.:Hovedsiden:.

10 konklusjoner om Jøden
av Joseph Goebbels, rikspropagandaminister i det Tredje Tyske Riket


Alt diskuteres helt åpenlyst i Tyskland og enhver tysker hevder å ha rett til å ha en mening om ethvert spørsmål. Den ene er katolikk, den andre protestant, den ene er arbeidstaker, den andre arbeidsgiver, en er kapitalist, en er sosialist, en er demokrat, en annen er aristokrat. Det er ikke noe skammelig ved å velge den ene eller andre siden i et spørsmål. Diskusjoner foregår åpne for publikum og hvis en sak er uklar eller forvirret avgjør man den ved argumenter og motargumenter. Men det er ett problem som ikke blir diskutert offentlig, et som er ømfintlig å engang nevne: det jødiske spørsmål. Det er tabubelagt i vår republikk.

Jøden er gjort immun mot alle farer: man kan kalle ham en skurk, parasitt, svindler, profitør, alt preller av ham som vann på gåsa. Men kall ham en jøde og du vil bli forbløffet over hvordan han viker tilbake, hvor krenket han er, hvordan han med ett krymper seg: "Jeg har blitt gjennomskuet."

Man kan ikke beskytte seg mot jøden. Han angriper lynraskt fra sin egen trygge posisjon og bruker evnene sine til å knuse ethvert forsøk på forsvar.

Raskt snur han angriperens utspill tilbake mot ham og det er angriperen som blir til løgneren, bråkmakeren og terroristen.

Ingen ting er mere feilslått enn forsvar. Det er nøyaktig hva jøden vil. Han kan finne på en ny løgn hver dag som fienden må svare på og resultatet blir at fienden tilbringer så mye tid med å forsvare seg selv, at han ikke får tid til å gjøre det jøden egentlig frykter: å angripe. Den anklagede har blitt anklageren og høylytt skubber han anklageren inn på tiltalebenken. Slik var det alltid tidligere, når en person eller bevegelse kjempet mot jøden. Det er dette som ville hendt oss også, om ikke vi var fullt klar over hans natur og om vi manglet motet til å trekke følgende radikale konklusjoner:

1. En kan ikke kjempe mot jøden med konstruktive midler. Han er negativ, og dette negative må slettes fra det tyske system, hvis ikke vil han korrumpere det for alltid.

2. En kan ikke diskutere det jødiske spørsmål med jøden. En kan vanskelig bevise for en person at man har plikt til å uskadeliggjøre ham.

3. En kan ikke tillate jøden de samme midler som man ville gitt til en ærlig og redelig opponent, for han er ingen ærlig og redelig opponent. Han vil bruke generøsitet og edelhet kun til å fange sin motstander.

4. Jøden har ingenting å si i de tyske spørsmål. Han er en utlending, en fremmed, som kun nyter en gjests rettigheter, rettigheter han alltid misbruker.

5. Jødenes såkalte religiøse moralitet er slett ingen moralitet, snarere en oppmunring til forræderi. Derfor har de ingen rett på beskyttelse fra staten.

6. Jøden er ikke smartere enn vi er, kun sluere og listigere. Systemet hans kan ikke bekjempes økonomisk, han følger helt andre moralske prinsipper enn vi gjør. Det kan kun bekjempes med politiske midler.

7. En jøde kan ikke fornærme en tysker. Jødisk baktale er kun æresmedaljer for en tysk motstander av jødene.

8. Desto mer en tysk person, eller tysk bevegelse motsetter seg jødene, desto mer verdifulle er de. Om noen blir angrepet av jødene er det et sikkert tegn på ærbarhet. Han som ikke forfølges av jødene, eller prises av dem, er unyttig og farlig.

9. Jøden vurderer tyske spørsmål utifra et jødisk standpunkt. Som et resultat av det må det motsatte av hva han sier være sant.

10. Man må enten bekjenne seg til eller ta avstand fra anti-semittisme. Den som forsvarer jøden skader sitt eget folk. Man kan kun være enten jødisk lakei eller jødisk motstander. Å motsette seg jødene er et spørsmål om personlig hygiene.

Disse punktene gir den anti-jødiske bevegelse en sjangse til å lykkes. Kun en slik bevegelse vil bli tatt alvorlig av jødene; kun en slik bevegelse vil bli fryktet av dem.

Det faktum at han skriker og bærer seg over en slik bevegelse er derfor kun et bevis på at det er rett. Vi fryder oss derfor over at vi konstant blir angrepet i de jødiske tidskrifter. De kan rope om terror. Vi svarer med Mussolini´s velkjente ord: "Terror? Aldri! Det er sosial hygiene. Vi tar disse individer ut av omløp, slik en lege gjør med en bakterie".