.:Vigrid Forsiden:.

Et samfunn kan bedømmes utifra hvordan det behandler dyrene

Bildet over viser Adolf Hitler og hans schäferhund Blondi."

Her er den engelske teksten for overskriften:

"You can judge a society by the way it treats its animals." Vanligvis kreditert Gandhi. Uansett er det godt og treffende formulert og passer glimrende i denne sammenhengen.

Bildet over viser hvordan alle laboratoriedyrene "Heiler" til Göring da han fikk forbudt bruk av levende dyr i laboratorieforsøk

Her er norsk versjon av den engelske teksten under bildet:

""Heil Göring!" Laboratoriedyrene i Tyskland gjør Heil-hilsen til Hermann Göring for at han forbød dyreforsøk. I august 1933 ga Riksmarskalken beskjed om at nå var det slutt på "grusom tortur og lidelse i dyreeksperimenter" og truet med å sende "dem som fremdeles tror de de kan behandle dyr som livløs eiendom" til konsentrasjonsleir." Kilde: bladet Kladderadatsch, september 1933.