.:Hovedsiden:.

Birkenau-utbygging som syke- og karanteleir i juni 1943

Over har vi den berømte og velkjente inngangsportalen til Auschwitz II Birkenau som var den av Auschwitzleirene som ble brukt for dem som ikke var egnet for fysisk arbeide. Noen av de som var her hadde også arbeide utenfor leiren, men likevel er det riktig å kalle Birkenau en syke-, alders- og hvileleir. På grunn av sykdomsepidemier, høy alder og dårlig hygieneforståelse hos de internerte ble det i Birkenau, under den tiden leiren var i bruk, bygget fire topp moderne krematorier for å sikre at de som ble smittet og døde av sykdommer fort ble tatt hånd om og kremert for å hindre at smitte skulle spre seg.

Oversiktsbildet av Birkenau-leiren har fire røde piler som viser hvor de moderne krematoriene lå mens de gule markeringene viser plasseringen for det nye og topp moderne syke- og karanteneområdet. Som vi ser er området stort i forhold til leiren, men det kommer av at Birkenau var sykeleir for hele Auschwitz-komplekset med sine tre hovedleirer og flere titalls satelittleirer.

A href="hcbilder/auschwbirksyke/karantenesyk.jpg" target="_blank"> Bildet over i stort format

På grunn av en stor dødelighet i sykdomsepidemier hadde SS-ledelsen med Heinrich Himmler i spissen innskjerpet leir-reglementet vedrørende hygiene, matstell og nektelse for SS-vakter å berøre de internerte. Det andre tiltaket ble besluttet iverksatt i juni 1943 og besto av bygging ev det store syke- og karantenekomplekset som nevnt over. Bildet over viser en tegning av det.

Bildet over i stort format

Som vi kan lese inederst i høyre hjørne på plantegningen over dreier det seg om en av de nye sykebrakkene som skulle bygges på området. Dateringen er den 17. juni 1943.

Og hva sier så jødenes "eksperter" om dette? Etter at Zündelrettssakene i siste halvdel av 1980-tallet hadde knust den offisielle myten om HoloCa$h ble det arbeidet febrilsk i jødeleiren for å imøtegå revisjonistene. En av jødesidens toppfolk var den franske Jean-Claude Pressac som studerte alt som var tilgjengelig av tegninger om Auschwitz. Han ble hyldet opp i skyene av jødene og var jødesidens fremste" ekspert" på Auschwitz inntil han i 1995 måtte innrømme at det var nok ikke så mye hold i myten likevel.

Her er hva han sier i boken sin "Technique and Operation of the Gas Chambers" som ble utgitt mens han var jødesidens yndling i 1990:

Klippene over er gjort fra side 512 i Pressac sin ovennevnte bok. Her er en fri og konsentrert oversettelse til norsk av den venstre delen: "Området skulle tjene som en kombinert syke- og karanteneleir. Det er klar uovernsstemmelse mellom de offisielle påstandene om massedrap av internerte og byggingen av et større behandlingsområde like i nærheten. Byggingen av de fire krematoriene ble fullført samtidig med planleggingen av behandlingsområdet og det er klart Birkenau ikke samtidig kan ha vært en utryddelsesleir og helse- og behandlingssenter. Byggeplanen viser derfor at krematoriene kun ble bygget for å kremere lik, uten noen drapsgassing, fordi SS ønsket å ta vare på arbeidsstyrken der".

Tilsvarende for den høyre tekstdelen: "Brakkene som ble bygget på området utgjorde kun halvparten av de planlagte og ble demonterte i november-desember 1944 og flyttet til leiren Gross-Rosen. Sovjeterne flyttet mange brakker til Warsawa som bolig for husløse etter at de overtok leiren".

Som dere selv kan se med egne øyne: Auschwitz var en stor interneringsleir hvor tyskerne gjorde hva de kunne med svært små og anstrengte ressurser midt i en total krig for å overleve og trengte all den arbeidskraften de kunne få tak i. Utifra de erfaringene de fikk med årene med sykdomsepidemier og manglende hygieneforståelse hos de internerte gjorde de alt i sin makt for å holde flesst mulig friske og i arbeide. Så enkelt og logisk var det hele. Alt du hører om de mytiske 6 millioner som forsvant opp gjennom piupene med forskjellige farger utifra hvilke land de kom er ren og skjær løgn, fantasi og hatefull og grådig løgnpropaganda. Og skoleverket og media og andre som hjernevasker oss med løgnene er like fulle av ondskap og hat som de som fant på dem.