.:Hovedsiden:.

Auschwitz er Krig - doktrinen

Denne gangen oversetter jeg ikke Ditlieb Felderer sin tekst dirkte, men omskriver hovedpoenget med egen tekst: Vi kjenner til hvordan stormaktene lanserer såkalte doktriner som ramme for å forsvare utenriks- og krigs- og ekspansjonpolitikken sin. Den amerikanske Monroe-doktrinen tok sikte på USA's dominans over over både Nord- og Sør-Amerika i forhold til de europeiske stater og ble lansert i 1823 og står fremdeles ved lag i praksis.

Etter den andre verdenskrig handlet USA og deres allierte ut fra den såkalte dominodoktrinen som hadde som formål å fronte Sovjetunionen og Kina's maktbestrebelser i hvert eneste land de prøvde seg militært i. Det beste eksempelet er Vietnamkrigen. Da Sovjetunionen gikk i oppløsning trengte USA, som nå hadde utviklet seg til verdens eneste supermakt og med rette kan kalles et zionistisk Imperium, en ny doktrine.

Svaret lå rett for hånden og var bygd opp siden 1945 til et enormt påvirkningsmaskineri med Auschwitz i sentrum som den nye doktrinens "Ground Zero" og slagordet som zionistene og deres hjernedøde følgere kunne fylkes under var allerede innarbeidet: "Never Again" (Aldri Igjen). Med denne nye doktrinen på plass kunne Jew$A fortsette sin evige krigføring for talmudismens definisjon på den evige fred. For alle andre en gravens fred med slavetilværelse for det jødiske Herrefolket mens man ennå var i live. Tviler du? Les Torah og Talmud og sjekk ut med politikken som følges.

Den nye doktrinens navn er "Auschwitz er Krig"-doktrinen og var mest rettet mot alle hvite land for å hindre utvikling av nasjonale bevegelser som kunne ta opp arven etter Hitler og tre ut av de jødiske finansoligarkenes jerngrep. Doktrinen har vist seg ekstremt effektivt, men da mange av de rasefremmede som var ønsket for å ødelegge de hvites land begynte å vise selvstendig styrke i konkurranse med jødesiden trengte man å utvide "Auschwitz er krig"-doktrinen med en mere aggressiv sidelinje. Man arrangerte et beleilig terrorangrep i Jew York og dermed var det nye navnet på plass: "Islam er Terror" og den nye krigen mot terror, det vil si Islam, kunne starte offisielt og med full kraft. Planlagt hadde den vært lenge.

I dag er situasjonen at disse to doktrinene er smeltet sammen i en utvidet "Auschwitz er Krig"-doktrine under slagordet "Never Again" og rettet mot all "Ekstremisme", det være seg hvit, altså Nazi, eller muslimsk, altså Islamistisk eller andre etter zionistisk forgodtbefinnende. Siden Auschwitz ligger i det katolske Polen har jødene bygget opp den nye religiøse krigsdoktrinens nye sentrale helligdom, Yad Vashem, i Jerusalem. Godt beskyttet av sine nye doktriner og slagord som "Auschwitz er krig", "Never Again" og "Islam er Terror" slaktes og forfølges enhver som motsetter seg den internasjonale zionistiske forbryterbanden's maktpolitikk.

Og hva gjør så de jødiske finansoligarkene som nå er godt beskyttet igjen? Jo, de leker seg på verdens ledende spillebørser, Wall Street og London City, som de selv har manipulert og skaper finanskriser de selv tjener grovt på mens alle vi andre må betale regningen eller blir slaktet.

Jødenes finansmakt må knuses!