.:Vigrid Forsiden:.

Forestal-dagbøkene - Jødene sto bak den 2. verdenskrig

Chamberlain og Hitler skaper fred i Europa

Bildet over er det berømte bildet fra München den 30. september 1938 da Englands statsminister Neville Chamberlain og Tysklands Rikskansler Adolf Hitler skapte fred i Europa ved å erklære at de to landene ikke skulle krige mot hverandre igjen.

Tilleggserklæringen til selve fredsavtalen

Avtalen over er historisk og de to ansvarsbevisste statslederne visste at med dette reddet de Europa fra en frykteligere og mere ødeleggende krig enn "Den Store Krigen" som man kalte den 1. verdenskrig. Men slik skulle det ikke bli. Sterkere krefter enn Chamberlain grep inn slik de så ofte hadde gjort tidligere. Og om det forteller Forestal-dagbøkene. Men først en oversettelse til norsk av Fredserklæringen:

Vi, den Tyske Fører og Kansler og den Britiske Statsminister har hatt et ytterligere møte i dag og er enige om å anerkjenne at spørsmålet om de Anglo-Tyske forbindelser er av den største viktighet for de to landene og for Europa.

Vi betrakter avtalen som ble signert forrige natt og den Anglo-Tyske Marine-avtalen som symboler på at våre to folk aldri skal gå til krig mot hverandre igjen.

Vi er blitt enige om at gjensidige forhandlinger skal være den måten vi vi bruker for å løse alle andre spørsmål av betydning for våre to land og vi er fast besluttet på å fortsette våre anstrengelser for å fjerne mulige årsaker til uoverensstemmelser og på den måten bidra til å sikre freden i Europa". Signert den 30. september 1938 av Chamberlain og Hitler.

Over er eks-statsminister Chamberlain til venstre og USA's ambassadør i London Joseph Kennedy

Historiens gang kjenner vi og i mars 1939 ble Chamberlain og England manøvrert og presset til å gi Polen en blancofullmakt for krig mot Tyskland. Den kom den 1. september 1939 og den 3. samme måned holdt England sin forpliktelse og erklærte krig mot Tyskland. Dermed var en grensekonflikt mellom Tyskland og Polen, hvor Tyskland hadde all moral og rett på sin side, utvidet til en storkrig.

10. mai 1940 ble Chamberlain avsatt og erstattet med jødesidens egne mentalt syke lakei, Winston Churchill og Europa ble lagt i ruiner og gitt banesåret. Hva hadde skjedd?

Magasinet Life offentliggjør James Forestal's dagbøker den 15. oktober 1951

James Forestal var først marineminister og deretter forsvarsminister i USA fra mai 1944 til mars 1949. Forestal førte dagbok og den 27. desember førte han inn en lengre samtale med ambassadør Joseph Kennedy hvor vi får svaret på hvorfor England brøt avtalen med Tyskland og erklærte landet krig i stedet for å føre konsultasjoner:

Jødene sto bak den 2. verdenskrig

Her er hva Kennedy forteller til Forestal at Chamberlain har betrodd ham (markert med rødt på bildet over): "Chamberlain, he says, stated that America and world Jews had forced England into the war". Oversatt til fritt norsk: "Chamberlain, sa han erklærte at Amerika og den internasjonale jødedommen hadde tvunget England inn i krigen".

Link til artikkelen i Life

Slik ble Europa drevet til selvmord for den internasjonale jødedommens skyld.