.:Vigrid Forsiden:.

Fra Frøya til Maria og tilbake igjen
Skrevet av to Vigridjenter i Trøndelag

I hedensk tid ofret bøndene til Frøya for at hun skulle få kornet til å vokse og kyrne til å kalve. Hun var gudinne for elskov og lyst, for gro-vær og vekst. Av henne fikk vi liv og grøde.

Den nye kvinneskikkelsen som det kristne presteskapet framholdt som et ideal var Jomfru (hmm...) Maria. Hun overtok mange av de oppgavene Frøya hadde hatt. Nå når for eksempel brudeparet skulle vies og bli fruktbare, skjedde det ikke lenger i Frøyas navn, men bruden bar Jomfru Marias krone; tegnet på jomfruelighet.

Mens bøndene tidligere skålte for Frøya da de fulgte brudeparet til sengs, hevet de nå begrene for jomfru Maria. Hun overtok også Frøyas gamle plass som hjelperske for barselkvinnene. I hedensk tid la man Frøya-gras i sengen til den som skulle føde, men nå kalte man det "Jomfru Maria sengehalm" (Mariagras).

Navn på planter som Frøyas tårer og Frøyas hår ble byttet ut til Jomfru Marias tåreurt og Jomfru Marias hår. Og Marias bebudelsesdag ble lagt til vårjevndøgn, samme tid som bøndene i hedensk tid ofret til disene.

Man la også Jesu fødsel til den gamle hedenske midtvinterfesten forfedrene kalte jól. Og Jesus får mye av den makten som Odin hadde. Når Jesus henger på korset er det ikke den lidende og døende Jesus, men den seirende og triumferende Kongen. Liksom Odin ofrer han seg selv. Igjen gammel tro i nye klær.

Underliggende er jo at Solen som symbol på universets livgivende kraft snur og gjenfødes i julenatten eller Moder Natt som den kaltes. Det er altså solen som dør og gjenoppstår fra de døde ved vintersolverv for å gi oss nytt liv vi feirer hver jul.

Men selv om mange av de gamle hedenske holdningene og forestillingene levde videre i nye klær, introduserte kristendommen først og fremst et helt nytt syn på mennesket og maktene. Tankene om helvete og paradis, om synd og soning, om enkeltmenneskets manglende verdi og det ydmyke, saktmodige sinn betydde et radikalt brudd med de gamle verdiene og normene.

Kristendommen fordervet menneskene som en svart pest med sitt budskap om at det nyfødte spedbarnet var født syndig og belastet med menneskenes såkalte arvesynd. Make til sykt livssyn skal man lete lenge etter før man finner make til. Typisk kristent.

Det forandret ikke verden over natta, men sakte sivet de nye tankene inn i menneskenes sinn og skapte nye holdninger. Alt som før hadde vært vakkert, naturlig og rent ble nå skittent og syndig. Særlig seksuallivet, men også vanlig fysisk renslighet ble fordømt.

Vi som er med i Vigrid skal knuse kristendommen og dens påstand om at vi mennesker er født syndige og skitne og ta vår egen naturlige sensualitet tilbake uten å måtte dope oss for å få mot til å glede oss over oss selv og vår egen natur. Bli med oss og la oss bygge en bedre verden igjen sammen.