.:Hovedsiden:.

Hvordan arbeideren Hartmann ble en Nasjonal-Sosialist

Teksten på bildet: "Jøden skriker: Vi driter i Tyskland… Hovedsaken er at det går oss godt…".

Denne historien handler om hvordan en ærlig tysk arbeider i avsky snudde ryggen til kommunismen og gikk inn i herr Hitlers Nasjonal-Sosialisme etter å ha hørt en jøde tale på et kommunistmøte.

Hitlerungdommen er ute på fottur. Underveis møter de arbeideren Hartmann og inviterer ham til å fortelle dem en historie. Hartmann forteller dem at han ble kommunist noen år tidligere mens han var arbeidsløs. Han beskriver kommunistmøtene. En dag blir han klar over at lederne var jøder:

"Siden en av jødene alltid snakket om Russland og alltid påsto at det var best der, ble jeg forbannet og avbrøt: Hvorfor snakker du alltid om Russland? Vi er tyske arbeidere! Ja, vi er tyskere. Vi vil høre fra Tyskland, ikke Russland!"

Han fortsetter å fortelle hvordan taleren ble rasende og til slutt skrek ut: "Hva bryr vel vi oss om Tyskland? Det eneste som betyr noe er hva vi får ut av det og har det godt!"

"Nå visste jeg nok.Vi arbeidere skulle forråde Fedrelandet. Vi skulle samrbeide med jødene for å ruinere Tyskland. Jeg ville ikke forråde Fedrelandet. Nei, aldri! Jeg snudde ryggen min til jødene og forlot møtet. Tre andre fulgte meg. Den natten fikk jeg ikke sove. Men jeg visste hva jeg måtte gjøre. Jeg forlot kommunistpartiet. Senere fant jeg veien til Adolf Hitler. Og det skal jeg si dere; Jeg skal bli hos Hitler så lenge jeg lever. Jeg kjenner jødene. Jeg tenker ofte på en sang vi arbeidere sang:

Hvis et folk ønsker å bli kraftfullt
må det holde tett sammen.
For streiker og oppvigleri og klassekamp
Er et folks ruin.
Dette har historien lært oss gang på gang
Ned gjennom århundredene
Evig fred vil kun bli mulig
Når vi er befridd fra jødene."