.:Hovedsiden:.

Det Virkelige Gasskammeret i Auschwitz

Auschwitz hadde virkelige “gasskamre” som brukte Zyklon-B. Komplette med luft-tette dører og kikkehull, men de ble utelukkende brukt til desinfisering av klær. Gasskamrene for klær ble brukt for klærne til de nyankomne som var dem med størst sannsynlighet for å være befengt med lus.

Dette gasskammeret var i den delen av leiren som ble kalt ”Kanada I”. De følgende fotografiene, som var tatt under og umiddelbart etter krigen, viser klart hvordan avlusingsopplegget virker. De viser også den virkelige bakgrunnen for påstandene om gasskamre for folk.

Alle fotografiene og informasjonen er hentet fra ”pro-holocaust”-boken ”Auschwitz: Technique and operation of the gas chambers” av Jean-Claude Pressac, 1989.

Bildet over til venstre: Lastebiler fulle av effekter ankommer Kanada I. De blir losset ved det eneste stedet hvor det er en lampepost for nattarbeide.

Bildet over til høyre: lossing av effekter og grovsortering under oppsyn av en SS-vakt (helt til høyre i bildet).

Bildet over til venstre: I gårdsplassen bak bygning 164, som inneholder avlusingskammeret for klær, sorteres gjenstander som ikke er av tøy.

Bildet over til høyre: Sortering av sengetøy etter avlusing i enden av gårdsplassen mellom hyttene 1 og 2 i Kanada I.

Bildene over er av det midlertidige bagasjelageret. Fotografiene er tatt rett etter hverandre. Bildet til høyre viser inngangen til hytte nr 5 med hytte nr 4 i bakgrunnen til venstre. På bildet til venstre kan du se inngangen til avlusingsgasskammeret med den gasstette døren åpen. Over stigen som er lent mot veggen til høyre for døren kan vi se en av avtrekksviftene som fjerner Zyklon-B-gassen. Ved siden av den er høyst sannsynlig bryterne til viftemotoren.

To bilder som viser lossing av sengetøy som skal avluses utenfor gasskammeret med den gasstette døren åpen. På bildet til venstre ser du den åpne døren og ventilatorviften over stigen. Bryteren til viftemotoren er godt synlig.

Bildet over til venstre er fra inne i avlusingsbygg nr 164 hvor Zyklon-B boksene ble funnet slik det var da den sovjetiske undersøkelsekommisjonen inspiserte leiren i 1945.

Bildet over til høyre viser bygning nr 164 sett fra nordvest. Fra høyre mot venstre kan du se hovedinngangsdøren, to avtrekksvifter med kontrollpaneler og den gasstette døren til gasskammeret for avlusing/desinfisering. Siden bygningen ble revet, klokelig nok, er den innendørs ordningen ikke kjent.

Bilde over til venstre: En russisk offiser og et medlem av den russiske undersøkelseskomiteen viser fram tomme Zyklon-B bokser som ble funnet i bygning nr 164 for filming. Merk deg den sunne og friske tilstanden de to fangene er i. Og det på tross av at det var de syke og svake som fikk bli igjen for å befris av Sovjetstyrkene. Bak den ene fangen ser vi den gasstette døren til avlusingsrommet.

Bilde til høyre: En russisk offiser viser fram en gassindikatorboks for filmteamet som tar opp filmen ”Chronicles of the Liberation of the Camp, 1945”. Gassindikatorboksen er trolig spesielt laget for å måle Zyklon-B gass. Bak offiseren ser du den gasstette døren til gasskammeret (avlusingsrommet) i Kanada I.

På bildene over ser vi den gasstette døren til avlusingsrommet for klær lukket og åpen. Bildene over og under er hentet fra arkivene til den sentrale kommisjonen for undersøkelse av nazi-kriminalitiet i Warsawa.

På bildet under ser vi nærbilde av den gasstette døren med en plakat på tysk som lyder: ”Giftige Gase! Bei betretendes Raumes Lebensgefahr!” (Giftige gasser! Livsfarlig å gå inn rommet!). Bare det at denne advarselen finnes på døren burde overbevise om at det ikke dreier seg om gassing av folk siden det selvsagt ville vært vanskelig å få dem frivillig inn i et rom med en slik advarsel. (CDJC Paris, document DL XII-2. Warsaw Central Commision Archives, sygn. 10).

Likhetene mellom den virkelige avlusings-stasjonen og de påståtte gasskamrene er så store at det er klart at historiene om gassing av folk ble hentet fra det virkelige avlusingssystemet hvor Zyklon-B ble brukt.

Fraktbrev for levering av Zyklon-B, som er tilgjengelig for offentlig undersøkelse i de nasjonale arkivene i USA dekker tidsrommet fra 16. februar 1944 til 31 mai 1944 viser at boksene med Zyklon-B er nummerert i rekkefølge (nr 50.053 – 50 210). Hver last besto av 13 bokser med totalt 195 kg. Identiske frakter, seks hver, ble sendt til Auschwitz og til Oranienburg konsentrasjonsleirer.

Oranienburg ligger i Tyskland og selv ikke den villeste Holocaust-overdriver har noen gang påstått at det ble gasset folk der. Et slikt bevis på forsendelse av Zyklon-B til Oranienburg bør være avgjørende og fellende på at den virkelige bruken av Zyklon-B var å avluse tøy og andre ting.

Over er et utdrag fra fabrikanten Tesch og Stabenow vedrørende leveranser av Zyklon-B til Auschwitz, Finland og Norge. Propaganda-organisasjonen Hvite Busser til Auschwitz (HBTA) brukte tallet for leveranse til Auschwitz til å beregne antall gassete personer der. Vigrid politianmeldte dem for svindelen og løgnen og HBTA fjernet deretter beregningen.

Som du selv kan se ble altså Zyklon-B brukt til å redde liv ved å desinfisere tøy og andre saker i leierene, hæren og andre steder som trengte det.

Enhver påstand om at Zyklon-B ble brukt til å gasse folk med er derfor å betrakte som løgn og propaganda for å tjene interessene til dem som står bak dem eller deltar i HoloCa$h-industrien på en eller annen måte.

Sannhet setter Fri!