.:Hovedsiden:.

Auschwitz – Et stort industrikompleks

De offisielle historiene om Auschwitz er for det meste krigspropaganda og løgner som er oppfunnet etter krigen fordi det har vært svært så lønnsomt å bygge opp under HoloCa$h-industrien. Jødene tjener uhorvelige pengesummer, Israel bruker det som ryggdekning og forsvar for eget folkemord på palestinere; og de mange som jobber i HoloCa$h-industrien tjener seg et solid og godt levebrød der.

Hva var så Auschwitz-komplekset? Det besto av 3 hovedleirer og mange titalls små uteleirer. Bildet over viser hvilket enormt industriområde som ble bygget opp i Auschwitz. De internerte ble tatovert med fangenr for å kunne holde rede på arbeidsstokken. Utdeling av nr er helt vanlig i fangeleire og fengsler overalt i verden. Og hvorfor i all verden skulle tyskerne bruke tid og krefter på å tatovere nr i armene på alle jødene hvis de likevel skulle utryddes?

Samme anlegg som over, men fra forskjellig vinkel.

Samme anlegg som øverst, men fra motsatt side og et annet tidspunkt.

Anleggsarbeidet inspiseres av SS juli 1942.

Inspeksjon som over.

Anleggsarbeidet var enormt og her ser vi en arbeidsgjeng i full virksomhet.

Auschwitz trengte arbeidskraft til de enorme anleggene og den ble skaffet i form av blant annet jøder som skulle fjernes fra alt tysk eller tysk-kontrollert område. I dette tilfellet fra Nederland. Forkortet og fri oversettelse til norsk: "Angående den endelige løsning (Endlösung) på jødeprobemet i Nederland. Punkt 1. Alle jøder skal transporteres til østområdene. Punkt 2. På grunn av luftangrep i vesten bygges en Bunafabrikk i Auschwitz som trenger arbeidskraft. Westerbork leiren skal tømmes og vi regner med å overføre 8.000 jøder i mai. Punkt 3. Det trengs ytterligere 15.000 jøder i juni og derfor må leiren ved Hertogenbosch tømmes".

Merk at ordet "Endlösung" betyr å transportere jøder til Auschwitz som arbeidskraft og intet annet.

Bildet over er fra en de store fabrikkhallene i Auschwitz hovedleiren hvor de internerte blant annet sydde klær og uniformer for de tyske militære styrkene.

De internerte ble stort sett behandlet pent av de tyske vaktene som hadde ansvar for det ytre vaktholdet. Det indre vaktholdet i leiren var overlatt de innsatte selv og de som sto for det ble kalt Capo’er. Nordmannen Erling Bauck var en slik Capo og innrømmet i et åpenhjertig intervju med Newsweek i 1945 hvordan Capo'ene plyndret og mishandlet de andre fangene og dermed nærmest garantert drev mange av medfangene sine i døden.

Da Sovjetarmeen nærmet seg Auschwitz i januar 1945 fraktet tyskerne med seg de fangene som var arbeidsdyktige og ble vurdert som sterke nok til å klare den harde reisen. De første 80 km måtte tilbakelegges til fots for å nå nærmeste jernbanestasjon som kunne brukes til evakueringen til Tyskland.

Den berømte fantasten og fredsprisvinneren Elie Wiesel var i leiren på det tidspunktet sammen med sin syke far. De fikk begge tilbud av tyskerne om å bli igjen for å befris av Sovjeterne. Begge valgte de å bli med tyskerne vestover på tross av strabasene som lå foran dem. Begge overlevde reisen, men faren døde senere i Tyskland, visstnok under en av tyfusepidemiene som raste på grunn av de alliertes teppebombing av sivile mål i Tyskland og mangel på Zyklon-B til å avluse alle fangene med.

Bildet over viser hvor velnærte og friske selv de syke og svake fangene i Auschwitz var i januar 1945. Bildet er tatt av Sovjeterne da de inntok leiren.

Her er et annet bilde av de internerte som var igjen for å befris av Sovjetarmeen i januar 1945. Igjen, se selv hvor friske og sunne selv de syke ser ut. Mange barn er det blant dem også.

Bare disse bildene beviser til overmål at HoloCa$h-industrien lyver så det renner av dem når de påstår hvor ille de internerte ble behandlet. Det motbeviser også alle de tåpelige løgnene om at tyskerne hadde ordrer om å drepe alle innsatte før de ble befridd for ikke å ha vitner til virksomheten sin. Løgn igjen. Det tyskerne gjorde var å sprenge installasjoner som de allierte kunne bruke i krigsinnsatsen sin, men i Auschwitz fikk alle brakkene og murhusene stå av humanitære hensyn til fangenes beste.

Neste gang lærerne dine eller media eller andre prøver å lure deg med HoloCa$h-løgnene sine så bare be dem tilbakevise denne og de andre artiklene her på siden. Du finner ingen som kan.

Skolene hjernevasker med løgnaktig jødepropaganda!