.:Vigrid Forsiden:.

Elektrisk samlebånd som drapsmaskin i Auschwitz - latter, latter:)

Samlebåndet i stort format

Jeg legger ut denne artikkelen om Auschwitz den 27. januar 2012; altså på 67-års-dagen for sovjeternes overtagelse av Auschwitz-leirkomplekset. Overskriften vil virke snodig på de som har lært om Auschwitz på skolen som er bekreftet til det kjedsommelige i media og hatorganisasjonene som lever av eller opprettholder HoloCa$h-løgnene av andre årsaker. De propaganderer, samtlige av dem, for at Auschwitz var hovedstedet for massedrap på 6 millioner jøder og at at hoved-drapsvåpenet var massegassing med Zyklon-B i krematorienes lik-kjellere i Auschwitz II Birkenau.

Siden dette er nytt for de aller fleste skal vi ta for oss prosessen skritt for skritt:

Trinn 1 består i å plassere massevis av jøder som skal drepes på et eget elektrisk samlebånd. Når samlebåndet er fullt blir strømmen skrudd på og jødene dør i løpet av noen sekunder og blir liggende på samlebåndet som så settes i bevegelse mot forbrenningsovnene.

I den andre delen av prosessen frakter samlebåndet de døde jødene til en forbrenningsovn og putter dem inni eller heller dem nedi som vist på figuren. Akkurat dette punktet er litt uklart i den overveldende dokumentasjonen som de troende påstår finnes som bevis på HoloCa$h-løgnene deres. Vi som er litt skeptiske av natur og har satt oss inn i de faktiske forholdene vet selvsagt bedre, men å trekke jødenes nye religion for ikke-jøder i tvil er grunn til maktelitens terror. Som vi ser av bildet blir det en del ben til overs etter brenningen og de må jo også forsvinne slik at det ikke blir igjen noen spor. Asken forsvinner i bøttene på hver side.

Derfor blir benrestene matet opp i en benknuser spesielt konstruert for formålet slik at alle beviser blir borte. Benrestene og asken etter brenningen blir så brukt til å gjødsle kålfeltene rundt Auschwitz som bidrar til leirenes kosthold. Det engelske ordet det vises til er "cabbage" og husker jeg riktig betyr det hodekål. Ja, alle vet jo at tyskerne er glade i kål og da helst surkål. Jeg har vært ofte i Tyskland så det kjenner jeg godt til. "Schnitzel mit Sauerkraut" - nam, nam. Men helst ikke fra den jødekultiverte avlingen fra jordene rundt Auschwitz, om jeg må be.

Så, her er det altså det sovjeterne fant og dokumenterte da de overtok Auschwitz. Og fortalte de glade journalister som trykket det i avisene sine og spredde rundt om i de mange land. La oss ta en titt på et par av dem:

Avisartikkel i stort format

Her er den engelske teksten som er merket med rødt i avisartikkelen: ""Dissatisfied with early methods of execution by which victims were machine-gunned in trenches which they themselves had dug, the Germans "increased production" by mechanizing the murder plant", Polevoy said. Perhaps the most elaborate apparatus was an electric conveyor belt of which hundreds of persons could be electrocuted simultaneously, then moved on the belt directly into furnaces. "They were burned almost instantly, producing fertilizer for near-by cabbage fields," Polevoy said".

På norsk blir dette fritt oversatt av meg: ""Siden tyskerne var misfornøyd med de tidligere henrettelsesmetodene de brukte, hvor ofrene ble skutt med maskingevær og falt ned i åpne graver fangene selv hadde gravd, forbedret tyskerne henrettelsesmetodene ved å bygge en mekanisert morderfabrikk", fortalte Polevoy. Det kanskje mest avanserte apparatet var et elektrisk samlebånd hvor hundrevis av personer kunne bli drept ved elektrisk strøm samtidig for deretter å bli fraktet direkte inn i ovnene. "De ble brent nærmest øyeblikkelig og produserte gjødsel for de nærliggende kålåkrene", fortalte Polevoy."

Boris Polevoi, til venstre på bildet over var en russisk jødisk forfatter og skribent som var med Den Røde Armé på vegne av den sovjetiske storavisen "pravda", som betyr "Sannhet". Han var altså ingen hvem som helst journalist, men sovjeternes fremste krigskorrespondent i dette området. Dette var altså hva sovjeterne fant og beskrev og ble spredd over hele verden. Også i den engelske storavisen "Daily Mirror". Til høyre på bildet er en "cabbage - hodekål" som illustrasjon.

Dette med at jødene og andre internerte ble drept ved elektrisk strøm på samlebånd eller store strømførende gulv var slett ikke noe originalt i hatpropagandaen mot tyskerne. Tvertimot så forekom den mange steder, men på grunn av latteren den vekte ble disse løgnene skiftet ut med tiden, men seiglivete var de. Til og med under Eichmann-prosessen i 1961 dukket det elektriske samlebåndet opp igjen som bindeledd mellom det nå innførte eventyret om massegassing med Zyklon-B i lik-kjellere og forbrenningsovnene.

Artikkelen over er fra Sarasota Journal, mandag den 20. mars 1961.Her er min frie oversettelse av teksten merket med rødt i artikkelen: "Det var Eichmann som ga ordre til fullautomatisering av utryddelsleiren Auschwitz hvor 2.500.000 (to og en hlav million) jøder ble drept, for det meste med gass. Det var han som sørget for at de ble transportert fra gasskamrene til krematoriene ved hjelp av elektriske samlebånd".

Avisartikkel i stort format

Over har vi et par passasjer fra Daily Mail den 3. februar 1945 direkte fra Auschwitz gjengitt i min frie oversettelse. Øverste tekst: "Tyskerne forsøkte å ødelegge de enorme elektriske draps-samlebåndene, men det er igjen spor etter dem". Som vi kan se er dette altså ikke hentet ut av løse luften. Her er det fysiske rester som åstedbevis på at tyskerne hadde enorme elektriske samlebånd hvor hundrevis av jøder ble stekt på flekken og tranportert direkte i ovnene.

Her er det andre avsnittet: "Elektrisk ladete samlebånd drepte og transporterte ofrene til forbrenningsovnene samtidig". Fantastisk, ikke sant? Så til deg som skal lage skoleoppgave om disse jødeløgnene om Auschwitz vet nå hva du skal beskrive og hvor du kan finne det doklumentert skriftlig av samtiden direkte fra pennen til de som var der og fant og så det alt sammen.

Fra spøk til alvor: Den som tror på alt dette våset som til sammen utgjør HoloCa$h-industrien bør gå og få tilbake skolepengene og be lærere og journalister og andre fortapte sauer, idioter og hatefulle propagandister å gjøre det samme.