.:Hovedsiden:.

Livet i Auschwitz

Auschwitz var en internerings- og arbeidsleir

Auschwitz var en åpen leir hvor det var mye kontakt mellom de mannlige og kvinnelige internerte. Det førte selvsagt til forelskelser og giftemål. Over er kunngjøringen av et slikt eksteskap.

Dette ekteskapet fant sted i 1944 som det fremgår av gratulasjonskortet.

Med samkvem mellom kjønnene og ekteskap følger det like selvfølgelig med at det fødes barn. Slik var det også i Auschwitz hvor det i den tiden tyskerne kontrollerte leiren ble født 3.000 babyer. Her ser vi to av dem bli tatt godt vare på. Den tyske hygienen og spedbarnpleien var så god at det ikke forekom et eneste tilfelle av barnedød ved fødsel.På bildet over har vi noen av mødrene som fødte i Auschwitz II Birkenau og barna deres. Til høyre er beretningen til en polsk jordmor på fødeklinikken der. Forkortet og fritt til norsk forteller hun om at hun var med og tok imot 3.000 babyer og at alle overlevde. Det var som et under siden forholdene i leiren var uhygieniske og mødrene var utarmet av sult. Så mye at det kan ha vært grunnen til at ingen babyer døde fordi bakteriene ikke trivdes med de magre mødrene. Denne forklaringen er avgitt i 1971 og trykt i det offisielle museumstidsskriftet i Auschwitz.

Vel, her er det flere ting å henge seg opp i sammenlignet med bildet til venstre og andre bilder av sykesøstre med babyer i armene. Null dødelighet er usannsynlig. Uhygieniske forhold er noe tull siden hygiene var tysk spesialitet til fangenes ergrelse og forbannelse. Mødre så utmagrete at bakteriene ikke trives? Haha. Men uansett så sier det noe om at livet gikk som vanlig i Auschwitz og at tyskerne gjorde alt i deres makt for at de internerte skulle kunne leve et verdig liv mens de var der.

Over er et maleri av den polske jordmoren presentert som helgen i en dramatisk fangeleirsetting. Mødrene virker her sunne og friske og barna velfødde og blide. Propagandaen slår begge veier, men mest til tysk fordel.

I den kvinnelige delen av leiren var det kvinnelige vakter. Over har du bildet av den mest kjente av dem, Irma Grese. Denne vakre unge damen er i ferd med å bli en legende fordi hun ble løyet om og hengt etter krigen. Hun sverget at hvis den jødiske bøddelen så mye som rørte henne på skafottet så ville hun gå igjen i Auschwitz-leiren. Jøden fiket i stedet til henne flere ganger. Det påstås at hun er sett siden og leirledelsen låste et bygg av den grunn. Deretter rev de det for at det ikke skulle bli et hellig sted for Irma.

De internerte i Auschwitz hadde anledning til å sende to postkort eller brev hver måned. Her er et eksempel på et slikt postkort. Nordmannen Erling Bauck hadde en priviligert stilling i leiren og hadde en omfattende korrespondanse gående med sin mor i Norge. Noe av meldingene var kodet, men slapp igjennom likevel. Denne korrespondansen er ikke offentliggjort som tidsdokumentasjon og vi forstår grunnen for det veldig godt. Den ville slått ihjel alle HoloCa$h-løgnene på stedet.

Han skryter blandt annet av at han aldri har vært i så god form og aldri har veid så mye som i tysk interneringsleir under krigen. Det samme skrøt tidligere statsminister Einar Gerhardsen av også i sine brev.

Ved siden av å være et stort industri- og leirkompleks med tre hovedleirer og mange titalls uteleirer eller satelittleirer var Auschwitz en transittleir for samling og fordeling til andre leirer lenger øst. Årsaken var at tilnærmet all transport i tysk område foregikk med tog og Auschwitz var et sentralt knutepunkt. Mange av de som ankom Auschwitz ble derfor sendt videre med en gang til andre leirer.

Her har du et typisk bilde på en slik togtransport. Som du ser brukes det helt vanlige vogner. Ingen vakter flyr rundt og pisker eller slår og ingen schäferhunder gneldrer og biter slik HoloCa$h-løgnerne vil ha oss til å tro.

Auschwitz var et stort leirområde bestående av mange titalls underleirer og tre hovedleirer. Auschwitz I var den sentrale hovedleiren med administrasjonen, Auschwitz II Birkenau var en leir hvor de fleste eldre, uføre og syke ble plassert mens Auschwitz III Monowitz var leiren for tungindustri. I tillegg hadde IG Farben et stort industrikompleks litt for seg selv.

Alle disse leirene og rundt 80 uteleirer lå åpent til med fullt innsyn fra alle kanter. Det gjelder også for Birkenau. Polakkene gikk fritt rundt i området og stelte med sitt og mange internerte og innleide arbeidere kom og gikk i leirene. All aktivitet foregikk med andre ord i full åpenhet. Bildet over viser industrianlegg ved Auschwitz Monowitz.

Her er et bilde fra en av fabrikkene hvor de internerte jobber. Når de internerte var syke eller hadde vært syke ble de gitt lettere arbeide slik som med jøden Julius Paltiel fra Norge etter at han var blitt pleiet frisk på sykehuset av blandt annet av den kjente tyske legen dr. med. Joseph Mengele. Også jødiske leger jobbet der og hjalp Paltiel tilbake til livet igjen. Vi regner med at Paltiel takker Mengele for hjelpen den dag i dag.

På grunn av krigspropaganda og ryktespredning under krigen fulgte de allierte veldig nøye med på hva som hendte i de forskjellige leirene. Også i Auschwitz. De hadde spioner blandt de tyske vaktene og sendte spioner inn i leiren som fanger og de foretok luftfotografering. Deres konklusjon var entydig og enkel: Det foregikk ingen aktivitet i Auschwitz som krevde deres inngripen. Her ser vi et team allierte etteretningsoffiserer granske luftfotografier.

Bilde av nok en verkstedshall. De internerte levde en trygg og priviligert tilværelse sammenlignet med den tyske sivilbefolkningen under jødesidens bomberegn.

Internerte jøder som arbeider i Siemens sin flyfabrikk i underleiren Bobrek kalt "Siemens Schuckert Werke".

Internerte i arbeide i en fabrikk i Auschwitz Monowitz-leiren.

Internerte utgjorde en viktig del av arbeidsstyrken for krigsproduksjonen.

"Arbeit macht Frei" sto det på porten inn til Auschwitz og det var så sant som det var skrevet. I Auschwitz ble det utført krigsviktig arbeide og derfor ble de internerte tatt godt vare på av tyskerne. De allierte bombet heller aldri annet enn industridelen av Auschwitz I Monowitz fordi de visste at de tyske vaktene gjorde det som var i deres makt for å sikre de internertes liv og helse.

Jødinner ankommet til Auschwitz og ferdig med avlusing, klipping og har fått tildelt leirdrakter. Klare til arbeide for den tyske krigsinnsatsen. I Auschwitz kunne de leve trygt og godt beskyttet for de alliertes bombekrig og den røde armés herjinger. Tyskerne behandlet dem pent, men en del av de internertes tillitsmenn, Capo'er, som den norske Erling Bauck, misbrukte og utnyttet dem på det groveste.

Ikke slik skolen hjernevasker deg? Sant likevel.