.:Hovedsiden:.

Giftsoppen

Teksten på bildet: "Som den giftige soppen ofte er vanskelig å skille fra den spiselige; så er det ofte vanskelig å gjenkjenne jøden som svindler og forbryter".

En mor og hennes unge sønn samler sopp i den Tyske skog. Gutten finner noen som er giftige. Moren forklarer at det er gode sopper og at det er giftige sopper og mens de går hjem sier hun: "Se, Franz, mennesker i denne verden er lik soppene i skogen. Det er gode sopper og det er gode mennesker. Det er giftige, dårlige sopper og det er dårlige mennesker. Og vi må være på vakt overfor dårlige mennesker akkurat som vi må være på vakt overfor giftige sopper. Forstår du det?"

"Og du vet også hvem disse dårlige menn er; disse menneskehetens giftsopper?" fortsetter moren. Franz slår seg selv på brystet i stolthet: "Selvfølgelig vet jeg det, mamma! Det er jødene! Læreren vår har ofte fortalt oss om dem."

"Ja, mor," svarer Franz. "Jeg forstår at når vi har med dårlige mennesker å gjøre kan det oppstå problemer, akkurat som når vi spiser en giftig sopp. Vi kan til og med dø!"

Moren roser gutten sin for kunnskapen hans og forklarer videre om de forskjellige typer "giftige" jøder: den jødiske brukthandleren , den jødiske kjøpmannen, Kosher slakteren, den jødiske lege, den døpte jøden og så videre.

"Uansett hvordan de forkler seg og uansett hvor vennlige de prøver å være eller forteller oss tusen ganger at vi kan stole på dem, må en ikke tro dem. Jøder er og forblir jøder. For vårt folk er de gift." "Akkurat som den giftige soppen!" sier Franz. "Ja, mitt barn! Akkurat som kun en giftig sopp kan drepe en hel familie, så kan en jøde ødelegge en hel landsby, en hel by, til og med et helt folk."

Franz har forstått. "Fortell meg, mammma, vet alle ikke-jøder at jøder er like farlige som en giftsopp?" Moren rister på hodet. "Dessverre ikke, mitt barn. Det er millioner av ikke-jøder som ikke vet om jødene. Så vi må opplyse folk og advare dem mot jøden. Særlig ungdommen må bli advart. Våre unge gutter og jenter må lære og kjenne jøden. De må lære at jødene er den farligste giftsoppen som finnes. Akkurat som giftig sopp finnes overalt, så finner du jøder i alle verdens land. Og akkurat som giftig sopp ofte fører til de mest forferdelige smerter, så er jødene årsak til ulykke, problemer og død."

Og her er forfatterens konklusjon: "Tysk ungdom må lære å gjenkjenne den Jødiske giftsoppen. De må lære om den faren jøder er for det Tyske folk og for hele verden. De må lære at det jødiske problem påvirker skjebnen til oss alle sammen. De følgende fortellingene forteller sannheten om den jødiske giftsoppen. De avslører mange av de skikkelser jødene kamuflerer seg bak. De avslører umoralen og den lavtstående naturen til den jødiske rase. De avslører jøden for hva han virkelig er: Djevelen i menneskeskikkelse".