.:Hovedsiden:.

Anne Frank's "dagbok" - Falskhet og svindel
Se for deg selv

Krig er en tragedie for dem som dras inn i den og faller som ofre for den. Jødepiken Anne Frank fra Amsterdam i Nederland var en av dem som ble dratt inn og bukket under. Hun overlevde et kortere opphold i arbeids- og interneringsleiren Auschwitz og ble frisk og rask med sine foreldre vestover for ikke å falle i klørne på de bolsjevikske sovjetstyrkene som trengte seg fram østfra. Etter dem lå det et bredt spor av voldtekt, brann, lemlestelse og mord. Altså ble Frank-familien med vestover til en ny leir under tysk ledelse. Dette på tross av at faren, Otto Frank, hadde vært syk og pleiet på leirsykehuset og hadde rett til å bli igjen.

Tenk litt over de to forholdene: Jøde pleiet på leirsykehus høsten 1944 i Auschwitz. Rett til å bli igjen for å "befris" av sovjeterne. Tydeligvis ikke helt i overens-stemmelse med det vrengebildet du er hjernevasket med på skolen vil jeg tro? Men sant er det. Kanskje var ikke tyskerne så ille likevel.

Det de ikke visste var at den jødeallierte teppebombingen av sivile mål i Tyskland hadde skapt kaotiske forhold hvor sult og epidemier herjet både tyskerne selv og alle andre. Det ironiske var at teppebombingen av sivile boområder i de tyske byene var planlagt av en jøde ved navn Frederick Lindemann og slik kan man si at Anne Frank døde som offer for en jødealliert strategi. Lindemann ble adlet til sir Cherwell.

Anne Frank kom til Bergen-Belsen hvor hun døde i en tyfus-epidemi våren 1945. Vanligvis oppgis mars som dødsmåned. I begynnelsen av april erobret de allierte leiren og det hadde jo vært litt vel ironisk hvis hun hadde dødd først i april under alliert overoppsyn. Men med sikkerhet vet vi det ikke. De allierte fjernet de tyske leirlegene og isolerte leiren for at ikke sykdommen skulle spre seg. Det var det dummeste de kunne gjøre og i de nærmeste ukene gikk tallet på døde rett til værs. Det kom visstnok opp i 15.000 under britisk herredømme. En del av de likene ble senere skyflet rundt og vist som offer for tyskerne.

Anne Frank skal ha skrevet en dagbok før hun ble fraktet til Auschwitz. Den ble noen år senere gitt ut i USA og ble raskt en bestselger. Den ble også filmatisert og i dag er Anne Frank stiftelsen en av jødenes store pengemaskiner eid av filmskaperen Spielberg som blant annet har lagd løgnpropagandaen "Schindler's Liste". Også kalt "Svindler's Liste".

Så viser det seg at deler av dagboken er skrevet med en type kulepennblekk som ikke var på markedet før i 1951. Kulepennen som sådan ble patentert i 1937. Men blekket som ble brukt altså 9 år etter at dagboken angivelig ble skrevet. Pussig. Ingen trodde vel den gang at noen noensinne ville ha mot til å reise seg mot de jødeallierte seierherrene så kort etter at verden hadde opplevd masseslaktingen i Europa. De ble tydeligvis skjødesløse i all sin selvsikkerhet. Det er også reist annen tvil om ektheten av dagboken. Håndskriften er ikke den samme gjennom hele boken. Se selv på eksemplene over.

I tillegg ble en velkjent jødisk forfatter fra New York ved navn Myer Levin tilkjent en rettslig erstatning på 50.000 dollar av Otto Frank i 1956 under en rettskonflikt rundt "dagboken" som Levin hadde stevnet Frank for.

