.:Vigrid Forsiden:.

Jødebolsjevisme og frimureri - samme sak

Har du sett dette flagget før?

Ja, dette er flagget til det tidligere kommunistregimet DDR (Deutsche Demokratische Republiek - Den tyske demokratiske republikk). Det var her jødebolsjevismens kommunistiske vestlige grense møtte jødekapitalismens østlige grense i Europa.

Ta en god titt på symbolet og se så på frimurernes logo:

Symbolene er så og si identiske. Tror du det er tilfeldig? Neppe. Dette viser godt frimurernes makt bak jødekommunistenes jernteppe.

Frimurerlosjene er kanskje verdens mektigste organisasjoner. De har eksistert i hundrevis av år og er svært hemmelighetsfulle. Medlemmene blir plukket ut til mektige stillinger i samfunnet mot at de er totalt lydige mot sine overordnede. Svært få kjenner til de personene som sitter på toppen og styrer "pyramiden". Det vi vet er at de med høyest rang er jøder eller har sverget total troskap til jødenes sak.

Bildet over er fra Hovedlosjen i Oslo like ved Stortinget. Vi ser tydelig at det representerer en jødisk dødskult.

Frimurerlosjene ble forbudt i områdene kontrollert av tyskerne under den annen verdenskrig. Det var fordi tyskerne hadde harde bevis, funnet i frimurernes egne arkiver, for at frimureriet var et av midlene som den internasjonale jødedommen brukte for å sette sine planer om verdensherredømme ut i live. I Russland ble for øvrig også frimurerlosjene lagt ned etter jødenes kupp i 1917 (ca. 80% av de ledende politikerne var da jøder), men her var årsaken en ganske annen. Frimurerlosjene hadde her nådd sitt mål; jødene hadde total makt i et komplett tyranni.

Vi minner også om at ordet frimureri betyr en murer som er til leie. I dette tilfellet i jødisk tjeneste for å bygge opp igjen kong Salomo's tempel i Jerusalem hvor den nye jødiske verdenskeiseren skal sitte og regjere verden.

Sånn helt på tampen så bør det også nevnes at det er mange som mener at hele den jødiske historien om kong Salomo og hans tempel er en ren jødisk bløff som kun nevnes i den jødiske Torah og ikke er underbygget med arkeologiske bevis. Jødisk bløff og løgn er ingen ukjent strategi. Men det er en sak vi skal komme tilbake til siden.