.:Hovedsiden:.

Hva er Talmud?

Teksten på bildet: I Talmud står det skrevet: "Kun Jøden er menneske. De ikke-jødiske folkene kalles ikke mennesker, men de kalles kveg. Og fordi vi jøder ser på ikke-jødene som kveg kaller vi dem for Goi".

Solly er tretten år gammel. Han er sønn av den kveghandlende jøden Blumenstok fra Langenbach. Siden det ikke er noen jødisk skole der har Solly derfor gått på en tysk skole. Skolekameratene hans liker han ikke. Solly er frekk og provoserende. Det er alltid bråk rundt han og Solly er alltid ansvarlig for det.

I dag trenger ikke Solly å gå på skole. Han skal besøke en rabbiner i sentrum. En rabbiner er en jødisk prest. Og den jødiske presten vil se om Solly har gjort leksene sine og studert den jødiske religionen. Solly har gått til synagogen. Synagogen er jødenes kirke. Rabbineren venter på ham. Han er en gammel jøde med et langt skjegg og med en djevels fjes. Solly bukker. Rabbineren leder han inn til et lesebord og der ligger det en stor, tykk bok. Det er Talmud. Talmud er den hemmelige lovboken for jødene.

Rabbineren begynner utspørringen: "Solly, du har en ikke-jødisk lærer på skolen. Og hver dag hører du hva Goyim sier, hva de tror, og hvike lover de lever etter." Solly avbryter rabbineren. "Ja, rabbi, det hører jeg hver dag. Men det angår ikke meg. Jeg er en jøde. Jeg har lover å følge som er totalt anderledes enn Goyim`s. Våre lover er skrevet ned i Talmud."

Rabbineren nikker. "Rett! Og nå vil jeg høre hva du vet om dem. Gi meg noen eksempler på ordtak du har hørt på Goyim skolen!" Solly tenker og så sier han: "Et ordtak for Goyim`s er: Hardt arbeid skjemmer ingen." "Hva mener Goym med det?" "De mener at det ikke er noen skam å jobbe hardt." "Mener vi jøder det?" "Nei, vi tror ikke det! I vår lovbok Talmud er det skrevet: Arbeid er unødvendig og skal ikke gjøres. Derfor jobber ikke vi jøder, men engasjerer oss i handel. Goyim`s er skapt for å arbeide. I Talmud sies det også: Rabbineren lærer oss: Det er ingen lavere jobb enn å være bonde. En jøde skal ikke pløye en åker, handel er mye mer behagelig enn å jobbe på en åker".

Rabbineren ler. "Du har studert veldig bra. Men jeg vet et annet Talmud-sitat du må lære." Han åpner Talmud. Solly må lese høyt: "Goyim er skapt for å tjene jødene. De må pløye, så, luke, grave, høste, binde, slå og male kornet. Jødene er skapt til å finne alt klart."

Rabbineren forsetter sin utspøring.
"Fortell meg flere av prinsippene eller ordtakene til Goyim`s!"
"Goyim`s sier: Vær lojale og ærlige. Ære er det sikreste forsvar."
"Hva mener Goyim`s med det?"
"De mener at man alltid skal være ærlig. At man ikke skal lyve og jukse. Det er hva Goyim`s sier."
"Og hva mener så vi jøder?"
"Vi kan lyve og svindle Goyim`s. I Talmud står det:
Det er tillatt for jøder å svindle Goyim`s. Alle løgner er gode.
Og videre er det skrevet:
Det er forbudt for en jøde å svindle sin jødiske bror. Å svindle en Goyim er tillatt.
Når vi låner Goyim penger må vi kreve høy rente. For i Talmud er det skrevet angående svindel: Goyims skal ikke svindle hverandre. Goyims skal ikke svindle jøder. Men jødene skal til en hver tid svindle Goyims.

Det står videre: "Hvis en jøde har stjålet noe fra en Goyim og Goyim oppdager det og krever å få det tilbake skal jøden simpelten nekte for alt. Det jødiske rettsapparatet vil støtte jøden." "Det er også tillatt for oss jøder å kjøpe tyvegods fra en tyv, hvis det stammer fra en Goyim. Vi jøder kan også lyve uten å synde for Gud. Smugle og snyte på skatten er også tillatt for oss jøder. I Talmud er det skrevet at vi kan svindle Goyim's myndigheter og skattesystem."

Det står: "Smugling er tillatt; for det står skrevet: Du trenger ikke betale for hva du eier. Også tyveri er tillatt for jøder. Men vi kan bare stjele fra Goyims."

Talmud sier: "Ordene `Du skal ikke stjele` i teksten refererer kun til tyveri fra jøder. Tyveri fra Goyims er ikke nevnt." "Hva menes med det?" spør rabbineren. "Det betyr at vi ikke kan stjele fra eller lure jøder. Men vi kan lure Goyims hele tiden. Det er tillatt for oss."

Rabbineren er fornøyd; "Glimrende! Som avslutning kan du si meg flere lover fra Talmud."

Solly er glad for rabbinerens ros og sier: "I Talmud er det skrevet: Bare Jøder er mennesker, Goyims er ikke kalt mennesker, men dyr. Og fordi Goyims ikke er mennesker, kaller vi dem Goy. Det er også tillatt for oss å vitne falskt i en Goyim rettssak.

I Talmud er det skrevet: Jøder er tillatt å vitne falsk overfor en Goyim rettsal. En slik ed er alltid blitt sett på som hellig. Til og med når jøder sverger ved Gud, har han lov til å lyve, og i hans hjerte avviser han eden han gjorde.

Videre, i Talmud-boken Shirach sies det: Terroriser alle najoner, O Judah! Løft dine hender mot Goyims! Skap ufred og sinne mellom Goyims og sett den ene opp mot den andre i raseri! Knus Goyims lederne som viser seg som fiender av jødene!"

"Nok!" Avbryter rabbineren, han kommer opp til Solly og tar han i hånden. Så sier han: "Du er en fin student av Talmud. Du vil bli en ekte jøde. Alltid tenk på hva Talmud krever av deg. Læren og lovene i Talmud er mer viktige og viktigere å adlyde enn lovene fra det gamle testamentet (Torah). Læren fra Talmud er ordene fra den levende jødiske Gud. Den som bryter Talmuds lover fortjener døden. Du må tenke på dette hele ditt liv. Hvis du alltid følger Talmuds lover ordrett, vil du møte våre bibelske fedre i den jødiske himmel. Amen!"

Mord, tyveri, og løgn
Tyveri, forfalskning, og juksing
Det er alt tillatt for jødene,
I Talmud er det skrevet,
Hva jøder hater og hva de elsker,
Hva jøder tenker og hvordan de lever,
Alt er bestemt av Talmud.