.:Hovedsiden:.

Minnetavlene i Auschwitz

Dette bildet over fra 1979 viser betydningen av den nye verdensreligionen HoloCa$hianity hvor selv den katolske Paven, John Paul II, bøyer hodet i ærbødig underkastelse overfor jødene og deres spesielle lidelse symbolisert og sentrert i minneplakettene på Auschwitz hvor det er meislet inn at 4 millioner ble drept under krigen. De fleste av dem jøder. Paven har ikke vært alene om å hylle Jødene her, men etter at løgnen sprakk og tallet er kraftig redusert er denne seremonien og underkastelsen av verdens herskere flyttet til Yad Vashem-synagogen i Jerusalem som er det nye senter for verdens raskest voksende religion. Særlig i den vestlige verden overstyrer HoloCa$hianismen alle andre religioner i viktighet. Auschwitz brukes nå mest av skoleklasser og vanlige turister/pilgrimer.

Bildet over i stort og leselig format

Bildet over er av en avisartikkel i en amerikansk avis med referat fra pavebesøket i Auschwitz i 1979. Da paven holdt sin hykleriske minnetale stoppet han ved den jødiske tavlen for spesielt å hedre de påståtte jødiske ofrene. I 1979, før Zündelsakene i Canada, var det offisielle tallet på drepte i Auschwitz 4 millioner og det var tallet paven brukte. Av disse skulle flertallet være jøder. Artikkelen inneholder mange godbiter som idag regnes som idioti å påstå. Blant annet at det var 4 millioner drepte og at flesteparten var jøder. En annen godbit for historieinteresserte er at krematoriene oppgis til å kremere 60.000 lik i døgnet. I dag bare ler vi av slike fantasier, men for kun ca. 30 år siden var dette den offisielle historien. Sannheten er at det aldri ble foretatt så mye som en eneste massegassing av jøder i Auschwitz. Hele HoloCa$h-myten er basert på hatefull løgnpropaganda og latrinerykter.

Og her har vi på bildet over nok en hjernedød som lider av den sorte åndspesten og FOJ samtidig. FOJ = Fear Of the Jews. Det er pave Benedict som den 28. mai 2006 hyller den spesielle jødiske lidelse. Riktignok noe redusert siden plakettene denne gang bare viser 1,5 millioner drepte. Alle vet at også det tallet er et skyhøyt fantasitall, men det er dette med keiserne nye klær, da. Så lenge jødene kontrollerer finansene eier de også politikere og media. Og paver og andre jødedyrkende lakeier.
Fra en gang på 1970 tallet lå det 20 minneplater på forskjellige språk med innskriften: ”Martyr- og dødssted for 4 millioner ofre myrdet av nazistiske folkemordere 1940–1945”.Etter at den andre Zündelsaken hadde knust myten om de 6 millioner i 1988 ble minneplatene byttet ut med blanke plater uten innskrifter.I 1995 kom det opp nye plater med innskrift på. Denne gangen var tallet redusert til 1,5 millioner. Bak dette tallet står et bestillingsverk av J. C. Pressac. Han er nå forøvrig nede i 630.000, men det liker jødene dårlig.

 
Du lurer nå kanskje på to ting: For det første hvor langt ned tallet skal? Svaret er ca. 70.000 hvorav ca. halvparten var jøder. For det andre hvilken betydning det har for tallet på 6 millioner drepte jøder under den påståtte planlagte masseutryddelsen av dem?

Svaret er at det høyst sannsynlig ikke får noen betydning for det tallet i den offisielle historieskrivingen overhodet. Det er nemlig et symbolsk tall som etterhvert har fått en religiøs betydning og allerede er betraktet som et såkalt religiøst dogme i den nye verdensreligionen ”HoloCa$h”.

Som ved alle andre religiøse dogmer vil kritikerne bli forfulgt, fengslet og drept.

Idioter er det nok av og noen av dem er svært så mektige også. Her har vi president Gerald Ford som ydmyker seg for jødenes spesielle lidelse og hylder løgntallet 4 millioner i 1974. Make til idioter skal vi lete lenge etter. Eier de ikke evne til selvstendig tenking? Absolutt alle vet at hele HoloCa$h-myten er ren og skjær løgn for å tjene jødenes agenda. Flaue saker.


Bildet til venstre over er av den opprinnelige tavlen hvor det påstås at det ble drept fire millioner i Auschwitz mens bildet til høyre er av den som ble satt opp etter at Zündel & Co. knuste 4-millioners-løgnen under rettsakene i Canada på slutten av 1980-tallet. Det nye tallet på tavlen ble satt til omtrentlig 1,5 millioner. Hvordan har det så gått med dette fantasitallet?

Fremdeles står tavlene med fantaistallet 1,5 millioner og er en del av hjernevaskingen av de besøkende til Auschwitz. Men utviklingen har ikke vært snill mot det tallet heller. Og det er jødesiden som stadig er tvunget til å redusere det igjen og igjen. Over er et lite knippe avisoverskrifter om hvordan tallet stadig kryper nedover. Og andelen jøder enda mere. Polakkene mener det var flest av dem som døde, men jødene protesterer heftig for det ville være helligbrøde mot den nye verdensreligionen deres: HoloCa$hianity.

Over er et lesbart eksempel på en slik artikkel. Tallet er nå satt til 1,1 million totalt, men jødene vant drakampen om hvem som hadde flest ofre og sikret seg 960.000 av de 1,1 million. Bare tull begge deler. Det virkelige tallet er mye lavere og alle vet det.

Vigrid står for Sannhet og Ærlighet for enhver pris.