.:Vigrid Forsiden:.

USA-ambassadør i Russland, David Rowland Francis, om kommunistlederne i 1918

Jøder bak kommunistenes folkemord i Russland, Ukraina og Baltikum.

I ukene som fulgte det jødiske statskuppet i 1917, advarte den amerikanske ambassadøren i Russland sin regjering hjemme i Washington om at bolsjeviklederne for de flestes vedkommende var jøder og at 90% av dem igjen var jøder som returnerte fra eksil.

I 1921 skrev Francis boken "Russia from the American Embassy, 1916-1918" hvor han gjengir meldingen han sendte i januar 1918 om forholdet til sin regjering. Bildet av Francis og boken over.

Bilde av siden teksten er hentet fra i stort format"

Her er teksten merket med gult på bildet:

"Bolshevik Headquarters, has formally announced that a revolution similar to that in Russia has begun in Germany. The Bolshevik leaders here, most of whom are Jews and 90 percent of whom are returned exiles, care little for Russia or any other country but are internationalists and they are trying to start a worldwide social revolution."

Fritt oversatt til norsk:

"Bolsjevikenes hovedkvarter har kunngjort offisielt at en revolusjon, lignende den som nå er gjennomført i Russland, også er startet i Tyskland. Bolsjeviklederne her, de fleste av dem jøder og 90% av dem igjen er hjemvendte fra eksil, bryr seg lite om Russland eller noe annet land, men er internasjonalister og de forsøker å starte en verdensomspennende sosial revolusjon".

Dette er jo akkurat hva nasjonalsosialistene kjempet mot. Kommunistrevolusjonen i Tyskland var et dolkestøt i ryggen både på soldatene som kjempet på Vestfronten mot de angloamerikanske erobrerne og deres allierte samt på hjemmefronten som gjorde sitt beste for å frelse Tyskland fra de jødiske finansoligarkene som hadde makten i de vestlige landene. De tapte den kampen, men reddet Tyskland fra kommistrevolusjonen for igjen å bli knust av de samme jødiske kreftene tyve år senere. Men nasjonalsosialistene og det tyske folk reddet Europa fra det samme ødeleggende folkemordet de jødiske bolsjevikene utførte på befolkningene i Russland, Ukraina og Baltikum. For det skylder vi dem evig takk.