.:Vigrid Forsiden:.

Fotofalsk: Fra fornøyd middagsauke til moro over hengt dame

Bildet over forestiller to glade tyske soldater som har fått hengt en russerdame og forsynt seg med to gjess til middag.

Tyskland og det tyske folk ble drevet ut i en krig som fra både anglozionistene og judeokommunistene sin side var ment som en utryddelseskrig av både det tyske folk og Tyskland selv. Mot disse krigshisserne og deres planlagte angrepskrig og folkemord var Tyskland fra starten av uten sjanse til seier. Likevel viste de en hel verden militære bragder som er uovertrufne i historien og utkjempet nesten 6 års militær krig på den mest ridderlige og rettskafne måte. Ingen andre krigførende nasjoner var i nærheten engang av den tyske disiplin, lovlydighet og ærefulle opptreden i felt og overfor sine krigsfanger og okkuperte sivilbefolkninger.

Kanskje nettopp derfor er det så livsviktig for seierherrene å fremstille den tyske "Landser" i så dårlig lys som bare mulig. Over er et eksempel på det. To glade "Landsere" vandrer fornøyde tilbake til leirplassen sin etter å ha kjøpt seg to gjess hver til middag sammen med resten av laget (vil jeg tro). Det var forbudt for den tyske soldat å ta noe som helst til eget forbruk eller vinning uten å betale for det med spesielle penger eller rekvisisjoner. At det var unntak hvor "Landserne" "organiserte" seg litt ekstra tror jeg nok, men ikke som hovedsak slik tilfellet var med både anglozionistene og judeokommustene.

Ikke nok med gjessene, men de hatefulle løgnerne på de alliertes side må jo ha med en hengt russisk dame også for effekten sin skyld. Dette og tilsvarende falske bilder danner hele grunnlaget for HoloCa$h-historien i alle sine varianter.

Hvordan ser så virkeligheten ut?:

Heisann! Hvor er den hengte damen blitt av?? Borte!

Ser man det. To glade "Landsere" med to gjess hver. Hverken mere eller mindre. Så enkelt er HoloCa$h-løgnene bygget opp.