.:Vigrid Forsiden:.

Planting av Asketre

Det Nordiske Verdenstreet var en kjempestor Ask

I dag, 4. mai 2014, var en spesiell dag for meg. Jeg fikk anledning til å flytte et Asketre fra tomten rundt gårdstunet jeg bor på og ut i beitemarken hvor sauer og kyr går og beiter. Asketreet har en spesiell plass i Nordisk Religion og Kultur siden Livstreet vårt, også kjent som Verdenstreet Yggdrasil, er en Ask. Det samme navnet bærer også den første mann som ble skapt av et Asketre.

Asken Yggdrasil i Nordisk religion

Bildet over illustrerer rollen Asken Yggdrasil spilte i nordisk religion. Ser du så øverst til venstre på denne Vigridsiden ser du at nettopp Livstreet også er Vigrid sitt symbol. Asken symboliserer manndom og knyttes gjerne til en kriger. Jeg har også nærmere tilknytning til Asketreet siden det har gitt navn til kommunen jeg har tilbrakt mine første seks år og bodd i mange år siden. Så jeg regner meg selv som en Askerbøring.

På bildet øverst ser dere at jeg bærer et kort spyd som symbol på Odins makt gjennom spydet Gugnir. På grunn av styrken og smidigheten ble Asketreet også anvendt som spydskaft og husker jeg riktig var den greske krigerhelten Akilles sitt spyd av Asketre. Nærliggende er det å tro at også Gugnir hadde et Askeskaft.

Uansett så er Asken et flott tre som kan bli digert og svært gammelt og det håper jeg denne unge Asken også utvikler seg til og bærer minne om meg som plantet det og den eneste organisasjonen som kan redde vårt nordiske folk fra utslettelse; Vigrid.