.:Hovedsiden:.

Bildefalsk om Auschwitz

Både i Sovjetunionen og i de vestallierte statene var det ansatt flere tusen personer som kun hadde i oppgave å drive psykologisk krigføring i form av propaganda mot tyskerne og deres allierte. Det aller meste av denne propagandaen var ren og skjær løgn. Særlig kommunistene likte å lage tegninger som de deretter fotograferte for å gi inntrykk av å være autentiske.

Disse fotograferte bildene brukes fremdeles fordi krigen jo aldri sluttet, men føres videre med andre midler. Målet er det samme: Verdensherredømme for det selvutvalgte jødiske Herrefolket.

Bildet over blir brukt mere og mere etter at gasskammerløgnen i Auschwitz stort sett er forlatt av jødemafiaen også. Dermed må andre metoder fremheves og dette bildet er altså kommet i forgrunnen som bevis på at tyskerne brant jøder i store branngraver bak et av krematoriene i Auschwitz II Birkenau.

Noen ganger vil de som bruker bildet gi deg navn på fotograf og dato og anledning bildet ble tatt. Disse opplysningene varierer og uansett er ingen av dem verifisert. Vi tror at bildet er tegnet av sovjeterne på bakgrunn av rykter og deretter er tegningen fotografert for å gi et mere virkelig inntrykk.

Her ser vi et forstørret utsnitt av bildet gjort av den tyske professor Udo Walendy. Walendy ble dømt til flere fengselsopphold i Tyskland selv i en alder av 80 år fordi han avslørte HoloCa$h-løgnene og offentliggjorde avsløringene. Slikt blir du fengslet for i Tyskland for sannheten er alltid farlig for dem som har makten basert på løgner.

Se nå nøye på det forstørrete utsnittet. Er det slik folk ser ut? Dette er så slurvete i detaljene at de som tegnet det aldri kunne tenke seg at det skulle være noen som var frekke nok til å gå dem i sømmene. Fordi Udo Walendy presenterer sannhet som avslører makthavernes løgner må han altså i fengsel og det er det sikreste beviset på at han har rett og den jødiske HoloCa$h-mafiaen lyver så det renner av dem.

HoloCa$h er løgnbasert pengeutpressing!