.:Vigrid Forsiden:.

Andre verdenskrig skal vare til evig tid

Riksdagsbygningen brenner i Berlin den 27. februar 1933
Aftenpostens nazibidrag på 1. siden av nettutgaven 27. februar 2013

Det er viktig å lære seg å forstå hvordan media fungerer. Hva er medias (makthavernes media) viktigste oppgave? Svaret er: å holde folkemassene under kontroll, selvfølgelig.

Vemorkanlegget i Telemark. Angrepet av terrorister 27/28 februar 1943
Aftenpostens nazibidrag på 1. siden av nettutgaven 26. februar 2013

Hvordan holder man 1 milliard hvite mennesker under kontroll dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år og tiår etter tiår? Se de to bildene ovenfor.

Andre verdenskrig er vårt kollektive trauma - uansett om vi aldri faktisk opplevde den - for vi opplever den allikevel daglig, gjennom media.

Krigen:

Krigen er et klassisk arketypisk drama der nazistene er de onde og nazistenes fiender er de gode. Nazistene kom fra oss hvite og for dette føler vi skyld. I dette dramaet myrdet nazistene 6 millioner jøder, inkl. 700 norske jøder, og ettersom nazistene er våre nære slektninger skal vi alltid være i gjeld til jødene som nazistene forfulgte og drepte - dvs. vi står i gjeld til de jødene som ikke døde; altså de forfulgte og døde jødenes slektninger eller etterkommere.

Oppsummering av hva jeg nettopp sa: Vi hvite mennesker, omkring 1 milliard av oss, var, er, og vil for alltid være, skyldige i å ha utryddet 6 millioner jøder. Dette skal vi aldri glemme, og dette vet Aftenposten, NRK og annen media og passer på at det aldri går én dag uten at vi minnes på om at vi, personlig, har en skrekkelig ondskap i oss som alltid må holdes i sjakk; den hvite ondskapen som myrdet en hærskare av fredelige jøder i andre verdenskrig.

Dette er vår religion i dag og dramaet om DE GODE som kjempet mot DE ONDE - og DE USKYLDIGE som BLE KORSFESTET - skal alltid fortsette. Alltid, alltid, alltid - for vi må ALDRI GLEMME. Derfor har vi minst én, ofte fem eller seks eller sju, ..nyheter.. om nazistene, jødene og andre verdenskrig - HVER ENESTE DAG til tross for at det er over 60 år siden krigen sluttet.

De to ondskapens bødler: Sjuklingen Roosevelt og Mentalsjuklingen Churchill
Mellom de to syke Ondskapens fremste utøvere er Holocaustet på den tyske sivilbefolkningen
Dette var den 2. verdenskrigs største Folkemord satt i scene av anglozionistisk Ondskap

Hvorfor nazistene, jødene og andre verdenskrig er viktigere enn absolutt alt annet:

Det psykiske traumet vi kaller andre verdenskrig og nazistene-som-myrdet-6 millioner-jøder er fundamentalt nødvendig for at menneskemassene i den vestlige/hvite verden skal ha "rett" relativitet.

Hitler var ond og hatet de gode og myrdet de gode. Andre av de gode ble nødt til å kjempe tilbake og til slutt knuse DE ONDE slik at verden skulle bli fri og fredelig igjen. Aldri glemme nazistenes ondskap! Aldri glemme jødenes offer! Aldri glemme DE GODES seier!

Fra og med sommeren 1945 når alle av DE ONDE var overvunnet har DE GODE styrt verden. Og De GODE må til evig tid styre verden - slik at DE ONDE ikke kommer til makten igjen og lager et nytt HOLOCA$H-----HOLOCA$H-----HOLOCA$H-----HOLOCA$H.

Ørnen til venstre er gallionsfiguren til den tyske tunge krysseren "Graf Spee"
Ørnen symboliserte Solens livgivende Gode kraft her kombinert med Hakekorset inne i Solsymbolet ørnen holder
Til høyre er Adolf Hitler som var forkjemper for Solens og Universets Gode krefter

De gode er gode fordi de onde var de onde

Dette er logisk: Ingen kan være både god og ond. Det må være enten/eller. NRK, Aftenposten, radio, TV, skolen, universitetet, HL-senteret, Hollywood, bokhandleren, biblioteket, politikerne, alle passer på å KONTINUERLIG definere for deg hvem som er/var GOD og hvem som er/var OND. Etter så og så mange år med indoktrinering har dine begreper om GOD og OND blitt solide som stål. Og da er hele fundamentet lagt for din forståelse av hele verden og ALT som skjer i den.

