.:Hovedsiden:.

Auschwitz-prossessen i Krakow 1948Offisielt maksimaltall for døde i Auschwitz = 300.000

I begynnelsen av 1948 ble den offisielle prossessen mot de ansatte vaktene i arbeids- og interneringsleiren Auschwitz avsluttet i Krakow i Schlesien, da okkupert og annektert av Polen. For å forsvare eget landtyveri fra Tyskland og dekke over egne krigsforbrytelser ble alle anklager mot Tyskland overdrevet til det latterlige. I mange tilfeller kan man si at 20-gangen gjelder som standard. Der er derfor artig å høre dette offisielle tyske referatet fra skueprossessen i Krakow hvor man bruker tallet 300.000 som maksimaltall for døde i Auschwitz. Avslørende er også at man kun trekker frem dårlig behandling av kvinner som den groveste forbrytelsen. Det er logisk siden de allierte massevoldtok tyske kvinner i millionvis og måtte begrunne det med at tyskerne var stygge mot kvinnene i Auschwitz. Jeg har oversatt teksten på filmen fra tysk til norsk slik at det kan forstås av dem som ikke kan tysk også:

"For en polsk rett i Krakow ble en prossess mot de hovedansvarlige for konsentrasjonsleiren Auschwitz nylig avsluttet. De anklagete er tyske vakter i leiren og funksjonerer i leirforvaltningen. Det ble påvist uhørte grusomheter mot de innsatte i leiren og da spesielt overfor kvinnelige fanger. Til sammen omkom nærmere 300.000 mennesker fra forskjellige nasjoner i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Retten dømte 23 anklagete til døden, 6 til livsvarig fengsel, 10 til lengre fengselstraffer mens en ble frikjent. Konsentrasjonsleiren Auschwitz blir beholdt slik den står nå som minnesmerke for skammen; som et varig minnesmerke for sine 300.000 offer.

Hva da med de 4 millionene som ble presentert av sovjeterne i Nürnberg? Og som statssjefer og andre offentlige storheter som USA's president Ford og den katolske paven og millioner andre haddde grått over og nedlagt blomster på minnetavlene til hvor tallet 4 millioner var inngravert? Det tallet ble knust under Zündelrettsakene i Canada i siste halvdel av 1980-årene.

Etter at plakettene med 4 millioner var fjernet kom det opp nye som anga 1,5 millioner. Også det en ren og udokumentert løgn som kun kan opprettholdes ved hjelp av kriminalisering av tvil og en jødedyrkene servil og feig media som kun har til oppgave å tjene sine jødiske Herrers interesser. Selv den polske leirledelsen opererer i dag med 1 million som maksimalt antall døde i Auschwitz mens HoloCa$h-troende "eksperter" som Pressac er nede i under en halv million.

Denne videoen var bereegnet på det tyske folk og Vesten og opererte derfor i 1948 med det høyeste tallet de turte å bruke i propagandaen sin siden jødenes kontroll i Vesten da ikke var så total som nå og mange ledere i Vesten kjente sannheten likesom mange tyskere gjorde.

Idag er det få eller ingen som tør å si imot den offisielle versjonen siden det medfører sosial død og terror og er kriminalisert i mange EU-land og andre jødestyrte Gulag-stater.