.:Hovedsiden:.

Litt om livet i Auschwitz

Auschwitz var en av de største og viktigste tyske internerings- og arbeidsleirene under den 2. Verdenskrig. Den ble blant annet bygget opp for å huse arbeidskraften som sammen med vanlig innleide arbeidere arbeidet på de enorme fabrikk-kompleksene som var bygget i området for å produsere livsviktige krigsmaterialer som syntetisk gummi (Buna) og annet.

Fabrikkanlegg (Bunaverkene) ved Auschwitz.

Det var også store jordbruksarealer hvor de internerte arbeidet side om side med kontraktsarbeidere fra mange land og lokal polsk befolkning.

Her er originalbildet fra Yad Vashem-senteret

Tyskerne gjorde alt de kunne under fortvilete forhold for å holde helsen og arbeidskraften oppe hos de internerte i Auschwitz. Deriblant tannklinikk for de internerte inklusive jøder.

Og her er et nærbilde av tannlege i fullt arbeide med en jødisk(?) internert.

På tross av solide bygninger, tilstrekkelig mat og medisinsk omsorg hadde leiren en stor dødelighet. Det skyldtes i første rekke inntaket av jødiske og andre internerte fra pestbefengte områder i Øst-Europa og leirmafiaens utplyndring av de internerte.

Ved svømmebassenget i Auschwitz kunne fangene slappe av når de hadde anledning til det. I alle fall leirmafiaen.

Leirmafiaen besto av internerte som svindlet og undertrykket sine medinternerte. En av de mest kjente er nordmannen Erling Bauck som siden er blitt ”overlever”-kjendis på sine historier om sitt eget leirliv.

Tyskerne prøvde å hindre pestepidemiene ved å avluse alle som kom til leiren og utstyret deres med lusedreperen Zyklon-B. Dessverre var det mangel på Zyklon-B slik at enkelte epidemier kom ut av kontroll og gjorde at det totalt døde så mange som rundt 60 – 70 tusen personer av alle nasjonaliteter der.

Inngangspartiet til arbeids- og interneringsleiren Auschwitz. Merk innskriften ”Arbeit Macht Frei” (Arbeid Gjør Fri).

Bordellen (Horehuset) lå i toppetasjen i første huset til venstre. Her kunne leirmafiaen, som nordmannen Erling Bauck, få seg et nummer når det passet dem av de utkommanderte leirhorene. Jeg skjønner godt at folk som Bauck etterpå kunne se tilbake på tilværelsen i Auschwitz som en luksustilværelse. De utplyndrede fangene derimot døde av sult og pest. Og hva horene mente brød vel Bauck og gjengen hans seg heller lite om. Også andre internerte som hadde gjort en ekstrainnsats kunne hygge seg litt i bordellen som var oppsatt med 10 frivillige damer.

For å skape adspredelse og variasjon i den beskyttete og ensformige tilværelsen i Auschwitz ble det drevet en mengde forskjellige kunstneriske aktiviteter. Her er et av de mange leirorkestrene i sving for dem som satte pris på en friluftskonsert.

Den inntegnete røyken skal underbygge historier fra ”overlevere” om at krematoriene ble kjørt så hardt at røyk og flammer sto opp av pipene og mørkla området rundt interneringsleiren Auschwitz. Typisk jødesvindel.

Auschwitz var en veldrevet arbeids-og interneringsleir.