.:Vigrid Forsiden:.

Den Heilage And (Den Hellige Ånd) i Telemark

Vi har en Hellig And på Gården

Folk som er smittet av den ødeleggende hjernesykdommen ved navn "Den Sorte Andspesten" er en skam for vårt folk og vår nasjonale gjenfødelse som et nordisk folk på alle områder. Noe av det våset disse syke humanoidene tror på er et begrep som kalles "Den Heilage And". Vås opp, vås ned og vås i mente.

Disse hjernesyke personene har sikkert aldri sett en And i det virkelige liv og slettes ikke "En Hellig And". Vel, her får de se en: Vi har nemlig en Hellig And her på gården jeg bor som vi på gammelt og godt telemarksk vis sier det: "Ei Heilag And". I andeungeflokken på syv andunger her i mai viste det seg at den ene av dem var gyllengul ved fødselen, men har senere skiftet over til hvitt med noe gult enkelte steder. Hvis ikke det er et tegn fra Oven så vet ikke jeg. Her kjemper vi en eksistenskamp hvor det lyse og gode kjemper mot de mørke og onde kreftene, ja for slik har vårt folk alltid sagt det: Mørke krefter er onde og negative.

Og så åpenbarer det seg rett for øynene mine midt på tunet en hvit And. Utifra måten Den Hellige And beveger og fører seg på vil jeg tippe det er en hunnand. Desto mere hellig i mine øyne. Så til dere som er smittet av den sorte Andspesten: For dere er det skjedd et frelsens under med den hvite Heilage Ands komme. Valfart til Telemark og legg dere på kne slik jødene har lært dere, i deres kristne slavementalitet og se dette Universets under. Når dere reiser dere fra den kristne knektestillingen deres er tiden inne til å bli gjort skiri og få rett til tittelen Menneske igjen og reise ut som Den Heilage Andens profeter og hjelpe andre mentalt handicappede og hjernesyke kristne til frelse og en ny start her i Midgard.