.:Hovedsiden:.

Reven og Jøden

En av de 11 som ble hengt høsten 1946 av jødene og deres allierte slaktere og deltagere i Holocaustet på Europeere var Julius Streicher. Han utga såkalt "antisemittisk" litteratur og for det måtte han bøte med livet. At rundt 80% av jødene er tyrk-mongolske Khazarer og ikke av semittisk avstamming må sees på som en uvesentlig detalj i denne sammenhengen.

Et av verkene han utga heter "Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jüd auf seinem Eid" eller "Stol ikke på reven på den grønne eng eller jøden på hans ed" på norsk. Det er et tegne- og teksthefte som bruker lett forståelige bilder og sammenligninger i beste pedagogiske tradisjon.

Selve tittelen på verket er hentet fra Martin Luther sine formaninger om ikke å stole på jødene. Martin Luther gikk forøvrig mye lenger enn både Julius Streicher og Elwira bauer i sine anbefalinger om å knuse jødedommen og fjerne jødene fra tysk land.

Offentliggjøringen av heftet må sees på som et viktig bidrag i å få fram Sannheten og begge parters versjoner i den verdensomspennende kampen mellom den internasjonale jødedommen og dem som i fredens og frihetens og folkenes navn reiste seg mot jødeveldet.

Heftet er skrevet av en 18-årig ung kvinnelig kunststudent. Hva de gjorde med henne etter krigen vet jeg ikke, men hun ble vel drept hun også. Som så mange millioner europeere som sto opp mot verdens-jødedommens stormløp mot verdensherredømme.

Her presenteres de forskjellige historiene med sitt tilhørende bilde. Les og lær av historien. Husk at "Den som glemmer historien må leve den om igjen."