.:Hovedsiden:.

"Offisielle" tall på dem som døde i Auschwitz

Du har en del tall å velge mellom når du vil gjøre deg opp en mening om hvor mange som døde i konsentrasjons- og arbeidsleirene som gikk under samlenavnet Auschwitz under den andre verdenskrig.

Mitt valg er det nederste tallet på listen laget av Det Internasjonale Røde Kors i Arolsen sitt institutt for "HoloCa$h"-undersøkelser.

Under listen har vi tatt med en uttalelse fra Winston Churchill som var en av det forrige århundredes virkelige massemordere og ansvarlige for det virkelige holocaustet på millioner av europeere i en totalt unødvendig krig. En krig som ble drevet fram av den internasjonale jødedommen og deres lakeier og nyttige idioter. Se egen artikkel om den jødiske krigserklæringen av 24. mars 1933.

At Churchill gikk for å være en drukkenbolt og i tillegg hadde fått løst seg ut av den bunnløse gjeldskrisen før krigen sin av en internasjonal jøde hører med i bildet. Han betalte i alle fall den gjelden med renter og vel så det.Dato - Offisiell informasjonskilde - Tall for døde:

31.12.1945 - French Investigation Panel on Nazi-War-Crimes - 8.000.000
19.08.1998 - Chief Rabbi from Poland (Süddeutsche Zeitung) - 6.000.000
20.04.1978 - Le Monde (French daily paper) - 5.000.000
23.01.1995 - Die Welt (German daily paper) - 5.000.000
20.04.1989 - Eugen Kogon, Der SS-Staat (famous book of a holocaust survivor, page 176) - 4.500.000
31.12.1952 - Der Neue Herder (Enzyclopedia, Germany) 7. edition (page 214) - 4.500.000
01.10.1946 - IMT-Document 008-USSR (Nuremberg Military Tribunal) - 4.000.000
02.05.1997 - USA-Today (daily paper USA) - 4.000.000
24.11.1989 - Head prosecutor Majorowsky, Wuppertal, Germany (indictment 12 Js 1037/89) - 4.000.000
26.07.1990 - Allgem. Jüdische Wo.Ztg. (Jewish weekly, Bonn) - 4.000.000
08.10.1993 - ZDF-Nachrichten (German TV) - 4.000.000
25.01.1995 - Wetzlarer Neue Zeitung (German daily paper) - 4.000.000
01.10.1946 - IMT-Document 3868-PS (Nuremberg Military Tribunal) - 3.000.000
01.01.1995 - Damals (official monthly magazine on history, sponsored by the Bonn government) - 3.000.000
18.07.1990 - The Peninsula Times (daily paper, S.Francisco, USA) - 2.000.000
25.07.1990 - Hamburger Abendblatt (daily paper Germany) - 2.000.000
27.01.1995 - Die Welt (German daily paper, quoting Chancellor Helmut Kohl.
Minimum of 2 million) - 2.000.000
02.05.1997 - USA-Today (daily paper USA) - 1.500.000
11.06.1992 - Allgem. Jüdische Wo.Ztg (Jewish weekly, Bonn) - 1.500.000
08.10.1993 - ZDF (German TV) - 1.500.000
23.01.1995 - Die Welt (German daily paper) - 1.500.000
01.09.1989 - Le Monde (French daily paper) - 1.433.000
02.02.1995 - BUNTE Illustrierte (German weekly magazine) - 1.400.000
22.01.1995 - Welt am Sonntag (German daily, sunday edition) - 1.200.000
27.01.1995 - Die Welt (German daily paper) - 1.100.000
27.01.1995 - IfZ (Institut for Contemporary History, München, sponsored by the Bonn government) - 1.000.000
31.12.1989 - Pressac, Auschwitz, Technique ... (official report on Auschwitz, commissioned by the Jewsh Beate Klarsfeld Foundation) - 928.000
27.09.1993 - Die Welt (German daily paper) - 800.000
22.01.1995 - Welt am Sonntag (German daily, sunday edition) - 750.000
01.05.1994 - Focus (German weekly magazine) - 700.000
23.01.1995 - Die Welt (German daily paper) - 700.000
31.12.1994 - Pressac, Die Krematorien ... (2nd official report on Auschwitz, commissioned by the Jewsh Beate Klarsfeld Foundation) - 470.000
08.01.1948 - Welt im Film (British news reel, nbr. 137) - 300.000
06.01.1990 - Frankfurter Rundschau (German daily paper) - 74.000
31.05.1994 - Hoffmann, Stalins Vernichtungskrieg (Book, written by a renowned German historian, p.302 f.) - 74.000
17.08.1994 - Intern. Red Cross Arolsen - Department of holocaust investigations (Ref. nbr.: 10824) - 66.206

Churchill moret seg på Yalta-konferansen i februar 1945: "Vil det bli plass til de tyske flyktningene (som rømmer for den røde armé) i det som er igjen av Tyskland? Vi har drept seks eller syv millioner tyskere allerede og vil trolig drepe rundt en million til før krigen slutter."

Det ble for så vidt plass til dem fordi de allierte morderbandene utryddet rundt syv til åtte millioner til i det planlagte Holocaustet på det tyske folk så langt.

La Sannheten seire!