.:Hovedsiden:.

Hva slags kreatur er Jøden?

Hva slags kreatur er Jøden?
Ikke en gang sine egne kvinner vil han ha.
Å skaffe seg en germansk kone
Synes han er best. Det kan du banne på!

Se på Jøden og kvinnen like her:
Det er sikkert han ikke er hennes likeverdige!
Sammenlign ham med den germanske kvinnen.
Han gir et ynkelig inntrykk nå!

Jeg ønsker han hadde vett nok selv
Til å la germanske kvinner være ifred.
Prøve sine egne ”shiksas” i stedet.