjen har vi vaske- og dusjrommet. Dette er det altså Aftenposten og alle andre medier og HoloCa$h-troende tar som det endelige beviset på at jøder ble gasset i Auschwitz. Se for deg selv: Her står det faktisk "gasskammer" og da må det jo ha vært brukt til gassing.

Selvsagt ble det brukt til gassing og det til og med ved hjelp av livredderen Zyklon-B. Her gasset man tøyet som de internerte kledde av seg i avkledningsrommet på den skitne siden. Parallelt med at fangene ble vasket og rengjort i vaske- og dusjrommet ble tøyet deres avluset med blåsyregass (Zyklon-B) i gasskammeret. På den rene siden møttes de igjen i påkledningsrommet.

Aftenposten viser et utsnitt av tegningen over, men barbert slik at bare gasskammeret med teksten "Gaskammer" synes og forsyner bildet med teksten: "Planene for et stort gasskammer for å ta livet av jøder var allerede klare i oktober 1941." Med andre ord er det ingen tvil om at Aftenposten påstår at dette er tegningen av gasskammeret som ble brukt til massegassing av et milliontalls jøder.

Les artikkelen i Aftenposten selv og tenk deretter over hva vi har skrevet her. Vi påstår at Aftenposten farer med bevisst løgn og villeding på vegne av den jødiske HoloCa$h-industrien. De samme løgnene blir du hjernevasket med på skoler, høyskoler og universiteter. Sier du imot blir du utsatt for en fordømmelse som minner om Middelalderens heksejakt. Mange modige menn sitter i dag fengslet for å ha påpekt feilene i HoloCa$h-løgnene og fortalt sannheten om hva som skjedde under den andre verdenskrig.

Land etter land forbyr enhver tvil om den offisielle løgnhistorien jødene tjener så godt på. Og bare det siste tar vi som vanntett bevis på at HoloCa$h-industrien er ren løgn for sannheten trenger ikke å være redd for tvil og kritikk. Den vokser på det slik vi i Sann Historie gjør det.

Artikkelen, skrevet av Anders hedeman, var lenge borte fra nettet, men er nå tilbake i revidert form. Løgnerne skjuler sine spor.

"Bli med oss i kampen for Sann Historie!"


Auschwitz-planer "funnet" i Berlin bekrefter at HoloCa$h er løgn - del II

Den tyske avisen bild.de serverer, den 8. november 2008, den ene løgnen etter den andre. Det er medias jobb å drive propaganda for Herrefolket og med lover som gjør det kriminelt å komme med motargumenter har ziomedia fritt spill med løgnene sine. Bildet over viser en av tegningene over inngangsportalen til Auschwitz II Birkenau kombinert med et bilde av portalen.

Birkenau er ifølge HoloCa$h-industrien's reklamekampanjer selve nullpunktet i den industrielle utryddelsen av 6 millioner jøder. Beviset, påstår tilhengerne av den nye verdensreligionen HoloCa$h, er gasskamrene leiren var utstyrt med. Og her leverer altså bild.de og Aftenposten deg disse bevisene i form av det de påstår er originale tegninger av dødsmaskinene.

I del I over påviste vi at det såkalte gasskammeret faktisk var et gasskammer, men ikke til å gasse jøder. Tegningen viser klart og tydelig at det var beregnet på gassing av de internertes klær ved hjelp av livredderen Zyklon-B. Avlusingen av klærne pågikk samtidig med at de internerte ble vasket og dusjet i samme bygget. I den rene enden av hygienebygget møttes rene folk med rene klær. Altså en livreddende operasjon for å hindre de fryktelige tyfusepidemiene som tok livet av så mange.

I denne delen skal vi se på tegningene Aftenposten presenterer i en annen artikkel i februar 2009 om samme temaet:

Aftenposten har forsynt tegningen med følgende tekst under tegningen:

"En tegning fra 8.11.1941 viser et avlusningsanlegg med gasskammer. Det er uvisst om anlegget bare var planlagt for avlusning av fangenes klær."

Propagandisten som har skrevet denne artikkelen heter Håkon Letvik og er Aftenposten's mann i Berlin. Han er altså ansvarlig for den idotiske teksten under bildet. Det sier mye om hva slags mangel på kunnskaper disse HoloCa$h-propagandistene lider under. Tegningen er av et krematorium med tilstøtende lik-kjellere. Ikke noe hokus-pokus med det. Under tyfus-epidemiene gikk det for fullt for å bli kvitt smittespredende lik slik at de internerte ikke ble smittet.

Merk dere likevel siste del av teksten dette fjolset har prestert: "Det er uvisst om anlegget bare var planlagt for avlusning av fangenes klær." Hæ? Tar du poenget? Her presenterer løgnerne i Aftenposten bildene som bevis på en planlagt industriell masseutryddelse av jøder i millionklassen og så sier de i bildeteksten til et av bildebevisene om masseutryddelsen at de muligens var planlagt til avlusing av klær? Hva byr du meg?

Greit nok, la oss være greie mot tullingen Letvik og gå ut fra at teksten er feilplassert og skulle tilhøre bildet litt over i artikkelen som har en annen tekst, men likevel sparker teksten beina under Aftenpostens totalbudskap: Nemlig at disse tegningene er et endelig bevis på at industriell masseutryddelse av jøder ved hjelp av gassing med Zyklon-B var planlagt allerede i 1941. Altså før Wannsee-konferansen i 1942. Og disse bildene er altså beviset de presenterer for det.

For å si det rett ut: Dette er latterlig og patetisk og beviser bare to ting: Hele HoloCa$h-myten er løgn og Aftenposten sprer bevisst løgn om forholdet.

Mens vi er igang kan vi ta en titt til på tegningen over avlusingsgasskammeret. Dette påstår HoloCa$h-løgnerne som presenterer det, inklusive Aftenposten, er et bevis på at tyskerne allerede i oktober 1941, flere måneder før Wannsee-konferansen, planla industrielt folkemord på jøder i Auschwitz ved hjelp av gassing med Zyklon-B. Hvorfor står det da øverst i venstre hjørne på tegningen at dette er et "Entlausunsanlage für KGL"? KGL er en tysk forkortelse som står for KriegsGefangenenLager. Altså at dette er et "Avlusingsanlegg for en krigsfangeleir".

Hvordan kan de løgnaktige idiotene i Aftenposten da presentere dette som bevis på at det er beregnet på gassing av jøder i Auschwitz? Ordet Auschwitz er ikke nevnt på tegningen. I den samme artikkelen skriver altså Aftenposten at det ikke engang er sikkert at det ble bygget? Dette er intet annet enn løgn og humbug.

Disse HoloCa$h-løgnene er så hårreisende og av så stor samfunnsmessig betydning at enhver som vil bli tatt seriøst som metapolitiker eller politiker må bekjempe dem og erstatte dem med Sann Historie som kan forskes på uten å fengsles eller utsettes for forfølgelse som ligner på den som ble tvilerne på Maria's jomfrufødsel til del i Middelalderen.

Vår demokratiske ytringsfrihet, som demokratiet hviler på, er en vits så lenge jødene og deres allierte HoloCa$h-løgnere får ture fram slik de gjør det i Europa idag. Kampen for Sann Historie er derfor en kamp i frontlinjen for Ytringsfrihet og demokrati.

Artikkelen i Aftenposten; skrevet av Håkon Letvik.

"Bli med oss i kampen for Sann Historie!"