.:Hovedsiden:.

Massegassing av jøder i Norge?

Jeg har av og til stusset litt på hvorfor det skal etableres et HoloCa$h Minne Museum her i Norge. Nærmere bestemt i herskapshuset hvor Quisling bodde under sin tid som ministerpresident. Huset kalles "Gimle" eller "Villa Grande" og ligger på Bygdøy i Oslo.

Jødene og deres nyttige idioter har jo et valfartssted i Auschwitz i Polen som de lurer med seg skoleelever til for å gi dem en dose profesjonell hjernevasking ved hjelp av løgn og bløff.

Etter at dette hadde opptatt meg en stund kom jeg til at det måtte være en grunn for det. Museet på Bygdøy, altså. Siden alle påstander om massegassing i Auschwitz i dag er tilbakevist og tilhengerne av jødeutryddelsen ikke er i stand til å gjøre rede for seg på en profesjonell måte satte jeg i gang noen undersøkelser på egen hånd.

Den mest seiglivete versjonen av jødeutryddelsen går ut på at jødene ble gasset i hjel ved hjelp av blåsyre i flytende form presset inn i porøse pappkuler kalt Zyklon-B. Den dødelige blåsyren ble frigjort når pappkulene ble sluppet fri i et rom og væsken gikk over i gassform. En langvarig prossess som var avhengig av varm og helst tørr luft. Vi kaller det videre kun Zyklon-B.

Alle motstandere av gassingsteorien hevder at Zyklon-B ble brukt til avlusing og annen desinfisering og kun det. Altså aldri menneskegassing. Til det svarer tilhengerne av jødeutryddelsen det motsatte. Altså at all Zyklon-B som var tilgjengelig ble brukt til gassing av jøder (og noen andre). Utifra leverte Zyklon-B-mengder regner de seg derfor fram til hvor mange som ble gasset og drept i for eksempel Auschwitz.

Husk at Zyklon-B som nærmest alt annet var mangelvare i Tyskland under krigen og at etterpørselen var mye større enn det som kunne leveres.

Hvis vi nå tar for oss tilhengerne av jødeutryddelsen sine argumenter kan vi derfor finne frem til hvor mange jøder som ble gasset i hjel på de forskjellige steder under krigen basert på hvor mange kilo Zyklon-B som ble levert hvert enkelt sted.

La oss starte med Auschwitz som eksempel og bruke tall fra hjemmesiden til "Hvite Busser til Auschwitz" som grunnlag:


>

Fakta om Auschwitz I
(Hentet fra hjemmesiden deres 8. februar 2003, usensurert)

Auschwitz ligger i Polen, og er det tyske navnet på byen Oswiecim. Leiren Auschwitz I ble opprinnelig bygd som en militærleir, men ble gjort om til arbeidsleir for fanger i 1940. Den bestod etter hvert av 28 bygninger. Gjennomsnittlig var det mellom 13.000 og 16.000 fanger i leiren, men antallet kom opp i 20.000 i 1942.

Auschwitz I var en arbeidsleir, i motsetning til Auschwitz II som var en ren utryddelsesleir. Hver morgen ble fangene ført ut av leiren gjennom porten med de kjente ordene "Arbeit macht frei". Det "frigjørende" arbeidet for det tyske krigsmaskineriet var hardt og risikofylt og mange døde. Arbeidsdagen var på 12 timer.

Ingen vet hvor mange som omkom av sult, utmattelse, tortur og henrettelser. Mange ble sendt rett i gasskamrene uten å bli registrert. Anslagene på hvor mange som omkom og ble drept i de tre leirene Auschwitz I, Auschwitz II (Birkenau) og Auschwitz III, varierer mellom 1 og 4 millioner mennesker.

De aller fleste fangene var jøder, men også sigøynere, homofile, politiske aktive, kristne, kriminelle og nazi-motstandere ble satt i konsentrasjonsleire.

I Auschwitz I ble det i 1942 og 1943 brukt over 20.000 kilo Zyklon B i gasskamrene. Ifølge leirkommandant Rudolf Höss trengtes 5 - 7 kilo Zyklon B for å drepe 1500 mennesker.


