.:Hovedsiden:.

Terrorister og Morderbande - eksempel fra Frankrike

Die Juden sind unser Unglück

Bilde og tekst over viser til den kjente tyske folkeopplyseren, Julius Streicher, som ble dømt til døden og hengt etter krigen fordi han hadde sagt sannheten om jødene på en slik måte at vanlige folk forsto han. Tyskerne måtte internere jøder under krigen siden de var krigførende part. Problemet var at Hitler var altfor snill og ventet for lenge og var altfor lite gjennomført. Det førte til at mange europeere ble drept i bakholdsangrep, drap og andre terroraksjoner utført av terroristbandene som herjet det frie Europa. I Frankrike var det mange slike terroristbander og her er et glimt fra en av dem.

Mordere og terrorister dømt og henrettet i februar 1944 - Stort og lesbart bilde

Teksten på posteren: "Frihetskjempere? Frigjøring! Av en forbryterbande."

Posteren over inneholder bilde av de ti fremste bandemedlemmene og stikkord om hva de var anklaget for. På det store bildet det er linket til kan dere tydelig lese det. Under delen med terroristene er det bilder av noen av ofrene deres og terroraksjonene de utførte. Her er en verbal oversikt over navn og forbrytelser (Skrivemåte kan avvike noe fra posteren):

Fingercwajg, polsk jøde, 3 attentater, 5 togavsporinger;
Boczow, ungarsk jøde, chef for togavsporinger, 20 attentatr;
Witchitz, polsk jøde, 15 attentater;
Wajsbrot, polsk jøde, 1 attentat, 3 togavsporinger;
Elek, ungarsk jøde, 8 togavsporinger;
Grzywacz, polsk jøde, 2 attentater;
Fontanot, italiensk kommunist, 12 attentater;
Rayman, polsk jøde, 13 attentater;
Alfonso, spansk kommunist, 7 attentater;
Manouchian, Armenier, bandesjef, 56 attentater, 150 drepte, 600 sårete. (Tallene for Manouchian gjelder sammenlagt for banden.)

Over er en kunngjøring om at hele terrorbanden på 23 tilfangetatte er blitt dømt til døden. Noen ble også drept under kamp. Datoen for henrettelse står ikke, men var den 21. februar 1944 i fortet Mont Valérien ved Seinen. Gruppen var egentlig startet av den rumenske jøden Boris Holban (Bruhman).

Folket våkner - og setter lyset på Frankrike's virkelige fiender (jødene)

Plakaten over er et opprop til alle franske patroter om å slutte seg til den franske Fronten. Jøden holder en blodflekket kniv og på vesten hans er det tegnet på det britiske pund, frimurersymbolet og en jødestjerne. Meningen er klar: Frimurere og jøder finansieres fra frimurer- og jødestaten England til å myrde franske patrioter. Og slik var det. Både denne plakaten og Stürmer sin på toppen av artikkelen sier Sannheten.

Sammensetningen av denne morderbanden var ikke spesiell. Jøder og utenlandske kommunister, mange av dem jøder også, utgjorde en stor del av de franske kriminelle terror- og morderbandene som gikk under navnet "La Resistance".

La Preuve - Beviset - Baksiden i stort format

Over er plakaten med forside til venstre og trykt bakside til høyre. Her er min frie norske oversettelse av baksiden:

Her er beviset
Når franskmenn plyndrer, stjeler, saboterer og dreper....
Så er det alltid utlendinger som leder dem.
Så er det alltid arbeidsskye og profesjonelle kriminelle som utfører.
Så er det alltid jødene som oppmuntrer dem til det.

Det er en hær av forbrytere mot Frankrike:

Bandevirksomheten er ikke uttrykk for såret fransk fedrelandskjærlighet,
det er en utenlandsk sammensvergelse mot franskmenns liv og mot den franske suverenitet.
Det er et antifransk komplott!
Det er den internasjonale jødedommens sadistiske drøm.

La oss kvele den før den kveler oss, våre kvinner og våre barn!

Forside til hefte som dokumenterer terroristenes mordervirksomhet

Er det så noen grunn til å tro at forholdene i andre land var anderledes enn i Frankrike? I prinsippet var det likt. Arbeidssky, kriminelle, kommunister og jøder utgjorde massen av morder- og terroristbandene i det frie Europa.