Informasjon,Sannhet og Moral har ingenting med saken å gjøre .......... Det handler kun om Makt

Takket være vår massive og kontinuerlige indoktrinering om DE ONDE OG DE GODE SOM KJEMPET OG DE GODE VANT, så oppfatter vi alt annet som uviktig eller ubetydelig. Ja, faktisk orker vi ikke engang se på noe annet, fordi dette dramaet om DE ONDE OG DE GODE SOM KJEMPET OG DE GODE VANT, altså andre verdenskrig slik vi blir fortalt at den skjedde, tar opp all plassen. Og skulle allikevel noen informere oss om at f.eks. jødene i Sovjet myrdet 60 millioner ikkejøder som hverken var DE GODE eller DE ONDE, så opplever vi dette bare som en irriterende distraksjon og en uvesentlighet. DET VIKTIGE var jo at NAZISTENE LAGDE VERDENSKRIG OG GASSET 6 MILLIONER JØDER!

6 millioner ikkejøder døde nettopp i Kongo? Ingen reaksjon. Ingen reaksjon av noen kraft - for man har ingen kraft igjen. Den ble oppbrukt på KRIGEN og HOLOCA$H og JØDENE, og den fortsetter å brukes opp på daglig basis takket være myndighetenes propagandamaskineri.

6 millioner sivile tyskere og krigsfanger ble utryddet etter krigens slutt? Om du så hører om dette, noe som er usannsynlig gitt hvordan samfunnet vårt fungerer, så blir din reaksjon å umiddelbart enten avvise dette som hatefull løgn til forsvar for DE ONDE, eller reaksjonen blir nøytralisert av den kolossale MENGDEN med inntrykk og informasjon/data du har i ditt hode, og i ditt hjerte, som omhandler DRAMAET OM DE ONDE NAZISTENE SOM LAGDE KRIGEN OG DREPTE JØDENE. Du er overhodet ikke i stand til å ha en normal relativitet lenger. Du har blitt hjernevasket. Typen hjernevask du har blitt utsatt for kalles TRAUMA-BASERT HJERNEVASK og grunnlaget for hjernevasken legges allerede i barnehagen eller på barneskolen da du først introduseres til skrekkhistorien om NAZI NAZI NAZI JØDENE HOLOCA$H DE GODE DE ONDE KRIGEN FORFERDELIG FORFERDELIG FORFERDELIG ALDRI GLEMME ALLTID HUSKE ALDRI GLEMME. SKYLD SKYLD SKYLD HAT DET ONDE (=DE ONDE) ELSK DET GODE (=DE GODE).

Konklusjon

Adolf Hitler som hvit ridder i midten redder det tyske folket fra Versailles-diktatet
Til høyre er Frau Germania bundet til marterpålen etter at Versailles-diktatet tvang Tyskland i kne
Til venstre er en sunn og livsfrisk ung tysk dame som symbol på det gjenfødte Tyskland etter at Hitler ble Rikskansler
Et sunt og livsbejaende sterkt Europa med det nordiske Tyskland som senter ble ikke tålt av anglozionistene
Tyskland (Det Gode) måtte derfor knuses ved krig av den internasjonale jødedommen (De Onde)

For at det politiske paradigmet og systemet skal forbli uforandret, må illusjonen (vrangbildet) om hva som skjedde i andre verdenskrig opprettholdes for enhver pris. Paradigmet og systemet ble opprettet av de som vant krigen og det er de som på daglig basis, igjen og igjen og igjen REPETERER hjernevask-mantraet, illusjonen. For å KONTROLLERE ditt sinn - slik at man også kan kontrollere deg på alle andre måter. Et svært viktig poeng er også at NAZI** MÅ UTRYDDES FOR ALLTID - ettersom NAZI FAKTISK BETYR FRIGJØRING FRA MAKTHAVERNES GREP!!!

**Nazi = nasjonalsosialisme = tanken om at et folk bør styre seg selv istedet for å styres utenfra av andre.

Makthaverne har IKKE RÅD TIL at nasjoner frigjør seg selv fra deres grep - og derfor må man spille dramaet om DE ONDE (nazistene) om og om og om igjen.

Og jødene (DE GODESTE AV DE GODE) har IKKE RÅD TIL at verden blir oppmerksom på deres løgner og kolossale makt. Trollet må aldri frem i lyset og ingen må se at keiseren er uten klær. Da rakner alt sammen og faller i grus.

Nå har jeg forklart hvorfor massemedia har to (eller flere) nyhetssaker om andre verdenskrig/nazi i dag. Slik de også hadde i går og med absolutt sikkerhet kommer til å ha i morgen, i overmorgen, dagen etter, og dagen etter der igjen.