Nå skal vi med utgangspunkt i siste avsnitt regne litt sammen:

"20.000 kg Zyklon-B dividert med 5-7 er tilnærmet lik 3.000 gassinger av 1.500 mennesker som gir en total på 4.500.000 (fire og en halv millioner) mennesker som ble gasset bare i Auschwitz I." Og det endatil Auschwitz I, ifølge "Hvite Busser", kun var en arbeidsleir?

Ja, dette er hva "Hvite Busser" påstår og hjernevasker mindreårige ungdommer med. Foraktelig og forkastelig mener nå vi i Vigrid. Tallet 4.5 millioner ligger bare litt i overkant av det høyeste tallet "Hvite Busser" oppgir, men med all usikkerheten knyttet rundt temaet er det i tråd med hva tilhengerne av jødeutryddelsen hevder.

Og det er altså: All Zyklon-B er brukt til gassing av mennesker (hovedsakelig jøder).

Da forstår jeg også bedre hvorfor vi må ha en katedral på Bygdøy i Oslo for den nye jødedyrkende verdensreligionen HoloCa$h som vi i Vigrid kaller den.

Årsaken til min nye forståelse er at i den samme tabellen(se bakerst i artikkelen) hvor "Hvite Busser" må ha hentet sitt tall på 20.000 kg Zyklon-B for Auschwitz står det også at det i samme periode (1942-1943) ble levert 18.000 kg Zyklon-B til Norge. Auda, den var stygg.

Utifra resonnementet til "Hvite Busser" og de andre tilhengerne av jødeutryddelsen skulle antallet gassete mennesker i Norge i de to årene bli: 18.000 dividert med 5-7 er tilnærmet lik 3.000 gassinger av 1.500 mennesker som gir en total på rundt 4.5 millioner. Siden det var en litt mindre mengde Zyklon-B som ble levert til Norge enn Auschwitz slår vi av til rundt 4 millioner for kjente.

4 millioner gassete mennesker i Norge i løpet av 1942 og 1943 var ukjent for meg, men det forklarer i alle fall hvorfor vi må ha et stort og staselig herskapshus på Bygdøy for å minnes de mulige ofrene.

Jeg skriver "mulige ofrene" for jeg er en motstander av jødeutryddelsen og tror ingenting på at en eneste massegassing av jøder fant sted. Hverken i Norge eller Auschwitz eller andre steder hva det angår.

Følger du med litt fremover vil du nok se at "Hvite Busser" forandrer på teksten sin, men at de går så langt som til å legge ned det vi i Vigrid kaller "Den internasjonale jødedommens kampanje for pengeutpressing (HoloCa$h)" og som vi oppfatter "Hvite Busser" som en del av, tviler jeg på. Til det er kreftene bak dem for sterke og inntektene for store.

Nederst gir vi deg hele tabellen for salg av Zyklon-B fra Testa slik at du kan sjekke tallene for deg selv. Du kan jo for moro skyld regne ut selv hvor mange de gasset for eksempel i Finland også. Kommer nok snart en diger katedral der også slik at hjernevaskete og lettlurte finske ungdommer har et sted å gå og gråte på kommando de også.

La oss minnes i ærefrykt alle de som døde i det Holocaustet som den andre verdenskrig var. Uansett hvilken side de kjempet på og hvordan de døde. Og la disse pengeutpresserne og hjernevaskerne som står bak HoloCa$h-løgnene revidere sine egne fjollete påstander til hva de kan levere håndfaste beviser for.

"Overleveren" Bauck sine løgner kan du lese om andre steder på siden vår. Også historien om hvordan han levde som en greve i Auschwitz på bekostning av de andre internerte som han og de andre i Auschwitz-mafiaen plyndret for mat, klær og verdisaker.

Etter at jødene måtte forlate løgnen om de 4 millioner i Auschwitz hevder nå direktøren i Auschwitz, Frantiszek Piper, at kun 5% av Zyklon-B-leveransene til leiren ble brukt til massegassing av jøder.

Med Vigrid for Sannhet og Respekt for alle ofre for krig og Folkemord!

Quantities of Zyklon B Ordered Through or by Tesch und Stabenow for Various Users in 1942 and 1943