.:Vigrid Forsiden:.

Benjamin Franklin om Jødene

Benjamin Franklins berømte tale om jødene ved Amerikas første grunnlovsforsamling i 1776. Her i Norge forfektet ordstyreren på vår grunnlovsforsamling, Christian Magnus Falsen, temmelig nøyaktig de samme synspunktene og vant fram slik at Norges Grunnlov av mai 1814 nektet jødene fortsatt adgang til Riket.

Bildet over er fra Eidsvoldsforsamlingen i 1814 hvor fremsynte og kloke nordmenn nektet jødene fortsatt adgang til Norge.

Og her er Benjamin Franklins tale(bilde av Franklin under til høyre):

”I et hvert land hvor jøder har slått seg ned i større antall har landets moral sunket. De har ikke verdsatt landets kommersielle integritet, de har holdt seg for seg selv og ikke vært interessert i å bli en del av samfunnet de lever i. De har gjort narr av og forsøkt å undergrave den kristne religionen som landet er tuftet på ved ikke å godta denne religionens begrensninger. De har laget en stat i staten og når de møter motstand har de forsøkt å kvele landets økonomi slik tilfellet er i Spania og Portugal.

I over 1700 år har jødene fortalt sin sørgelige skjebne om at de har blitt jaget fra sitt hjemland som de kaller Palestina. Men, mine herrer, dersom verden i dag ga dem landet deres tilbake ville de umiddelbart finne en god grunn for ikke å reise tilbake dit. Hvorfor? Fordi de er vampyrer, og vampyrer lever ikke av andre vampyrer. De kan ikke bo kun blant sine egne. De må livnære seg av kristne og andre som ikke tilhører den jødiske rase.

Dersom vår grunnlov ikke nekter jødene å komme inn i USA vil de om 200 år ha kommet hit i slike mengder at de vil dominere og fortære landet vårt og forandre vårt styresett. Et styresett vi har kjempet for, gitt våre liv for og satt vår frihet på spill for å oppnå.

Hvis vi ikke nekter dem å komme hit vil våre etterkommere om 200 år jobbe på åkrene for å gi dem velstand, mens de sitter i sine banker og gnir seg i hendene. Mine herrer, jeg advarer dere: Hvis dere ikke stenger grensene for jøder for all framtid vil Deres barn forbanne Dere i gravene Deres.

Jøder, mine herrer, er asiater. Det betyr ingenting hvor de er født. Uansett hvor mange generasjoner som har gått siden de bodde i Asia så vil de aldri forandre seg. Deres idéer vil aldri bli de samme som en amerikaners idéer. Det vil de aldri bli uansett om de bor blant oss i ti generasjoner. En leopard blir ikke kvitt sine flekker. Jødene vil bli en plage for dette landet dersom vi slipper dem inn og vår grunnlov bør derfor si at de ikke er ønsket i landet.”

Desverre nådde ikke Franklin fram med sin klokskap og det forferdelige resultatet lider vi alle under idag.