.:Vigrid Forsiden:.

Theodor Fritsch - Folkeopplyser - "Sannhet setter Fri"

Theodor Fritsch, se bildet over, var en kjent folkeopplyser i Tyskland og levde fra 1852 til 1933. I 1936 satte tyskerne opp en statue av han på en plass i Berlin de til og med oppkalte etter han til: Theodor Fritsch-plassen. Statuen under er plassert midt på denne æresplassen.

Over ser vi statuen av Theodor Fritsch hvor han fremstilles med en hammer (Thor's Hammer?) i høyre hånd hevet til et dødelig slag. Med venstre hånd har han et godt tak på en reptilform som sikkert er ment å ligne en jøde. På forsiden av sokkelen står det inngravert:

Til minne om forkjemperen for det tyske folk, Theodor Fritsch, 1852 - 1933.

Hovedinnskripsjonen på sokkelen lød:

"Det kan aldri være noen sunnhet for et folk inntil jødene er fjernet."

Fritsch skrev mange opplysninghefter for det tyske folk og spesielt til bruk i den NasjonalSosialistiske bevegelsen. Et av dem ser vi over. Tittelen på norsk : "Håndbok i Jødespørsmålet".

Vi i Vigrid hylder Theodor Fritsch og håper mange nordmenn vil ta opp tråden der han slapp den i vårt folks eksistenskamp.