.:Hovedsiden:.

Kort gjennomgang av Krema I i Auschwitz I Stammlager

Ditlieb Felderer tok tak i de åpenbare HoloCa$h-løgnene på 1970-tallet og gjennomførte undersøkelser i marken i alle de kjente tyske interneringsleirene som ble nevnt i sammenheng med HoloCa$h-myten om de 6 millioner. Felderer var et ledende Jehovas Vitne i Sverige og ble ekskludert på grunn av virksomheten sin. På den tiden han startet het legenden at 60.000 Jehovas Vitner var drept i Det Tredje Riket. Gjennom nitid og utrettelig innsats dokumenterte Felderer at det kun var dødd 203 Vitner i de tyske leirene. Historien var i ferd med å forandre seg. Han blir fengslet, satt inn på asyl og må til slutt rømme fra Sverige.

Felderer var også sentral i staben rundt Ernst Zündel og de to Zündelsakene i 1985 og 1988 som fikk gjennombrudd og førte til at Auschwitz-tavlene som anga 4 millioner drepte i leiren ble forandret til 1,5 millioner. Også det et rent fantasitall uten forankring i noen som helst form for håndfast dokumentasjon.

Denne billedsamlingen vi her har er laget av Felderer i forbindelse med HoloCa$h-konferansen i Teheran i 2006 hvor Polen avviser en forespørsel fra Iran's president Ahmadinejad om å sende et nøytralt team med eksperter for å forske på HoloCa$h i Auschwitz.

Teksten på bildet over: "Fire verdensberømte Auschwitzfalsknerier. Hvor finner jeg dem"?

"Hele verden kjenner idag til falskneriene i Auschwitz. Her er fire av dem: 1. Falsk pipe. 2. Falske lufteventiler. 3. Falsk dør. 4. Falske krematorieovner".

Teksten øverst: "Det er på tide at Polen ber pent om unnskyldning til Iran på grunn av all falskheten i "det kommersielle HoloCa$h-kult" museet i Auschwitz".

Teksten i 1. tekstblokk fritt oversatt: "Selv Ahmadinejad er ikke klar over hvordan de polske utryddelsestroende har fylt opp Auschwitzmuseet med falske suvenirer som pilgrimene kan få stirre på. Det er falske gjenstander plassert der for å lage et Hollywood-type show".

Teksten i 2. tekstblokk fritt oversatt: "Den store pipen er fullstendig falsk. Den kan ikke fungere i det hele tatt. Det er ingen forbindelse til ovnen innenfor og har aldri vært det. Det har faktisk aldri vært noen pipe akkurat der. Den er plassert der kun for show".

Teksten i 3. tekstblokk fritt oversatt: "I over 60 år har denne falske døren med kikkehull vært presentert som den "opprinnelige døren" de sovjetiske kommunisttroppene fant da de overtok leiren. Det er en bløff. Den er laget av polakkene etter krigen for å "bevise" den "kommersielle HoloCa$h-kulten" de var i ferd med å konstruere".

Teksten i 4. tekstblokk fritt oversatt: "Til venstre ser du den påståtte super-suvenir-hengelåsen når du går inn i det falske "gasskammeret". Til høyre løfter Ernst Zündel det falske suvenirlokket som polakkene har laget for å passe inn i "den kommersielle HoloCa$h-kulten" deres. Alt her er falskt, noe som er helt klart for enhver tenkende person".

Teksten i 5. tekstblokk fritt oversatt: "Samtidig som vokterne av HoloCa$h-helligdommen kommer med den idiotiske påstanden at 4 millioner ble gasset her viser de fram en spinkel dør med glassvindu i som de påståtte ofrene måtte passere på vei inn i det påståtte "gasskammeret". Allikevel tenkte ingen på å knuse vinduet! Hadde de gjort det hadde de deretter måttet gasse seg selv, for alle vaktene ville jo ha dødd av gassforgifting. Pilgrimene rusler gjennom disse Hollywoodkulissene for å se suvenirene og ser selvsagt ingenting".

La Sannheten sette deg fri!