.:Hovedsiden:.

Slik var det i Auschwitz

Auschwitz var en internerings- og arbeidsleir

Pent beliggende mellom flotte bjerketrær mellom gjerdet og de oppvarmete murhusene som de internerte bodde i under oppholdet i Auschwitz lå fangenes svømmebasseng. Her kunne de svømme og slappe av om de hadde overskudd og anledning til det. Dette svømmebassenget er blitt så pinlig for HoloCa$h-løgnerne at de har fått satt opp et skilt som sier at det var et vannbasseng for brannvesenet.

Ved siden av svømmebasseng hadde de internerte også sportsplasser hvor de kunne spille fotball, som var det mest populære, eller annen sport. Over er et bilde av en slik fotballplass.

Over er et annet bilde av fotballplassen merket med rødt.

Tyskerne var kjent for sin renslighet og de internerte har i bøkene noen av dem har skrevet harselert og gjort narr av tyskernes krav til vask og kroppspleie. En slik hånlighet fra de internertes side sier en del om hvor primitive miljøer mange av dem kom fra. Også nordmenn har vært blandt dem som har hånet tyskerne for kravet om hygiene. Det var innredet et stort bygg til dette formålet hvor det også var sauna eller badstu som du ser på bildet over.

Her kunne man også få avluset klærne sine i spesielle desinfiseringskamre som du ser et bilde av over. Som regel ble det i disse kamrene ledet inn vanndamp mens i de spesielle avlusingsrommene som lå i eget bygg ble det brukt Zyklon-B. Uten disse hygienetiltakene kan vi trygt si at mange flere hadde dødd i interneringsleirene av sykdomsepidemier.

Også religiøse behov var det tatt hensyn til i Auschwitz. Her var det store kontingenter av romersk-katolske, russisk-ortodokse, jøder og Lutherske protestanter. Alle med sine forskjellige behov. De hadde en egen bygning til rådighet som de kunne bruke etter hverandre slik at hver gruppe helliget den for sitt formål før de holdt sine religiøse seremonier og treff der. Se bildet over.

Leiren hadde også en egen kantine som også fangene kunne handle i hvis de hadde tjent opp lønn gjennom ekstraarbeide. Lønnen ble utbetalt i Auschwitzpenger som du ser eksempel på over. Den kunne også brukes i bordellen.

I en så stor leir med så mange forskjellige nasjonaliteter oppstår det selvsagt problemer. Fangenes tillitsmenn, som den norske Erling bauck, misbrukte myndigheten sin på det groveste og var også skyldig i mange mindre forbrytelser mot medfangene sine. Også tyske vakter gikk en sjelden gang utover reglement og instruks. For at fangene skulle slippe å finne seg i slike misbruk hadde leiren et eget kontor for klager fra fangene. Se bildet over.

Ung jødisk gutt i arbeide i Auschwitz. (I følge teksten det ble presentert med). Ikke alle slike tekster er like pålitelige. Jeg tar denne med en klype salt fordi han ser veldig ung ut og det er tvilsomt at tyskerne ville betrodd han ansvaret for en så avansert maskin. Det er heller ikke vanlig å se dem bære en slik jødestjerne inne i Auschwitz.

I Auschwitz var det flere verksteder og her ser vi velfødde og sunne internerte som arbeider i et av dem.

Like innenfor leirporten lå dette flotte murhuset hvor de internerte kunne tilfresstille både kjødets og åndens lyster i form av bordell og et velutstyrt bibliotek.

I tillegg hadde leirkommandant Höss gitt intruks om at alle fanger når som helst kunne komme til han personlig med slike klager på vaktpersonell og tillitsmenn. Vi tviler på at så mange torte klage på tillitsmennenes misbruk for det ville vel ha betydd en rask og sikker død som hevn. Men muligheten var det lagt opp til. Over er et bilde av leirkommandant Höss.

Bildet over er et nytt bevis på hvor åpen leiren var og at tyskerne ikke hadde noe som helst å skjule. Dette er et løslatelsesbevis til en som har vært internert i Birkenau i en måned da de verste massegassingene av ungarske jøder er påstått å ha foregått. Som vi ser av papiret var hun dømt til en måneds straffearbeide i en arbeidsoppdragingsanstalt som Birkenau også var.

Ikke slik skolen hjernevasker deg? Sant likevel.