.:Hovedsiden:.

Hold blodet rent

Faren sier til sin kjære datter:
”Du gir med stor sorg, frykter jeg!
Slektens blod er rent i oss alle,
Men for egoistisk vinning
For fine klær og penger, også,
Er du alltid sammen med Jøden, Sol Rosenfeld,
Tenker å kanskje bli hans kone!
Dette kommer det ikke noe godt ut av.
Jeg vil ikke ha noe av det, hører du?
En dakshund blir aldri satt mellom sjekene
Til en vogn hvor kuer hører hjemme!
Det er umulig, sier jeg deg.
Så merk deg mine ord en gang for alle:
”Aldri stol på reven på den grønne eng
og aldri på en Jøde’s svorne ed!””