.:Hovedsiden:.

Prøyssisk blå

Hvis du ikke har hørt om begrepet eller rettere sagt fargefenomenet "Prøyssisk blå" før, så er det sannelig på tide. Som du kan se på bildet er "prøyssisk blå" en sterk og usedvanlig fargedannelse som oppstår som en forbindelse mellom hydrogencyanid, jern og oksygen. Fargen brukes blant annet til å farge porselen som holder seg vakkert i hundrevis, ja, tusenvis av år. Gå i kjøkkenskapet til din mor eller bestemor så finner du sikkert kopper og tallerkener med denne blåfargen.

Tilnavnet har den fått fordi verdens beste porselen ble laget i Prøyssen, spesielt i byen Dresden. Derav navnet Dresden-porselen som er kjent over hele verden. Blant annet på grunn av den flotte blåfargen de brukte.

I alle materialer hvor hydrogencyanid, jern og oksygen møtes vil altså denne praktfulle fargen danne seg og vitne til evig tid om hva som har skjedd.

De bildene du ser her er altså tatt i et rom og en bygning hvor denne blandingen har funnet sted. Bildene viser kjemiingeniør Germar Rudolf i gang med å ta prøver av de innvendige og utvendige veggene i avlusingskammeret i Auschwitz. Som du ser er det mange flotte blå flekker på veggene både inne og ute. Og det er som det skal være for ble det brukt masse hydrogencyanid i kampen for å hindre sykdomsepidemier i å få innpass i leiren.

Hydrogencyanidet lå gjemt i små porøse kuler som ble kalt Zyklon-B. I en prossess som krevde varme og tok noen timer avga Zyklon-B-kulene hydrogencyanidgassen (også kalt blåsyre) som var gjemt i dem og drepte lusene og eggene som var gjemt i plaggene eller de andre tingene som skulle avluses.

Fordi du i alle vanlige byggematerialer vil finne spor av jern ujevnt fordelt vil du dermed få en flekkvis blåfarging av rom hvor Zyklon-B har vært brukt. I dette tilfellet hvor bygget er satt opp med porøs teglstein har fargen til og med trengt tvers igjennom veggene og avsatt blåfarge på utsiden også. Og på tross av over 50 år med vind og regn er fargen der ennå. Klar og blå og det beste sannhetsvitne som finnes. Blåfargen vil være der så lenge teglsteinen eksisterer.

Nå kan du spørre deg selv om hvorfor du ikke finner de samme flotte prøyssiske blå flekkene i det som blir fremstilt som "gasskamre" for massedrap på jøder.

Skal jeg gi deg svaret? Fordi det aldri har vært brukt hydrogencyanid (Zyklon-B) i disse rommene. Dette fysiske beviset i form av et ubestikkelig tidsvitne som kalles "Prøyssisk blå" har satt denne saken på plass en gang for alle.

Så la deg ikke lenger bløffe og hjernevaske av de gruppene som tjener milliarder på løgnene sine og deres lakeier. Tenk selv og undersøk selv!

Alle såkalte øyenvitner som har vært krysseksaminert i retten har måttet innrømme at de aldri med egne øyne har sett noen gassinger overhodet. Slå den du.

Alle bildene som er brukt på denne siden er hentet fra boken: "Das Rudolf Gutachten". Germar Rudolf var diplom-kjemiker og doktorand ved Max Planck instituttet da han utførte sine vitenskapelige undersøkelse som høstet stor faglig anerkjennelse. De er så vidt meg bekjent ikke trukket i tvil av noen.

La Sannheten sette deg fri!