.:Vigrid Forsiden:.

Folkemord på det Tyske Folk
30-årskrigen mot Tyskland fortsetter for fullt
Media går berserk i sitt Tysklandshat

Holocaust på det Tyske Folk gjennom landtyveri og fordrivelse

Det er flere enn meg som har registrert en voldsom økning i medias tyskerhat og forherligelse av det anglozionistiske og jødekommunistiske folkemord på tyskerne. Årsaken er enkel: De allierte maktene som gjennom de to verdenskriger, riktigere benevnt som 30-årskrigen for utryddelse av det tyske folk, røvet enorme landområder og fordrev og myrdet millioner av tyskere samt stjal alt av tysk industri, patenter og rørlig materiell som de kunne slå kloen i. Etter 1945 nøyde de seg ikke bare med rørlig materiell, men demonterte det meste av fabrikkanlegg også. I tillegg ble tyskerne nektet å produsere kunstgjødsel slik at ytterligere millioner sultet ihjel, pådro seg mangelsykdommer eller måtte emigrere. Til sammen et folkemord av så uhyrlige dimensjoner og gjennomført med en slik råskap at verden aldri har sett maken. Saarland er det eneste av de markerte område som er en del av den anglozionistiske okkuperte slavestaten Tyskland.

Heldige tyskere som har klart å flykte før de blir voldtatt og drept

Den internasjonale jødesiden, som kontrollerer det meste av verden og all vestlig media av betydning er nå livredde for at Sannheten om de to verdenskriger skal spre seg via internett gjennom en ny generasjon.

Disse tyskerne var ikke heldige og ble befridd både for møydommen og livene sine

Det ziomedia bedriver er rendyrket historieforfalskning og løgn og intet annet. Håper denne lille snutten har gitt en bedre forståelse av hvorfor ziomedia pøser ut tyskerhatet sitt i stadig økende omfang.

Maleriet over viser flyktnigetrekk fra Øst-Tyskland på vei vestover vinteren 1944/45

17,5 millioner tyskere ble fordrevet fra hjemmene sine på slutten av den 2. verdenskrig og i årene etter at våpnene tiet i mai 1945. Faktisk var det først da at den verste delen av det planlagte folkemordet på det tyske folk fant sted. Rundt 5 millioner ble drept direkte under fordrivelsen mens flere millioner ble drept i slaveleirene og atter millioner sultet ihjel i Tyskland som et ledd i de alliertes beslutning om å utrydde det tyske folk som sådan. Redningen for tyskerne kom først da det begynte å bli spenning mellom Sovjet og Vesten som gjorde at begge parter trengte tyskernes arbeidskraft. Norge var gjennom Tysklandsbrigaden medskyldig i de alliertes voldtekts- og morderbander fra 1947 av for å holde tyskerne i sjakk mens sult og utpyndring drepte dem i hopetall.

Tysklandsbrigadens deltagelse i folkemordet på tyskerne er den største skamplett i Norges historie.