.:Hovedsiden:.

Jødiske navn

For at du ikke skal kunne gjenkjenne Jøden
Forandrer han navnet som kamuflasje.
Herr Nathan kaller seg for Jonathan,
Mens Levin blir til Levinson.
Abraham mister to A’er og blir til Brahm—!

Andre er enda sluere!
De dropper sine jødiske navn med en gang
Og kaller seg stolte navn som
Bluehdorn og Siegenreich,
Og Veilchenblau og Loewenstein
Og Rosenholz og Rosenhayn
Og Lindenstein og Blumenfeld.

Jøden går til og med lengre—
Han kaller seg Katz, Hirsch eller Strauss.

Andre igjen gir seg navn som
Fischbein, Herz, og Mond og Stern,
Og Dreifuss, Block og Fels og Stein
Og Schloss og Grossmann og også Klein.

Mer beskjedne er Jødene som
Kaller seg selv ved navnet Blum.

Rabbineren som regner seg som klok
Kaller seg selv Markus Ehrenpreis!

Og en baron ved navn Rortschild
Kaller til og med datteren sin for Kriemhild.