.:Hovedsiden:.

Tyskere handler hos tyskere

”Vi handler ikke i Jødiske butikker!”
Sier moren til barnet sitt.
”Vi kjøper bare tyske varer;
Husk det, lille vennen min.”

Tysker bedrifter burde bare kjøpe
Det som er produsert av tyske hender,
Av tysk industri og tysk styrke.
Derfor handler vi bare i
De butikkene som fører tyske varer,
Det tjener vi også på,
For varene her er billige og gode.
Hos Jødene får du dårlig verdi!

Så lytt derfor godt til mamma’s ord,
Vær nøye med aldri å handle hos Jødene.