Med andre ord: Ikke alt er slik vi gjerne blir fortalt at det skal være. Og det var den konklusjonen "Der Spiegel" kom til den 6. oktober 1980: "Anne Frank kunne umulig ha skrevet det som i ettertid er kjent som Anne Frank's dagbok". Den samme konklusjonen kom en tysk forbundsdomstol (BKA- Bundes Kriminal Amt) til også etter at to spesialister hadde undersøkt deler av manuskriptet nøye.

Og fremdeles gis det ut nye tillegg som plutselig blir "funnet". Lurer du på hvorfor de ikke bare pakker sammen og sier takk for seg? Penger er et av svarene. Hvorfor kutte ut noe som gir en enorm risikofri profitt? Og dessuten er det en del av den jødiske industrien som hjernevasker Goyim til å synes synd på jødene slik at de i ro og fred kan drive resten av det groteske maktspillet sitt. En hån mot de dødes minne er det jeg kaller det omfanget pengejaget rundt "lidelsene" deres nå har tatt!

Et av problemene vi har med å finne ut hva som virkelig er sant er at Frank siden skjuler kildeskriften fra offentlig gransking og avleverer falske rapporter i rettsaker. Tyskeren Ernst Römer anklaget noen år etter krigen "dagboken" for å være et falskneri. Under den påfølgende rettssaken i Tyskland ble det avsagt dom på at den var sann og at hele dagboken er skrevet med samme håndskrift og samme blekk.

Når så noen tiår senere tysk kriminalpoliti gransker deler av kildeskriften og finner at deler av den er skrevet med blekk utviklet i 1951 så må jo også hele dagboken være skrevet etter den datoen. I tillegg er den skrevet med forskjellig håndskrift som du selv kan se. Blir du forvirret nå og ikke vet hva du skal tro så skjønner jeg deg godt.

Bildet over gir oss en ny svindel vi kan le godt av i serien om Anne Franks såkalte dagbok. Dette er så flaut og åpenbart at vi likegodt anmeldte VG og et par andre medier til PFU for å spre falskheter. Dette postkortet er altså erklært som ekte av Anne Frank-eksperter. Hæ? Påstanden i VG og alle aviser du kan sjekke på nett sier at kortet er datert i 1937. Dette er ren idioti, men hjernevaskingen er kommet så langt at denne datoen bare aksepteres.

Skriften er noe mere utviklet enn i eksempelet fra juni 1942 og måneden kortet er sendt er august. Det betyr at er kortet ekte må Anne Frank ha vært på ferie i Aachen i august 1942. Da rakner hele historien om gjemselet i Amsterdam totalt. Vi tror at kortet kan være autentisk fra august 1942 og at en voksen har skrevet mottakers navn og adresse på kortet og navnet Anne Frank som avsender.

Min konklusjon er som følger: Jeg tror at Anne Frank førte en dagbok og at denne utgjør en liten del av det som i dag fremstilles som totalen. Uansett om postkortet erklæres ekte fra 1937, som er rent idioti, eller man sier at jenta var på ferie i Tyskland i august 1942 så bekrefter begge deler at hele historien om Anne Frank er ren løgn fra ende til annen.

Ved å se nøye på stempelet over frimerket ser vi at datoen faktisk er 1937. Sammenlign så skriften om igjen med den fra juni 1942. Hun skal altså ha vært 8 år da kortet ble skrevet mens hun var 13 år da dagbokeksemplet ble til. En 13-åring skriver ikke mere barnslig og uutviklet enn en 8-åring. Dette er ren idioti. Faktisk verre enn idioti: Svindel og løgn. Og norsk media er med på HoloCa$h-mafiaens svindelopplegg. Det gjør dem medskyldig i organisert økonomisk kriminalitet etter vår oppfatning.

Hvis du som vi som er med i Vigrid vil slå et slag for fred og frihet slik at vi slipper å oppleve flere skjebner som Anne Frank og det allierte massemordet på sivile tyskere under og etter krigen så bli med oss i kampen for rettferdighet og fred.

Anne Frank er et bevis på at HoloCa$h-myten er en løgn!